vàng miếng sjc 1 lượng giá bao nhiêu

Giá vàng SJC nội địa thông thường dịch chuyển theo đòi Xu thế giá chỉ vàng toàn cầu. Để biết đúng chuẩn giá chỉ vàng SJC ngày hôm nay tăng - hạn chế và thanh toán giao dịch tại mức tối đa là từng nào, hãy update vấn đề giá chỉ tiên tiến nhất tiếp sau đây.

Bạn đang xem: vàng miếng sjc 1 lượng giá bao nhiêu

Giá vàng SJC ngày hôm nay 17/9/2023

Mở cửa ngõ phiên thanh toán giao dịch, giá chỉ vàng SJC ngày hôm nay (17/9) tăng theo thứ tự 100.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng ứng với hai phía mua sắm vô và xuất kho bên trên khối hệ thống PNJ.

Cùng thời gian tham khảo, giá chỉ vàng SJC đứng yên tĩnh ko thay đổi bên trên Công ty Vàng bạc Đá quý TP.Sài Gòn Tập đoàn Doji và công ty Phú Quý.

Hiện, giá chỉ trần mua sắm vô của vàng miếng SJC đạt 68 triệu đồng/lượng và giá chỉ trần xuất kho của vàng miếng SJC là 68,8 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 9/2023

- Ngày 5/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,45 - 67,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,15 - 68,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,65 - 67,75 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,35 - 68,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,7 - 67,8 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,35 - 68,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,9 - 68,2 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,5 - 68,92 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 68,05 - 68,1 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,75 - 68,85 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 68,05 - 68,15 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,85 - 68,87 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 68,1 - 68,2 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,85 - 68,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,95 - 68,1 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,75 - 68,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,9 - 68 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,6 - 68,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,8 - 67,9 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,55 - 68,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/9: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,9 - 68 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,7 - 68,8 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 8/2023

- Ngày 1/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,8 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,8 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,9 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,52 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,95 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,9 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 67 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 67 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,25 - 67,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,9 - 68,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,15 - 67,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,85 - 68,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,2 - 67,35 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,95 - 68,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,2 - 67,35 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,95 - 68,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,2 - 67,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,95 - 68,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,25 - 67,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,1 - 68,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/8: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 67,24 - 67,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 68,3 - 68,35 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 7/2023

- Ngày 1/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,3 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,25 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/7: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,27 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 6/2023

- Ngày 1/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,3 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,7 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/6: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 5/2023

- Ngày 8/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,65 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,65 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,2 triệu đồng/lượng.

Xem thêm: tiếng gọi con tim

- Ngày 16/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,55 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,15 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,65 - 66,75 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 31/5: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,15 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 4/2023

- Ngày 1/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,2 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,9 - 66,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,6 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,25 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,65 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,25 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,3 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,3 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,9 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,07 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/4: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,2 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 3/2023

- Ngày 1/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,15 - 66,25 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,85 - 66,97 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,2 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,85 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,15 - 66,25 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,85 - 66,97 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,15 - 66,25 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,8 - 66,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,15 - 66,2 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,8 - 66,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,05 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,7 - 66,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 65,8 - 66 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,5 - 66,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 65,8 - 65,95 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,55 - 66,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 65,95 - 66 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,6 - 66,72 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 65,9 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,6 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,1 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,9 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,25 - 66,35 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,1 - 66,2 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,85 - 66,92 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66 - 66,1 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,7 - 66,72 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,15 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,85 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,50 - 67,77 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,30 - 67,5 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,6 - 66,85 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,45 - 67,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,2 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,25 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,55 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,25 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,6 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,35 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,25 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,65 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,95 - 67,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 31/3: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,45 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,07 triệu đồng/lượng.

Diễn trở nên giá chỉ vàng SJC mon 2/2023

Vàng SJC là loại vàng nguyên vẹn hóa học và chỉ chiếm khoảng 0,01% tạp hóa học, được phát triển vì thế Công ty Vàng bạc Đá quý TP.Sài Gòn (SJC).

Vàng SJC được đúc nguyên vẹn miếng hình chữ nhật, theo đòi trọng lượng. Trên mặt phẳng của vàng đem in hình con cái Long và thông số kỹ thuật 4 số cửu biểu thị vàng nguyên vẹn hóa học 99,99%, mặt mày sót lại của sắt kẽm kim loại quý này in vấn đề về doanh nghiệp lớn phát triển. Do ê, vàng SJC còn mang tên gọi không giống là vàng miếng Long vàng SJC.

Khảo sát từ trên đầu mon đến giờ đã cho thấy, giá chỉ vàng SJC vô mon 2/2023 đang được mua sắm vô - xuất kho với nấc giá chỉ tối đa là 66,8 triệu đồng/lượng và 67,65 triệu đồng/lượng.

Chi tiết giá chỉ vàng SJC vô mon 2/2023 bên trên những khối hệ thống cửa hàng được tham khảo như sau:

- Ngày 1/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,1 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,4 - 66,8 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,4 - 67,62 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,4 - 67,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,2 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,2 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,2 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,2 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,25 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,25 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,55 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,35 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,3 - 67,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,45 - 66,55 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,25 - 67,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,6 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,3 - 67,42 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,15 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,35 - 66,5 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,25 - 67,32 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,3 - 66,4 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,22 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,25 - 66,35 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,1 - 66,35 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,17 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,25 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,05 - 67,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 21/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,25 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,4 - 67,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,5 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67,1 - 67,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,2 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 67 - 67,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,15 - 66,3 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,9 - 67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,1 - 66,2 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,9 - 66,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,1 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,8 - 66,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/2: Giá mua sắm niêm yết trong vòng 66,05 - 66,15 triệu đồng/lượng. Giá buôn bán thanh toán giao dịch xung quanh nấc 66,75 - 66,87 triệu đồng/lượng.

Qua thành phẩm bên trên, rất có thể thấy, vô mon 2/2023, giá chỉ vàng SJC đang được hạn chế 750.000 đồng/lượng ở chiều mua sắm vô và 900.000 đồng/lượng ở chiều xuất kho.

>>> Xem thêm: Giá vàng ngày hôm nay của những loại vàng khác ví như giá chỉ vàng 18K và giá chỉ vàng 24K (giá vàng 9999)

Xem thêm: Tiêu chí quan trọng khi tìm nguồn sỉ giày Sneaker Rep 1:1