ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở tây nguyên là

Câu hỏi:

04/08/2019 29,877

B. tăng đột biến lượng sản phẩm nông nghiệp.

C. dùng phù hợp những khoáng sản.

Đáp án chủ yếu xác

D. nâng lên cuộc sống người dân.

Hướng dẫn: SGK/170, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa phần của việc trở nên tân tiến những vùng thường xuyên canh cây lâu năm ở Tây Nguyên là

A. dùng phù hợp khoáng sản, tạo nên thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

B. nâng lên chuyên môn của những người làm việc, đảm bảo môi trường xung quanh.

C. đưa đến quy mô tạo ra mới nhất, xử lý việc thực hiện.

D. giới hạn nàn du canh, thêm phần phân bổ lại dân ở.

Câu 2:

Biện pháp hiệu suất cao nhất để tránh nàn đập phá rừng ở Tây Nguyên là:

A. chỉ khai quật rừng tạo ra.

B. tăng nhanh đánh giá, xử trị những vi phạm.

C. tích cự trồng rừng nhằm bù lại diện tích S rừng bị thất lạc.

D. kí thác khu đất, kí thác rừng nhằm người dân cai quản lí.

Câu 3:

Biện pháp cấp cho bách nhất lúc này nhằm đảm bảo rừng bất ngờ ở Tây Nguyên là

A. tạm dừng hoạt động rừng, ngăn ngừa hiện tượng đập phá rừng.

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

B. chú ý kí thác khu đất, kí thác rừng cho tất cả những người dân.

C. tăng cường việc khoanh nuôi, trồng rừng mới nhất.

D. khai quật rừng phù hợp, tăng cường chế biến đổi mộc.

Câu 4:

Giải pháp đa phần nhằm nâng lên độ quý hiếm tạo ra cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. Đẩy mạnh chằm chế biến đổi và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

B. Ứng dụng technology trồng mới nhất, hạn chế sâu sắc căn bệnh.

C. Đảm bảo mối cung cấp nước tưới, dùng như là mới nhất.

D. Mở rộng lớn diện tích S phù hợp song song với đảm bảo rừng.

Câu 5:

Cây trà được trồng nhiều ở Tây Nguyên, đa phần là vì điểm trên đây có

A. một mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

B. tổng lượng mưa nhập năm rộng lớn.

C. nhiệt độ thoáng mát ở những cao nguyên trung bộ cao.

D. nhiệt độ khá rét ở những cao nguyên trung bộ thấp.

Câu 6:

Phát biểu này tại đây không chính về ĐK sinh thái xanh nông nghiệp của Tây Nguyên?

A. Các cao nguyên trung bộ badan xếp tầng.

B.Thiếu nước trong dịp thô.

C. Có nhị mùa mưa, thô rõ rệt rệt.

Xem thêm: cấp số nhân cấp số cộng

D. Đất nâu đỏ loét đá vôi phì nhiêu.