ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Ưu điểm của hệ tuần trả kín đối với hệ tuần trả hở:

Bạn đang xem: ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

A. Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề cao hoặc tầm. (1)

B. Tốc phỏng huyết chảy thời gian nhanh, huyết chuồn được xa thẳm cho tới những ban ngành. (2)

C.

Đáp ứng chất lượng rộng lớn nhu yếu trao thay đổi khí và trao thay đổi hóa học của khung người. (3)

D. Cả (1), (2), (3) đều đích.

Đáp án D

Ưu điểm của hệ tuần trả kín đối với hệ tuần trả hở: Máu chảy với áp lực nặng nề cao hoặc tầm, vận tốc huyết chảy thời gian nhanh -> huyết chuồn được xa thẳm, cho tới những ban ngành thời gian nhanh, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu trao thay đổi hóa học cao của khung người.
Vậy lựa chọn đáp án D.

Sách lớp 11 công tác mới nhất Toán, Lý, Hoá, 3 cỗ liên kết trí thức, chân mây phát minh, cánh diều 200.000đ 129.000đ
Sách sinh học tập 11 thầy Phan Khắc Nghệ, tự động học viên học tập lớp 11 Moonbook 700.000đ 400.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh bám theo chủ thể ôn ganh đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách xây dựng Python cơ bạn dạng, cho những người mới nhất chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID