tripanmitin có công thức là

hint-header

Cập nhật ngày: 04-04-2022

Bạn đang xem: tripanmitin có công thức là


Chia sẻ bởi: Vũ Minh Triết


Tripanmitin đem công thức kết cấu thu gọn gàng là

Chủ đề liên quan

Công thức kết cấu của phù hợp hóa học (C17H33COO)3C3H5 mang tên gọi là

Este này tại đây tính năng với hỗn hợp NaOH nhận được natri fomat?

Este X tính năng với hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp nhì muối bột. Công thức phân tử của este X rất có thể là

Tổng số hóa học cơ học đơn chức đem công thức phân tử C4H8O2 tính năng với hỗn hợp NaOH tuy nhiên ko tráng bạc là

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

Khi đun rét mướt một hóa học mập X nhận được glixerol và lếu láo phù hợp 2 axit mập là oleic, panmitic. Hãy cho thấy thêm X đem từng nào công thức cấu tạo?

Đốt cháy 6,0 gam một este X, nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. X đem công thức phân tử là

Cho 13,2 gam este đơn chức no X tính năng vừa phải đầy đủ với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được 12,3 gam muối bột. Công thức của X là

Cho 2,72 gam CH3COOC6H5 vô 500 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, đun nhẹ nhàng và khuấy đều cho tới khi phản xạ trọn vẹn. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn, độ quý hiếm của m là

Xem thêm: tập đọc lớp 5 tập 2

Thủy phân trọn vẹn triglixerit X vô NaOH, nhận được 46 gam glixerol và lếu láo phù hợp bao gồm nhì muối bột của nhì axit mập là stearic và oleic đem tỉ trọng mol 1 : 2. Khối lượng muối bột nhận được là

Cho những tuyên bố sau :
(1) Chất mập được gọi công cộng là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
(2) Phản ứng thủy phân hóa học mập vô môi trường thiên nhiên kiềm là phản xạ thuận nghịch
(3) Thuỷ phân htoàn este no, đơn chức mạch hở vô dd kiềm nhận được muối bột và ancol.
(4) Đốt cháy trọn vẹn este no mạch hở luôn luôn nhận được CO2 và H2O đem số mol đều nhau.
Có từng nào tuyên bố đúng?

Một loại hóa học mập được tạo ra trở nên bởi glixerol và 3 axit mập là axit panmitic, axit oleic và axit linoleic. Đun 0,1 mol hóa học mập này với 500 ml hỗn hợp NaOH 1M sau phản xạ trọn vẹn nhận được hỗn hợp X. Cô cạn cẩn trọng hỗn hợp X (trong quy trình cô cạn ko xẩy ra phản xạ hóa học) còn sót lại m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là