yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Câu hỏi:

27/07/2019 77,596

A. Máy may.

Bạn đang xem: yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Lời giải: Máy may là tư liệu làm việc vô ngành may đem.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và lòng tin của quả đât được áp dụng vô quy trình phát hành là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác.

Câu 2:

Trong những nhân tố cấu trở nên tư liệu làm việc, nhân tố này bên dưới đấy là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát hành.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát hành.

D. Cửa hàng vật hóa học.

Câu 3:

Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự hiệu quả của quả đât lên đối tượng người sử dụng làm việc là

A. người làm việc.

B. tư liệu làm việc.

C. tư liệu phát hành.

D. vật liệu.

Câu 4:

Yếu tố này tiếp sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và đưa ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc văn minh.

Câu 5:

Quá trình phát hành bao gồm những nhân tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 6:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát hành của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. đưa đến những độ quý hiếm vật hóa học và lòng tin.

C. hùn con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển tài chính.

Câu 7:

Yếu tố này bên dưới đấy là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm tết vải vóc.

C. Máy cày.

Xem thêm: công thức tính vận tốc

D. Vật liệu thi công.