trong khi làm việc với cấu trúc bảng muốn chèn thêm một trường mới ta thực hiện

Câu hỏi:

28/08/2022 14,320

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:

A. File Name

B. Name

C. Name Field

D. Field Name

Câu 2:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:

A. Data Type

B. Description

C. Field Type

D. Field Properties

Câu 3:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn xác lập khóa chủ yếu, tớ thực hiện: .... -> Primary Key

A. Insert

B. File

C. Edit

Xem thêm: trường đại học thành đông

D. Tools

Câu 4:

Trong Access, Lúc hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh?

A.Trong Access, Lúc hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 1)

B.Trong Access, Lúc hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 2)

C.Trong Access, Lúc hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 3)

D.Trong Access, Lúc hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 4)

Câu 5:

Để thanh lọc theo đòi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Để thanh lọc theo đòi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 1)

B. img1

C. Để thanh lọc theo đòi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 2)

D.Để thanh lọc theo đòi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 3)

Câu 6:

Khi đang được thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn lưu cấu tạo nhập đĩa, tớ thực hiện:

A. Tools / Save

B. View / Save

C. File / Save

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

D. Format / Save