trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi

Câu hỏi:

12/10/2019 198,272

B.sớm pha π2 đối với li phỏng. 

Bạn đang xem: trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi

Đáp án chủ yếu xác

C.trễ pha π2 đối với li phỏng. 

Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng phương trình của li phỏng và véc tơ vận tốc tức thời vô xấp xỉ điều hoà Trong xấp xỉ điều tiết, véc tơ vận tốc tức thời biến hóa sớm pha π2  so với li độ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia tốc của hóa học điểm xấp xỉ điều tiết vị 0 khi 

A. li phỏng rất rất đại 

B. li phỏng rất rất tiểu 

C. véc tơ vận tốc tức thời rất rất đại 

D. véc tơ vận tốc tức thời vị 0

Câu 2:

Con nhấp lên xuống đơn bao gồm vật nặng nề lượng m treo vô sợi chão l bên trên điểm sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g, xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi T dựa vào vào 

A. m và l 

B. m và g a

C. l và g 

D. m, l và g

Câu 3:

Khi nói đến xấp xỉ cơ, tuyên bố này tại đây sai? 

A.Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ thời trang là xấp xỉ lưu giữ. 

B.Dao động chống bức sở hữu biên phỏng ko tùy theo biên phỏng của lực chống bức 

Xem thêm: thể tích bát diện đều

C.Dao động chống bức sở hữu biên phỏng ko thay đổi và sở hữu tần số vị tần số của lực chống bức 

D.Dao động tắt dần dần sở hữu biên phỏng hạn chế dần dần theo đòi thời hạn.

Câu 4:

Chu kì xấp xỉ điều hoà của con cái nhấp lên xuống đơn dựa vào vào: 

A. lượng của con cái lắc 

B. biên phỏng dao động 

C. tích điện kích ứng dao động 

D. chiều nhiều năm của con cái lắc

Câu 5:

Khi nói đến xấp xỉ tắt dần dần, tuyên bố này tại đây ko đúng? 

A. Dao động tắt dần dần là xấp xỉ chất lượng tốt và rất có hại. 

B. Dao động tắt dần dần là xấp xỉ sở hữu cơ năng hạn chế dần dần theo đòi thời hạn còn tần số ko thay đổi theo đòi thời hạn. 

C. Dao động tắt dần dần là xấp xỉ sở hữu biên phỏng và chu kỳ luân hồi hạn chế dần dần theo đòi thời hạn. 

D. Lực cản của môi trường thiên nhiên là một trong những trong mỗi vẹn toàn nhân phát sinh xấp xỉ tắt dần dần.

Câu 6:

Dao động tắt dần 

A. luôn luôn rất có hại. 

B. sở hữu biên phỏng ko thay đổi theo đòi thời hạn. 

C. luôn luôn chất lượng tốt. 

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

D. sở hữu biên phỏng hạn chế dần dần theo đòi thời hạn.