unit 3 a closer look 2 lớp 8Lời giải bài xích tập dượt Unit 3 lớp 8 A Closer Look 2 trang 31, 32 vô Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 3 a closer look 2 lớp 8

1 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the simple sentences. (Đánh vết vô (V) những câu đơn)

1. We work together on different projects.

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

4. Sports activities at school help mạ relax.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

Đáp án: 1, 4

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi thao tác cùng với nhau trong số dự án công trình không giống nhau.

2. Thanh thiếu hụt niên có nhu cầu các người các bạn đảm bảo chất lượng và những nghề giáo độ lượng ở ngôi trường.

3. Cô ấy đùa cờ vua cực kỳ xuất sắc, và cô ấy tiếp tục giành giải quán quân năm ngoái.

4. Các sinh hoạt thể thao ở ngôi trường gom tôi thư giãn và giải trí.

5. Thanh thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác theo dõi group và bọn họ cũng nên với khả năng tiếp xúc.

Quảng cáo

2 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write S for simple sentences and C for compound sentences. (Viết S cho tới câu đơn và C cho tới câu ghép)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Đáp án:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

Giải thích:

- Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề song lập.

- Câu ghép là câu với kể từ 2 mệnh đề song lập.

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu hụt niên thông thường cực kỳ linh động và phát biểu nhiều.

2. Anh ấy thông thường truyện trò với đồng chí bên trên Facebook Messenger.

Quảng cáo

3. Cô ấy là 1 trong học viên lanh lợi, và cô ấy là 1 trong member tích cực kỳ vô câu lạc cỗ của Cửa Hàng chúng tôi.

4. Tôi và đồng chí tiếp tục nhập cuộc một cuộc thi hài thao vô năm ngoái.

5. Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko lúc nào nhập cuộc ngẫu nhiên sinh hoạt nào là.

3 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C)

1. Parents should give teens some freedom, ______ they should also phối limits.

A. for

B. so

C. but

2. We don't cheat on exams, ______it is a wrong thing to tướng tự.

A. or

B. for

C. and

Quảng cáo

3. Lan wants to tướng join the school music club; ______, she can't sing or play any instruments.

A. however

B. otherwise

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _________ they also feel pressure from their parents.

A. and

B. but

C. or

5. She wanted to tướng prepare for the exam; _________ she turned off her mobile phone.

A. however

B. otherwise

C. therefore

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

Giải thích:

For = vì như thế vì

So = vì như thế thế

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

But = nhưng

Or = hoặc

And = và

However = tuy rằng nhiên

Otherwise = còn nếu không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

1. Cha u nên cho tới con cái một chút ít tự tại, tuy nhiên cũng nên đề ra số lượng giới hạn.

2. Chúng tôi không khí lận vô thi tuyển, vì như thế cơ là 1 trong việc thực hiện sai ngược.

3. Lan ham muốn nhập cuộc câu lạc cỗ âm thanh của trường; song, cô ấy ko thể hát hoặc đùa ngẫu nhiên nhạc cụ nào là.

4. Bài tập dượt ở ngôi trường khiến cho cho tới thanh thiếu hụt niên thật nhiều áp lực đè nén và bọn họ cũng cảm nhận thấy áp lực đè nén kể từ phụ thân u.

5. Cô ấy ham muốn sẵn sàng cho tới kỳ thi; vì thế cô ấy tiếp tục tắt điện thoại thông minh địa hình của tôi.

4 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Combine the two sentences to tướng make compound sentences, using the words from the box. (Kết thích hợp nhì câu sẽ tạo câu ghép, dùng những kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. Phong has to tướng study harder. He may fail the exam.

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to tướng have more friends. She doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

Đáp án:

1. Phong has to tướng study harder otherwise he may fail the exam.

2. She is very sensitive therefore don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to tướng have more friends but she doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups or students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things sánh she often posts pictures on social truyền thông.

Giải thích:

So = vì như thế thế

But = nhưng

Or = hoặc

Otherwise = còn nếu không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Phong cần học tập siêng năng rộng lớn. Anh ấy rất có thể trượt kỳ thi đua.

2. Cô ấy cực kỳ mẫn cảm. Đừng phản hồi về loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.

3. Mi ham muốn được thêm các bạn. Cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh rất có thể thao tác theo dõi group. Học sinh rất có thể thao tác theo dõi cặp.

5. Quý khách hàng tôi mến khoe khoang những loại mới mẻ của cô ấy ấy. Cô thông thường đăng hình ảnh lên social.

B. Câu mới

1. Phong cần học tập siêng năng rộng lớn còn nếu không anh ấy rất có thể trượt kỳ thi đua.

2. Cô ấy cực kỳ mẫn cảm nên chớ phản hồi về loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.

3. Mi ham muốn có rất nhiều các bạn rộng lớn tuy nhiên cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh rất có thể thao tác theo dõi group hoặc học viên rất có thể thao tác theo dõi cặp.

5. Quý khách hàng tôi mến khoe khoang những loại mới mẻ của cô ấy ấy nên cô ấy thông thường đăng hình ảnh lên social.

5 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAMES. Which group has the most sentences? (TRÒ CHƠI. Nhóm nào là có rất nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner. (Làm việc group. Mỗi group tạo ra nhiều câu ghép càng đảm bảo chất lượng. Nhóm có rất nhiều câu đích thị nhất là group chiến thắng)

(Học sinh đùa bên trên lớp)

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học