tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ

Tỉ lệ thời hạn làm việc được dùng ở vùng quê việt nam càng ngày càng tăng nhờ

Tỉ lệ thời hạn làm việc được dùng ở vùng quê việt nam càng ngày càng tăng nhờ

Bạn đang xem: tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ


Chất lượng làm việc ở vùng quê và được thổi lên.

Việc triển khai công nghiệp hoá vùng quê.

Dân cư đang xuất hiện Xu thế gửi kể từ vùng quê lên trở nên thị

Việc đa dạng và phong phú hoá cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ở vùng quê.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tỉ lệ thời hạn làm việc được dùng ở vùng quê việt nam càng ngày càng tăng nhờ việc đa dạng và phong phú hóa cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ở vùng quê (phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân, những sinh hoạt dịch vụ…) tạo ra nhiều việc thực hiện cho những người dân cày, tận dụng tối đa hiệu suất cao rộng lớn thời hạn rảnh rỗi rỗi nhập nông nghiệp.

Chọn D.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của non sông nhập quy trình hiện

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của non sông nhập quy trình lúc này, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của việt nam trình diễn ra

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất đem xu hướng

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất đem xu hướng

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Xem thêm: they live in a house that was built in

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ dùng tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân theo gót bộ phận kinh tế tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le trúng nhất là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp) của việt nam, ngành lúc lắc tỉ trọng tối đa là :

 • Ý nào là ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở việt nam tiếp tục hình thành:

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên ko ở trong vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 20

  Xem thêm: công thức tính vận tốc

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 2005, lúc lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?