trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để

Câu hỏi:

14/01/2022 37,451

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

Bạn đang xem: trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

Đáp án chủ yếu xác

Trong Access , biểu khuôn mẫu (form) hùn tạo ra skin thuận tiện cho tới việc nhập, thay thế sửa chữa và hiện tại vấn đề.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu khuôn mẫu tao lựa chọn đối tượng người tiêu dùng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong cơ chế design của biểu khuôn mẫu, tao đem thể:

A. Sửa thay đổi design cũ 

B. Thiết kế tiếp mới nhất cho tới biểu khuôn mẫu , sửa thay đổi design cũ 

C. Thiết kế tiếp mới nhất cho tới biểu khuôn mẫu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ 

D. Thiết kế tiếp mới nhất cho tới biểu khuôn mẫu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Câu 3:

Để thao tác vô cơ chế design của biểu khuôn mẫu, tao thực hiện:

A. Chọn biểu khuôn mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

B. Chọn biểu khuôn mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu mẫu

C. Chọn biểu khuôn mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

D. Chọn biểu khuôn mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Câu 4:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu khuôn mẫu Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tao chọn:

A. Create size for using Wizard 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, mong muốn tạo ra biểu khuôn mẫu Theo phong cách tự động design, tao chọn:

A. Create size in Design View 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu cho tới biểu khuôn mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người tiêu dùng Form vô bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy lưu ban vô Create size by using wizard

(3) Chọn loại cho tới biểu khuôn mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu khuôn mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc khuôn mẫu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp sau là lựa chọn những ngôi trường tiến hành biểu khuôn mẫu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm rất có thể tiến hành tạo ra biểu khuôn mẫu bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

Xem thêm: phát biểu định luật bảo toàn khối lượng

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)