ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là

hint-header

Cập nhật ngày: 04-12-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở bắc trung bộ là


Chia sẻ bởi: Đoàn chỉ bảo Châu


Ý nghĩa đa phần của việc tạo hình vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ nguyên vật liệu cho tới công nghiệp.

B

sử dụng phải chăng khoáng sản khu đất, góp thêm phần bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.

C

khai thác chất lượng hơn thế nữa mạnh, tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch cơ cấu tổ chức nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Chủ đề liên quan

Ý nghĩa đa phần của việc trở nên tân tiến những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển ở bắc Trung Sở là

A

trở nên tân tiến cơ cấu tổ chức cương vực, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B

phát triển phát triển sản phẩm & hàng hóa, tăng cường việc xuất khẩu, thú vị góp vốn đầu tư.

C

 phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phân bổ phát triển, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D

 làm di chuyển cơ cấu tổ chức phát triển, đa dạng và phong phú thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Ý nghĩa đa phần của việc trở nên tân tiến nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A

mở rộng lớn phát triển, nâng lên mứ sinh sống, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

B

thay thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, đẩy mạnh thế mạnh, tạo nên sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

C

tạo thành phầm sản phẩm & hàng hóa, đa dạng và phong phú phát triển, nâng lên vị thế của vùng.

D

thu mút hút góp vốn đầu tư, không ngừng mở rộng phân bổ phát triển, tạo nên nhiều việc thực hiện.

Chuyên môn hóa phát triển cây lâu năm nhiều năm ở vùng Bắc Trung Sở đa phần phụ thuộc vào ĐK thuận tiện nào là dau đây?

A

Đất phụ thân dan khá phì nhiêu màu mỡ vùng gò phía tây, đem một vài hạ tầng chế trở thành.

B

Nguồn làm việc sầm uất, dân ở đem kinh nghiệm tay nghề đoạt được ngẫu nhiên.

C

Đất cát trộn ở đồng vày ven bờ biển, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc độ ẩm.

D

Cơ sở hạ tầng càng ngày càng đáp ứng, thú vị được nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa đa phần của việc tạo hình vùng triệu tập chăn nuôi gia súc rộng lớn ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng hợp lý khoáng sản khu đất, góp thêm phần bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ nguyên vật liệu cho tới công nghiệp.

C

khai thác chất lượng hơn thế nữa mạnh, tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

D

chuyển dịch cơ cấu tổ chức nông nghiệp, tăng hiệu suất cao của góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa đa phần của việc thiết kế những cảng nước sâu sắc ở Bắc Trung Sở là

A

thúc đẩy trở nên tân tiến kinh tế tài chính hậu phương cảng, tạo hình màng lưới khu đô thị.

B

tăng cường thú vị góp vốn đầu tư, di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

thúc đẩy trở nên tân tiến nền kinh tế tài chính ngỏ, tạo hình những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

D

tăng cường thú vị khách hàng phượt, nâng lên năng lượng vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa chủ yếu của việc thu hút đầu tư nhập trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A

Khai thác hiệu suất cao nguồn lực có sẵn, nâng lên năng lượng cho những hạ tầng phát triển.

B

chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành, tạo hình nhiều quần thể công nghiệp triệu tập.

C

hoàn thiện hạ tầng vật hóa học, tạo nên tăng nhiều việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

mở rộng lớn qui tế bào phát triển, nâng lên mức độ tuyên chiến và cạnh tranh cho tới nhiều thành phầm.

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển ở Bắc Trung Sở đang xuất hiện sự thay cho thay đổi rõ ràng đa phần là do

A

phát triển việc nuôi trồng thủy sản, nâng lên unique cuộc sống

B

tăng cường đánh bắt cá thủy sản xa xôi bờ, tăng mạnh chế trở thành thủy sản.

C

giới hạn đánh bắt cá ven bờ, triệu tập trở nên tân tiến nông – lâm nghiệp.

D

tạo hình những vùng lúa rạm canh, tạo nên nhiều thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa đa phần của việc trở nên tân tiến các quy mô nông–lâm phối hợp ở vùng trung du của Bắc Trung Sở là

A

sử dụng hợp lý khoáng sản, tăng thu nhập, trở nên tân tiến hạ tầng kinh tế tài chính.

B

giải quyết việc thực hiện, hỗ trợ nguyên vật liệu cho tới công nghiệp chế trở thành.

C

tạo mối cung cấp sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa và đáp ứng cho tới yêu cầu xuất khẩu.

D

góp phần trả dịchcơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư.

Ý nghĩa đa phần của việc trở nên tân tiến ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng khoáng sản, bảo đảm an toàn môi trường xung quanh, trở nên tân tiến kiên cố.

B

cung cung cấp nguyên vật liệu cho tới chế trở thành, tạo nên thành phầm có mức giá trị.

C

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, giải quyết và xử lý việc thực hiện, nâng lên thu nhập.

D

đẩy nhanh chóng vận tốc phát triển, di chuyển cơ cấu tổ chức kinhtế.

Điều khiếu nại thuận tiện đa phần nhằm trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

nguồn nguyên vẹn và nhiên liệu đầy đủ, vùng biển cả nhiều tiềm năng, làm việc phần đông.

B

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

năng lượng đáp ứng, nhiều vốn liếng, trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa đơn giản qua chuyện cửa ngõ khẩu, cảng biển cả.

C

vị trí cầu nối Bắc - Nam, giao thông vận tải vận tải đường bộ đồng điệu, trình độ chuyên môn làm việc được nâng lên.

D

một số tài nguyên trữ lượng rộng lớn, nguyên vật liệu kể từ nông nghiệp, làm việc kha khá rẻ rúng.

Cơ cấu kinh tế tài chính Bắc Trung Sở lúc này đem sự dịch trả cần thiết đa phần vì thế hiệu quả của

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm, khai quật thế mạnh, nâng dân trí.

B

thu mút hút góp vốn đầu tư, trở nên tân tiến hạ tầng, nâng unique làm việc.

C

hội nhập toàn thế giới sâu sắc rộng lớn, phát triển kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng những khu đô thị.

D

mở rộng lớn liên minh quốc tế, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, đẩy mạnh những nguồn lực có sẵn.

Ý nghĩa đa phần của việc thiết kế hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

tạo rời khỏi những thay cho thay đổi rộng lớn, xúc tiến sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính xã hội cho tới vùng.

B

tạo thuận tiện đa dạng và phong phú sản phẩm & hàng hóa vận trả, nâng lên vị thế của vùng.

C

tăng năng lực thú vị những mối cung cấp góp vốn đầu tư, xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính xã hội.

D

làm thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển, giải quyết và xử lý việc thực hiện.

Ý nghĩa đa phần của việc trở nên tân tiến hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ ở Bắc Trung Sở là

A

phục vụ yêu cầu người dân, khai quật khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

đẩy mạnh chia sẻ với những vùng xúc tiến trở nên tân tiến phượt.

C

thúc đẩy trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội, thuận tiện thú vị góp vốn đầu tư.

D

tạo hạ tầng tạo hình thành phố mới, phân bổ dân ở và làm việc.

Việc thiết kế khối hệ thống những trường bay, bến cảng ở Bắc Trung Sở nhằm mục tiêu mục tiêu đa phần

A

nâng cao tầm quan trọng trung trả của vùng, thú vị làm việc cho tới.

B

Hình trở nên chuỗi những khu đô thị và trung tâm công nghiệp ở phía tây.

C

tạo rời khỏi thế Open không chỉ có thế nhằm hội nhập, xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính.

D

phát triển công nghiệp theo hướng sâu sắc, thú vị nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

Ngành công nghiệp phát triển vật tư thiết kế ở vùng Bắc Trung Sở trở nên tân tiến đa phần do

A

thu mút hút nhiều góp vốn đầu tư quốc tế, thị ngôi trường to lớn, hạ tầng trở nên tân tiến.

B

hạ tầng trở nên tân tiến đồng điệu, mối cung cấp làm việc đầy đủ, trình độ chuyên môn phát triển cao.

C

lao động đem trình độ chuyên môn cao, nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn, nguyên vật liệu đầy đủ.

D

nguyên liệu đa dạng và phong phú, thú vị nhiều dự án công trình góp vốn đầu tư, thị ngôi trường không ngừng mở rộng.

Thuận lợi đa phần nhằm trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

mối cung cấp làm việc đầy đủ, thị ngôi trường không ngừng mở rộng, nhiều cảng biển cả.

B

nhiều cảng biển cả, nguyên vật liệu khá đầy đủ, thú vị nhiều góp vốn đầu tư.

C

số lượng dân sinh sầm uất, có không ít quần thể công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

D

nhiều tài nguyên, giá bán nhân lực khá rẻ rúng, những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

Giải pháp đa phần tăng cường trở nên tân tiến công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kĩ thuật- hạ tầng, thú vị góp vốn đầu tư và đào tạo và huấn luyện làm việc.

B

khai thác hiệu suất cao khoáng sản, trở nên tân tiến tích điện và quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

C

nâng cao trình độ chuyên môn làm việc, tăng mạnh links vùng và trở nên tân tiến thủy năng lượng điện.

D

đẩy mạnh trở nên tân tiến những quần thể kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng thị ngôi trường, khai quật khoáng sản.

Ý nghĩa của việc tạo hình những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm và những vùng lúa rạm canh ở Bắc Trung Sở là

A

xúc tiến trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội của vùng và tạo nên ĐK thuận tiện thú vị góp vốn đầu tư.

B

tạo nên hạ tầng tạo hình những thành phố mới, thay cho thay đổi diện mạo kinh tế tài chính vùng quê của vùng.

C

di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và hỗ trợ nguyên vật liệu cho tới công nghiệp chế trở thành.

D

khai quật chất lượng rộng lớn những thế mạnh về nông nghiệp và tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

Ý nghĩa đa phần của việc tạo hình những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

A

đổi mới mẻ trồng trọt, tăng hiệu suất cao kinh tế tài chính, thay cho thay đổi diện mạo vùng quê.

B

thay thay đổi phương pháp phát triển, tạo nên việc thực hiện, nâng lên vị thế của vùng.

C

phân té lại phát triển, tạo nên nguyên vật liệu cho tới công nghiệp, tăng sản phẩm nông nghiệp.

D

phát huy thế mạnh, trở nên tân tiến phát triển sản phẩm & hàng hóa, gắn kèm với công nghiệp.

Ý nghĩa đa phần của việc trở nên tân tiến kinh tế tài chính của những thị trấn phía tây ở vùng Bắc Trung Sở là

A

khai thác tối nhiều tiềm năng về kinh tế tài chính, xúc tiến việc tạo hình những chuỗi thành phố mới.

B

sử dụng hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, phân bổ lại dân ở, làm việc nhập vùng.

C

Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

khai thác hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, xúc tiến chia sẻ với những nước láng giềng.

D

nâng lên cuộc sống cho tất cả những người dân, hạn chế chênh chéo trình độ chuyên môn trở nên tân tiến nhập vùng.