vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu thiết bị tròn trặn tế bào mô tả được cơ cấu tổ chức, tỉ trọng những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu thiết bị tròn trặn khi “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu thiết bị cột thông thường gặp gỡ : Biểu thiết bị tròn trặn đơn, tròn trặn sở hữu phân phối kín

2. Cách vẽ biểu thiết bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ vậy dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài bác nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ vnđ, triệu con người thì tao cần thay đổi thanh lịch số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu sở hữu đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng xoay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu thiết bị cần tương tự nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn trặn thì nên xác lập tâm những đàng tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền rất đầy đủ số liệu lên biểu thiết bị, tỉ trọng % nào là vượt lên trước nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu thiết bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu thiết bị.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật mang đến bạn dạng thiết bị.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu thiết bị tròn

* Khi có duy nhất một vòng tròn

- Nhận quyết định cơ cấu tổ chức tổng quát tháo lớn số 1.

- So sánh là loại nào là nhất, nhì, tía,… và cho thấy đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu lượt hoặc tầm thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một trong những lý giải.

* Khi sở hữu kể từ nhị vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét loại công cộng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc hạn chế trước, nếu như sở hữu tía vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới mẻ đánh giá về nhất, nhì, tía,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như tương tự nhau thì tao gom nói chung cho những năm một lượt thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến Kết luận về ông tơ đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể hạn chế tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” khi đánh giá biểu thiết bị.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ khi vẽ biểu thiết bị tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người dùng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không bám theo quy luật (giá trị trước tiên ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người dùng, thời hạn trực thuộc biểu thiết bị.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu thiết bị tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự không giống nhau Một trong những chống.

- Khu vực III lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và lắc tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy chống I hạn chế và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu ngành công ty lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự hoàn mỹ, tân tiến.

Xem thêm: they live in a house that was built in

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác làm việc phân bám theo ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó bám theo ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính phân phối kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân bám theo ngành tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây cất và công ty, nhập cơ tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây cất tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì công việc Đổi mới mẻ, nền tài chính của việt nam trở nên tân tiến nhanh chóng nên đang được tạo nên được không ít việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa số nhờ sản phẩm của quy trình vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa. Riêng chống công ty trở nên tân tiến mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang đến tạo ra và cuộc sống nên đang được hấp dẫn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính phân phối kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt sở hữu tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty hạn chế.

* Giải thích

- Trồng trọt lắc tru thế vì thế nhu yếu rộng lớn về hoa màu mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được non nước quan hoài, công ty ko thiệt sự trở nên tân tiến mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương đem chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, tác dụng của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết hùn tập luyện tài năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã sở hữu điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám theo cấu hình rời khỏi đề thi đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì thi đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.