writing unit 3 lớp 11Lời giải bài bác tập dượt Unit 3 lớp 11 Writing trang 34, 35 vô Unit 3: Cities of the future Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 3.

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: writing unit 3 lớp 11

1 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following ideas and decide whether they are advantages or disadvantages of living in a smart thành phố. Tick (v) the appropriate box (Đọc những phát minh tại đây và ra quyết định coi bọn chúng là ưu thế hoặc bất lợi khi sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi. Đánh vết (v) vô dù quí hợp)

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

Advantages: 1, 4, 5

Disadvantages: 2, 3, 6

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Công nghệ lanh lợi gom cuộc sống thường ngày của quý khách dễ dàng và đơn giản rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình.

2. Nếu ko được huấn luyện, người dân sẽ không còn biết phương pháp dùng những technology vô TP. Hồ Chí Minh lanh lợi.

3. Người dân có khả năng sẽ bị giới hạn quyền riêng lẻ tự camera được lắp ráp mọi chỗ vô TP. Hồ Chí Minh.

4. Tác động xấu đi cho tới môi trường xung quanh thấp hơn.

5. Công nghệ lanh lợi gom TP. Hồ Chí Minh sinh hoạt hiệu suất cao rộng lớn.

6. Mọi người trở thành lo ngại vì như thế vấn đề cá thể của mình hoàn toàn có thể ko được bảo đảm an toàn.

2 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the article below and match its parts with the correct descriptions (Đọc nội dung bài viết sau đây và nối những phần của chính nó với những tế bào miêu tả đúng)

____ A. Introduction - A short paragraph stating the issue and what the article will cover

____ B. Title - The topic of the article in a few words

Quảng cáo

____ D. Conclusion - A summary of the main points and sometimes the writer’s opinion

____ C. Body paragraphs - Each presenting a main point for or against the issue, supported by facts, examples, or explanations

[ 1 ] Living in a smart city: GOOD or BAD?

[ 2 ] If you live in a smart thành phố, you will probably agree with bầm that life is not all good as some people may think. So what are the pros and cons of living in a smart city?

[ 3 ] The good thing about smart cities is that they are very modern. Smart technologies make people’s lives easier by reducing household chores. Besides, the thành phố infrastructure which includes sensors and cameras collects information about people and their activities, and uses it to tướng provide faster, cheaper, and better services.

[ 4 ] On the other hand, living in a smart thành phố has some disadvantages. Some smart technologies are difficult to tướng use and without training, thành phố dwellers might find them useless. With cameras everywhere in public spaces, people also have limited privacy. They are worried that their personal information might not be protected, and they might become victims of cybercrime.

[ 5 ] In conclusion, living in a smart thành phố has both advantages and disadvantages. However, I think these urban areas offer great promise. The issues should be dealt with in the years ahead as the world’s population keeps growing, and more people are moving to tướng big cities.

Quảng cáo

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

Sống vô một TP. Hồ Chí Minh thông minh: TỐT hoặc XẤU?

Nếu các bạn sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi, có lẽ rằng các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng cuộc sống thường ngày ko nên khi nào thì cũng chất lượng đẹp mắt như một vài người vẫn nghĩ về. Vậy những ưu và điểm yếu kém của việc sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi là gì?

Điểm hoặc của những TP. Hồ Chí Minh lanh lợi là nó rất tân tiến. Công nghệ lanh lợi thực hiện mang đến cuộc sống thường ngày của quý khách dễ dàng và đơn giản rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình. Hình như, hạ tầng TP. Hồ Chí Minh bao hàm cảm ứng và camera tích lũy vấn đề về trái đất và sinh hoạt của mình, mặt khác dùng vấn đề cơ nhằm cung ứng công ty thời gian nhanh rộng lớn, rẻ mạt rộng lớn và chất lượng rộng lớn.

Mặt không giống, sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi đem một vài điểm yếu kém. Một số technology lanh lợi đặc biệt khó khăn dùng và còn nếu không được huấn luyện, dân cư TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể thấy bọn chúng không có tác dụng. Với camera ở từng điểm vô không khí công nằm trong, quý khách cũng trở thành giới hạn quyền riêng lẻ. Họ lo ngại rằng vấn đề cá thể của mình hoàn toàn có thể ko được bảo đảm an toàn và chúng ta hoàn toàn có thể phát triển thành nàn nhân của tội phạm mạng.

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

Tóm lại, sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi đem cả điểm mạnh và điểm yếu kém. Tuy nhiên, tôi nghĩ về những khu vực khu đô thị này hứa hứa hẹn thật nhiều. Các yếu tố rất cần được xử lý trong mỗi năm cho tới khi số lượng dân sinh trái đất không ngừng nghỉ tạo thêm và càng ngày càng có rất nhiều người gửi cho tới những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

3 (trang 35 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an article (120-150 words) about other advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. Use the suggested ideas in 1, the sample in 2, and the outline below to tướng help you (Viết một bài bác báo (120-150 từ) về những tiện lợi và trở ngại không giống khi sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi. Sử dụng những phát minh được khêu gợi ý vô phần 1, khuôn mẫu vô phần 2 và dàn ý bên dưới sẽ giúp bạn)

Gợi ý:

Smart cities are built on new technologies to tướng improve people’s lives. The idea of living in one of them sounds very exciting. But is a life controlled by smart technologies good or bad for us?

Let’s start with the advantages.  Living in a smart thành phố can reduce the negative impact on the environment. Future smart cities will be built in new urban areas with a lot of green space. City dwellers will also care more about the environment, so sánh they will try to tướng find ways to tướng make their cities greener and more sustainable, for example, by growing vegetables in their roof gardens.

What about the disadvantages? Smart cities can also affect people’s private lives. When cameras are installed for security purposes, thành phố dwellers will lose their right to tướng privacy. They may think that someone is watching them all the time, and feel uncomfortable.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. In my opinion, the benefits are greater, and people will find a way to tướng adapt to tướng the new lifestyle and overcome the challenges.

Hướng dẫn dịch:

Các TP. Hồ Chí Minh lanh lợi được xây đắp bên trên những technology mới mẻ nhằm nâng cao cuộc sống thường ngày của quý khách. Ý tưởng sinh sống ở một trong các số bọn chúng nghe có vẻ như đặc biệt thú vị. Nhưng một cuộc sống thường ngày được trấn áp tự những technology lanh lợi là chất lượng hoặc xấu xa mang đến bọn chúng ta?

Hãy chính thức với những ưu thế. Sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi hoàn toàn có thể rời tác dụng xấu đi cho tới môi trường xung quanh. Các TP. Hồ Chí Minh lanh lợi vô sau này sẽ tiến hành xây đắp bên trên những khu vực thành phố mới với tương đối nhiều không khí xanh rớt. Cư dân TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục quan hoài nhiều hơn thế cho tới môi trường xung quanh, chính vì vậy chúng ta tiếp tục nỗ lực thám thính cách thức mang đến TP. Hồ Chí Minh của mình xanh rớt rộng lớn và vững chắc và kiên cố rộng lớn, ví dụ điển hình bằng phương pháp trồng rau xanh vô khu vực vườn bên trên cái ngôi nhà của mình.

Điều gì về những bất lợi? Thành phố lanh lợi cũng hoàn toàn có thể tác động cho tới cuộc sống thường ngày riêng lẻ của quý khách. Khi camera được lắp ráp vì như thế mục tiêu bình an, dân cư TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mất mặt quyền riêng lẻ. Họ hoàn toàn có thể cho rằng ai cơ đang được theo gót dõi chúng ta từng khi và cảm nhận thấy ko tự do thoải mái.

Tóm lại, đem cả điểm mạnh và điểm yếu kém khi sinh sống vô một TP. Hồ Chí Minh lanh lợi. Theo tôi, quyền lợi to hơn, và quý khách tiếp tục thám thính cơ hội thích ứng với lối sinh sống mới mẻ và băng qua những thử thách.

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Language (trang 29, 30, 31)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Speaking (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Listening (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Communication and Culture (trang 35, 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Project (trang 37)

Xem tăng lời nói giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2
 • Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage

Xem tăng những tư liệu gom học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-becoming-independent.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học