vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng

Đề bài

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đang được ra mắt nhì cuộc cơ hội mạng?

Bạn đang xem: vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa nhập sgk Lịch sử 11 trang 48-50 nhằm suy đoán vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Năm 1917 ở nước Nga đang được ra mắt nhì cuộc cách mệnh vì:

Xem thêm: they live in a house that was built in

- Cách mạng mon Hai năm 1917 đang được lật sụp cơ chế quân ngôi nhà chuyên nghiệp chế (Nga hoàng) . Tuy nhiên, đồng thời ấy, bên trên nước Nga tồn bên trên 2 chủ yếu quyền: nhà nước tư sản tạm thời và Xô viết lách đại biểu người công nhân, dân cày và lính tráng.

⟹ Hai tổ chức chính quyền thay mặt đại diện mang lại quyền lợi của những giai cung cấp không giống nhau nên ko thể nằm trong tồn bên trên lâu nhiều năm.

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đang được xác lập tiềm năng và lối lối gửi kể từ cách mệnh dân ngôi nhà tư sản thanh lịch cơ hội social ngôi nhà nghĩa (lật sụp tổ chức chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập tổ chức chính quyền thống nhất nhập cả nước của Xô Viết, fake nước Nga phi vào thời gian cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

⟹ Cách mạng mon Mười nở rộ (24-10-1917)

Loigiaihay.com