vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì

Câu hỏi:

01/09/2022 3,902

Gợi ý: Vị trí giao phó của  mặt hàng 3 vô cột C vô hình 6.một là một hình chữ nhật với nền đập nhất. Hình chữ nhật này được gọi là 1 dù. Hộp địa điểm nằm tại vị trí phía bên trên, bên trên phía trái của hình.

Bạn đang xem: vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì

Media VietJack

Một bảng tính bao hàm nhiều trang tính. Một trang tính là 1 lưới tài liệu bao gồm những mặt hàng và những cột.

Trả lời:

Đáp án đích thị là: A

Vị trí giao phó của một mặt hàng và một cột được gọi là dù.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đây đúng?

A. Các mặt hàng của trang tính được gọi là theo đuổi những chữ cái: A, B, C, ...

B. Các mặt hàng của trang tính được gọi là theo đuổi những số: 1, 2, 3, ...

C. Các cột của trang tính được gọi là theo đuổi những số 1, 2, 3, ...

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là

D. Các mặt hàng và cột vô trang tính ko mang tên.

Câu 2:

Có từng nào cơ hội nhập tài liệu vô trang tính? Em hãy tế bào mô tả những cơ hội bại liệt.

Câu 3:

Mệnh đề này tại đây đúng?

A. Một bảng tính rất có thể đựng được nhiều vô tính.

B. Mỗi bảng tính chỉ có một trang tính.

C. Mỗi trang tính bao hàm nhiều bảng tính.

D. Mỗi trang tính chỉ có một bảng tính.

Câu 4:

Địa chỉ này tại đây tế bào mô tả đích thị địa điểm dù tài liệu vô bảng tính? 

A) Z120                    B) AB_ 12                C) 1000 ZZ

D) ABCDE            E) MN1100            F)20_A

Xem thêm: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Câu 5:

Vì sao khi nhập 12/15/2020 thì ứng dụng tự động hóa căn cần, tuy nhiên nếu như nhập 15/12/2020 thì ứng dụng tiếp tục tự động hóa căn trái?

Câu 6:

Em hãy dò la một vài loại cây rất có thể mua sắm và trồng cho tới dự án công trình Trường học tập xanh rờn. Em hãy tạo nên một bảng tính và gọi là là Danh sách những loại cây. Bảng tính với tía cột là STT, Loại cây (Cây hoa, Cây ăn ngược, Cây bóng mát) và Tên cây. Nhập tài liệu vô bảng tính rồi sửa đổi và định hình bảng tính.