về số lượng nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 38,055

A. qui tế bào rộng lớn và đang được tăng.

Bạn đang xem: về số lượng nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

B. qui tế bào rộng lớn và đang được hạn chế.

C. qui tế bào nhỏ và đang được tăng.

D. qui tế bào nhỏ và đang được hạn chế.

Về con số, mối cung cấp làm việc của VN sở hữu qui tế bào rộng lớn và đang được tăng.

Đáp án: A.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các đồng vị ven bờ biển miền Trung VN không nhiều sở hữu tài năng không ngừng mở rộng do

A. phần rộng lớn sông nhỏ, thềm châu lục hẹp và thâm thúy.

B. xâm thực miền núi yếu ớt, rừng ven bờ biển hạn chế.

C. mạng lưới sông thưa thớt, thềm châu lục nông.

D. lãnh thổ không ngừng mở rộng, cơ chế nước sông theo dõi mùa. 

Câu 2:

Tài nguyên vẹn tài nguyên nổi trội của vùng Đông Nam Sở là

A. cao lanh, đá vôi.

B. đất sét, đá vôi.

C. dầu, khí nhen.

D. bô xít, Fe. 

Câu 3:

Giao thông đường đi bộ VN hiện tại nay

A. mạng lưới vẫn còn đấy thưa thớt.

B. chưa hội nhập nhập chống.

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

C. chủ yếu ớt đáp ứng xuất khẩu.

D. khối lượng vận gửi rộng lớn. 

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

(Nguồn: Thống nối tiếp kể từ Liên ăn ý quốc 2020, https://danso.org)

Theo bảng số liệu, phán xét này tại đây không đúng vào lúc đối chiếu diện tích S và số lượng dân sinh năm 2019 của một trong những quốc gia?

A. In-đô-nê-xi-a sở hữu diện tích S và số lượng dân sinh lớn số 1.

B. Cam-pu-chia sở hữu diện tích S to hơn Phi-lip-pin.

C. Ma-lai-xi-a sở hữu số lượng dân sinh cao hơn nữa Cam-pu-chia.

D. Phi-lip-pin sở hữu diện tích S to hơn Cam-pu-chia. 

Câu 5:

Rừng chắn cát của VN phân bổ triệu tập ở

A. đồi trung du.

B. bán bình nguyên vẹn.

C. đầu mối cung cấp sông.

Dvùng ven bờ biển. 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 14, cho biết thêm đỉnh núi này tại đây phía trên cao nguyên trung bộ Mơ Nông?

A. Lang Bian.

B. Nam Decbri.

C. Braian.

Xem thêm: lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của eu

D. Vọng Phu.