ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

trả quần chúng lên thực hiện căn nhà ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung rung rinh hoàn toàn tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn áp lực nhập quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được đánh giá như “xương sống” của kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” là

A

cởi những cuộc tiến quân dò xét khử.

B

tăng nhanh chóng lực lượng quân group TP Sài Gòn.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng phương án “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam nước ta (20-12-1960) nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vớt nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo quần chúng miền Nam kiến thiết địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân kháng Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai.

Chiến thắng này của quân dân miền Nam đang được cởi đi ra cao trào “tìm Mĩ tuy nhiên tấn công, lùng ngụy tuy nhiên diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng nhập nhì mùa khô

Nội dung này không phải là phương án của Mĩ Khi thực hiện triển khai kế hoạch cuộc chiến tranh toàn bộ (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt trả quân Mĩ và quân liên minh Mĩ nhập miền Nam nước ta.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc phen loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc tiến quân tiến công nhập vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến tranh giành đặc trưng (1961-1965), kế hoạch Chiến tranh giành toàn bộ (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam nước ta đem điểm mới nhất nào?

A

Quân group Mĩ nhập vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

B

Quân group TP Sài Gòn nhập vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân group TP Sài Gòn nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mày trân quân sự chiến lược, thành công này của tớ chứng tỏ tớ hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại 21 tháng 7 năm 1973 đang được nêu rõ ràng trách nhiệm cơ bạn dạng của cách mệnh miền Nam là

A

kế tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

B

gửi lịch sự cơ hội social căn nhà nghĩa.

C

hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

D

gửi lịch sự tiến trình đấu tranh giành tự do nhằm thống nhất tổ quốc.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam buộc Mĩ nên tuyên tía “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung này tại đây không phản ánh đích tình hình nước ta nhập thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam đang được giải hòa.

C

Miền Bắc đang được giải hòa.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân chia tách thực hiện nhì miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi mang lại cuộc kháng chiến kháng Mĩ của quần chúng nước ta vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh nên rút về nước.

B

gửi cuộc kháng chiến lịch sự tiến trình một vừa hai phải tấn công một vừa hai phải đàm.

C

buộc Mĩ nên hoàn thành cuộc chiến tranh và lập lại tự do ở nước ta.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thế giới của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau bám theo trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhì mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi này đang được cởi đi ra kỉ vẹn toàn mới nhất mang lại dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ vẹn toàn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng căn nhà nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới nhất nhập kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài kí thác.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn kinh tế tài chính.

Lực lượng nhập vai trò hầu hết nhập kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam nước ta là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thành công “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ nên tuyên tía ngừng hẳn từng hoạt động và sinh hoạt kháng đập phá miền Bắc.

B

vượt mặt thủ đoạn hủy hoại công việc kiến thiết CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ nên kí Hiệp toan Pari về hoàn thành cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

D

buộc Mĩ nên hoàn thành cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta.

Thắng lợi ý nghĩa hoàn thành xong cơ bạn dạng trách nhiệm tấn công mang lại “Mĩ cút”, tạo nên thời cơ thuận tiện nhằm quần chúng tớ tiến bộ lên giải hòa trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp toan Pari 1973 về hoàn thành cuộc chiến tranh, lập lại tự do ở nước ta.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ nhập thời gian 1954 - 1975 là phát triển thành miền Nam nước ta thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược có một không hai.

C

thị ngôi trường xuất khẩu có một không hai.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất trả tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tớ có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của quần chúng thân phụ nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân nước ta trong những việc vượt mặt cuộc tập luyện kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được đánh giá như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam nước ta đã cho thấy sự suy giảm và bất lực của quân group TP Sài Gòn, tài năng can thiệp quay về bởi vì quân sự chiến lược cực kỳ giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Xem thêm: biến dị tổ hợp là gì

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).