trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi vô cùng hy vọng ông/bà rất có thể nhanh gọn giao dịch trong vài ba ngày cho tới.

Bạn đang xem: trong tiếng anh là gì

We would appreciate if you cleared your trương mục within the next few days.

Mặc cho dù trước đó chưa từng đem tay nghề thao tác làm việc trong..., tôi từng...

expand_more Although I have no previous experience in…, I have had…

Cậu ấy / Cô ấy vô cùng tích vô cùng trong...

He / she always takes an active role in… .

., tôi đem thời cơ thao tác làm việc bám theo group trong một môi trường xung quanh áp lực nặng nề cao. Nhờ vậy tôi đang được tập luyện được kĩ năng phối phù hợp với đồng team và triển khai xong việc làm đích tiến trình.

My current position as…for...has provided bu with the opportunity to tướng work in a high-pressure, team environment, where it is essential to tướng be able to tướng work closely with my colleagues in order to tướng meet deadlines.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúc chúng ta suôn sẻ trong sau này.

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Chúng tôi vô cùng hy vọng ông/bà rất có thể nhanh gọn giao dịch trong vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your trương mục within the next few days.

Nếu tôi bị không thích hợp món ăn, thực hiện ơn lấy dung dịch tôi nhằm trong túi/túi xống áo.

I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!

Một số lập luận thể hiện trong luận án này thân quen với tất cả chúng ta...

Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…

Chúng tôi đã nhận được được fax của ông/bà và xin xỏ xác nhận lô hàng như trong fax.

We have just received your fax and can confirm the order as stated.

Vui lòng gửi lại mang lại Cửa Hàng chúng tôi phiên bản ăn ý đồng đem chữ ký trong vòng 10 ngày sau khoản thời gian cảm nhận được.

Please return a signed copy of the contract no later phàn nàn 10 days of the receipt date.

Chúng tôi xin xỏ gửi lời nói phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong những giờ khắc trở ngại này.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

Một trong những đường nét tương đồng/khác biệt lớn số 1 thân thiết... và... là...

One of the main similarities/differences between… and… is that…

Trong khoảng chừng thời hạn kể từ... cho tới..., rất có thể thấy rằng số/lượng... đang được tăng/giảm/không thay cho thay đổi.

Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.

Có bảo đảm trong tình huống thẻ ngân hàng của tôi bị rơi rụng hoặc bị tiến công cắp hoặc không?

Xem thêm: những hình xăm ý nghĩa cho nữ

Is there any insurance in case my thẻ is lost or stolen?

Trong phạm vi bài xích đái luận này, định nghĩa... được khái niệm là...

For the purposes of this essay, the term… will be taken to tướng mean…

Hiện tượng... là một trong hiện tượng kỳ lạ vô cùng được quan hoài trong thực nghiệm.

As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.

(hay không) đang được và đang được là thắc mắc túc trực trong giới Chuyên Viên xuyên suốt thời hạn mới đây.

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

Đơn mặt hàng của quý khách hàng sẽ tiến hành phú trong vòng... ngày/tuần/tháng.

Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.

Mặc cho dù trước đó chưa từng đem tay nghề thao tác làm việc trong..., tôi từng...

Although I have no previous experience in…, I have had…

Biểu trang bị đã cho chúng ta biết có không ít... rộng lớn... trong khoảng chừng kể từ... cho tới...

The diagram depicts that there were more…than…between…and…

Tôi ham muốn được học tập bên trên ngôi trường ĐH của công ty trong_________.

I would lượt thích to tướng study at your university for ___________.

Những đồ đạc và vật dụng trong căn nhà được mua sắm ở đâu, vd. kệ bếp?

Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?

Một trong nhiều điểm khác lạ thân thiết... và... là..., trong Lúc...

One difference between… and… is that…, whereas…

Giới hạn vận tốc trong trở nên phố/trên đàng đường cao tốc là bao nhiêu?

What is the tốc độ limit in cities/on highways?

Ví dụ về đơn ngữ

It had collected in its second week and in its third week to tướng make a total of domestically.

The article caused a sensation domestically, and reinvigorated calls to tướng reform the forced labor system.

Domestically, she made trăng tròn appearances scoring two goals.

He sat on a number of councils and committees, domestically and abroad.

Not only was she recognized domestically, but was also recognized internationally as well.

Xem thêm: dấu hiệu vết mổ đang lành