ứng dụng quan trọng nhất của con lắc đơn là

Câu hỏi:

01/05/2020 75,019

A. xác quyết định chiều nhiều năm con cái lắc

Bạn đang xem: ứng dụng quan trọng nhất của con lắc đơn là

B. xác quyết định vận tốc trọng trường

Đáp án chủ yếu xác

C. xác quyết định chu kì dao động

D. khảo sát giao động điều tiết của một vật

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án B

Ứng dụng cần thiết nhất của con cái rung lắc đơn là xác lập vận tốc trọng trường

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mạch năng lượng điện bao gồm một pin 9 V, năng lượng điện trở mạch ngoài 4 , độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô toàn mạch là 2 (A). Điện trở vô của mối cung cấp là

A. 4,5 

B. 0,5 

C. 1 

D. 2 

Câu 2:

Vật giao động điều tiết đem véc tơ vận tốc tức thời cực to vì thế 3m/s và vận tốc cực to vì thế 30π (m/s2).Thời điểm lúc đầu vật đem véc tơ vận tốc tức thời 1,5m/s và thế năng đang được tăng. Hỏi vô thời gian này tại đây vật đem vận tốc vì thế 15π (m/s2)?

A. 0,20s

B. 0,05s

C. 0,10s

D. 0,15s

Câu 3:

Nguồn sóng đem phương trình u=2cos(2πt+π/4) (cm)Biết sóng Viral với bước sóng 0,4 m. Coi biên chừng sóng ko thay đổi. Phương trình giao động của sóng bên trên điểm phía trên phương truyền sóng, cơ hội mối cung cấp sóng 10 centimet là

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

A. u=2cos2πt+π4cm

B. u=2cos2πt3π4cm

C. u=2cos2πt+3π4cm

D. u=2cos2πtπ4cm

Câu 4:

Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều u=U0cost (V) vào nhì đầu một quãng mạch RLC ko phân nhánh. Dòng năng lượng điện thời gian nhanh trộn rộng lớn năng lượng điện áp thân thích nhì đầu đoạn mạch khi

A. ωL<1ωC

B. ωL=1ωC

C. ω=1LC

D. ωL>1ωC

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=2202cos100πt (V) vào nhì đầu đoạn mạch R, L, C ko phân nhánh đem năng lượng điện trở R=110 Ω. Khi thông số hiệu suất của mạch lớn số 1 thì hiệu suất hấp phụ của đoạn mạch là

A. 172,7 W

B. 440 W

C. 115 W

D. 460 W

Câu 6:

Một con cái rung lắc đơn đem chão treo nhiều năm 1m. Kéo con cái rung lắc chênh chếch ngoài địa điểm thăng bằng một góc 60o rồi thả nhẹ nhõm. Bỏ qua loa ma mãnh sát, lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật Lúc nó qua loa địa điểm thăng bằng có tính rộng lớn vì thế bao nhiêu?

A. 10m/s

B. 3,16cm/s

C. 1,58m/s

D. 3,16m/s

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa