ý nghĩa của hóa thạch là

Câu hỏi:

09/09/2020 4,925

A. phẳng triệu chứng thẳng về lịch sử vẻ vang cải tiến và phát triển của sinh giới.

Bạn đang xem: ý nghĩa của hóa thạch là

Đáp án chủ yếu xác

B. phẳng triệu chứng con gián tiếp về lịch sử vẻ vang cải tiến và phát triển của sinh giới.

C. Xác quyết định tuổi hạc của hoá thạch rất có thể xác lập tuổi hạc của ngược khu đất.

D. Xác quyết định tuổi hạc của hoá thạch bằng đồng đúc vị phóng xạ.

Đáp án A

- Ý nghĩa của hoá thạch:

+ Căn cứ vô hoá thạch trong những lớp khu đất đá rất có thể suy đi ra lịch sử vẻ vang đột biến, cải tiến và phát triển và tiêu vong của loại vật. trái lại kể từ những loại vật hoá thạch tiếp tục xác lập tuổi hạc rất có thể suy đi ra tuổi hạc của lớp khu đất chứa chấp bọn chúng. Hoá thạch là dẫn liêu quý nhằm phân tích lịch sử vẻ vang vỏ Trái Đất.

→ Hóa thạch là dẫn chứng thẳng về lịch sử vẻ vang cải tiến và phát triển của sinh giới.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hóa thạch tăng thêm ý nghĩa thế nào vô phân tích lịch sử vẻ vang cải tiến và phát triển của sinh giới?

A. Hóa thạch là dẫn chứng thẳng đã cho chúng ta biết sự tồn bên trên và tiến bộ hóa của sinh giới vô lịch sử

B. Từ hóa thạch rất có thể suy đi ra lịch sử vẻ vang cải tiến và phát triển của giới sinh vật

C. Từ hóa thạch rất có thể phân tích lịch sử vẻ vang của lớp vỏ Trái Đất.

D. Cả tía ý trên

Câu 2:

Trong lịch sử vẻ vang cải tiến và phát triển của sinh giới bên trên Trái Đất, dương xỉ cải tiến và phát triển mạnh ở

A. Kỉ Silua nằm trong đại Cổ sinh.

B. Kỉ Jura nằm trong đại Trung sinh.

C. Kỉ Cacbon (Than đá) nằm trong đại Cổ sinh.

D. Ki Krêta (Phấn trắng) nằm trong đại Trung sinh.

Câu 3:

Hóa thạch là di tích lịch sử của?

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

A. Sinh vật

B. Công trình con kiến trúc

C. Núi lửa

D. Đá

Câu 4:

Dựa vô cách thức nào là, người tao rất có thể xác lập được tuổi hạc của hóa thạch?

A. Phương pháp địa tầng học

B. Phân tích đồng vị phóng xạ

C. Giải phẫu ví sánh

D. Cả A và B

Câu 5:

Để xác lập tuổi hạc của những lớp khu đất và những hoá thạch kha khá mới nhất người tao địa thế căn cứ vào:

A. Lượng sản phẩn phân tan của những yếu tắc phóng xạ

B. Đánh giá chỉ thẳng thời hạn phân tan của yếu tắc uran(Ur)

C. Lượng thành phầm phân tan của những yếu tắc cacbon phóng xạ

D. Đặc điểm địa hóa học của lớp đất

Câu 6:

Hoá thạch là gì?

A. Di tích của những loại vật sinh sống trong những thời đại trước tiếp tục nhằm lại vô lớp băng

B. Di tích của loại vật sinh sống nhằm lại vô thời đại trước tiếp tục nhằm lại vô lớp khu đất sét

C. Di tích Hartware của loại vật như xương, vỏ đá vôi được níu lại vô khu đất.

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

D. Di tích của những loại vật sinh sống nhằm lại trong những thời đại trước tiếp tục nhằm lại vô lớp khu đất đá