trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

Bộ 1000+ câu trắc nghiệm ôn ganh đua Tư tưởng Hồ Chí Minh đem đáp án tiên tiến nhất khiến cho bạn ôn ganh đua đạt thành phẩm cao. Hệ thống luyện ganh đua trắc nghiệm online bám theo từng phần hoặc chọn tạo đề ngẫu nhiên để ra soát kỹ năng và kiến thức đang được ôn được cho phép chúng ta thích nghi với mẫu mã ganh đua mặt khác vừa vặn rèn luyện vừa vặn so sánh thành phẩm một cơ hội nhanh gọn.

Bạn đang xem: trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

Chọn mẫu mã trắc nghiệm (25 câu/30 phút)

Chọn phần

 • Câu 1: Nguyễn Ái Quốc gởi bạn dạng “Yêu sách của quần chúng. # An Nam” cho tới Hội nghị Vecxay vào trong ngày mon năm nào?

  A. 18/6/1917

  B. 18/6/1919

  C. 18/6/1918

  D. 18/6/1920


 • ADSENSE / 1

 • Câu 2:

  Nguyễn Ái Quốc phát âm “Sơ thảo phiên loại nhất Luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa” của V.I.Lênin nhập thời hạn nào?

  A. 7/1917

  B. 7/1920

  C. 7/1918

  D. 7/1922


 • Câu 3: Trong thời hạn ở quốc tế, Nguyễn Tất Thành đã trải những việc làm gì?

  A. Phụ phòng bếp, cào tuyết.

  B. Thợ hình họa, thực hiện bánh.

  C. Đốt lò, chào bán báo.

  D. Tất cả những việc làm bên trên.


 • Câu 4:

  Câu “… Chủ trương thực hiện tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản” được trích kể từ nội dung bài viết này của Hồ Chí Minh?

  A. Đường Cách mệnh

  B. Chính cương vắn tắt của Đảng

  C. Chương trình tóm lược của Đảng.

  D. Cương lĩnh chủ yếu trị


 • ZUNIA12

 • Câu 5: Nguyễn Tất Thành rời khỏi đi kiếm đàng cứu vãn nước bên trên bến cảng Nhà Rồng Thành Phố Sài Gòn nhập thời hạn nào?

  A. 6/5/1911

  B. 4/6/1911

  C. 2/6/1911

  D. 5/6/1911


 • Câu 6:

  Cũng như ngọc càng chuốt càng sáng sủa, vàng càng luyện càng trong”. Câu bên trên ở kiệt tác này của Hồ Chí Minh?

  A. Đường Cách mệnh

  B. Đạo đức cơ hội mạng

  C. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, quét tước tinh khiết ngôi nhà nghĩa cá nhân

  D. Liên Xô vĩ đại


 • ADMICRO

 • Câu 7: “Tất cả những dân tộc bản địa bên trên trái đất đều sinh rời khỏi đồng đẳng, dân tộc bản địa này cũng đều có quyền sinh sống, quyền sung sướng và quyền tự động do”. Câu bên trên Xì Gòn thưa tê liệt nhập văn khiếu nại nào?

  A. Tuyên ngôn song lập (1945)

  B. Bản án chính sách thực dân Pháp

  C. Đường Cách mệnh

  D. Lời lôi kéo cả nước kháng chiến.


 • Câu 8:

  Chọn phương án vấn đáp trúng nhất:

  A. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, phương châm cho tới hành vi của Đảng ta

  B. Tư tưởng Xì Gòn là nền tảng tư tưởng, phương châm cho tới hành vi của Đảng ta

  C. Cùng với ngôi nhà nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Xì Gòn là nền tảng tư tưởng và phương châm cho tới hành vi của Đảng ta

  D. Tư tưởng Xì Gòn là tư tưởng toàn diện


 • Câu 9: Theo Xì Gòn, điểm mạnh lớn số 1 của thuyết lí Khổng Tử là gì?

  A. Tinh thần hiếu học

  B. Quản lý xã hội vì thế đạo đức

  C. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá nhân

  D. Tự do


 • Câu 10:

  Theo Xì Gòn, học tập ngôi nhà nghĩa Mác – Lênin tức thị gì?

  A. Học với những vấn đề lý luận

  B. Để sinh sống cùng nhau đem tình, đem nghĩa

  C. Bài ca du kích

  D. Ca sợi chỉ


 • Câu 11: Theo Xì Gòn, cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa mong muốn giành được thắng lợi cần bám theo tuyến phố nào?

  A. Cách mạng tư sản

  B. Cách mạng vô sản

  C. Để minh chứng chuyên môn lý luận

  D. Để thực hiện kinh tế


 • Câu 12:

  Chọn phương án vấn đáp trúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

  A. Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa giành thắng lợi mặt khác với thắng lợi cách mệnh vô sản ở chủ yếu quốc

  B. Thắng lợi của cách mệnh vô sản ở nằm trong địa cần tùy theo thắng lợi của cách mệnh vô sản ở chủ yếu quốc

  C. Thắng lợi của cách mệnh vô sản tồn bên trên tuy vậy song với thắng lợi của những cuộc cách mệnh tư sản

  D. Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa ở nằm trong địa đem kĩ năng giành được thắng lợi trước cách mệnh cô sản ở chủ yếu quốc

  Xem thêm: chúc may mắn


 • Câu 13: “Toàn thể dân tộc bản địa nước Việt Nam quyết lấy toàn bộ ý thức và lực lượng, tính mạng con người và của nả để lưu lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy”. Đoạn văn bên trên trích kể từ nội dung bài viết này của Hồ Chí Minh:

  A. Thư lôi kéo Tổng khởi nghĩa

  B. Tuyên ngôn song lập (1945)

  C. Lời lôi kéo cả nước kháng chiến  

  D. Thư gởi đồng bào Nam bộ


 • Câu 14:

  Hồ Chí Minh đang được thu nhận những nguyên tố này của Phật giáo?

  A. Lòng thương người

  B. Tinh thần cứu vãn cực, cứu vãn nạn

  C. Tinh thần kể từ bi, bác bỏ ái

  D. Cả a, b, c


 • Câu 15: Chọn cụm kể từ trúng điền nhập khu vực trống: “Việt Nam mong muốn thực hiện các bạn với ….., không khiến thù hằn oán thù với cùng 1 ai”.

  A. Các nước xã hội ngôi nhà nghĩa

  B. Các dân tộc bản địa nằm trong địa, bị áp bức.  

  C. Mọi nước dân chủ

  D. Mọi nước nghèo


 • Câu 16:

  Chọn cụm kể từ trúng điền nhập khu vực trống: Toàn thể dân tộc bản địa nước Việt Nam quyết lấy … để lưu lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy”.

  A. Toàn cỗ mức độ lực

  B. Tất cả ý thức và lực lượng

  C. Tinh hoa và văn hóa

  D. Tất cả ý thức và lực lượng, tính mạng con người và của cải


 • Câu 17: Theo Xì Gòn, tầm quan trọng chỉ huy của giai cung cấp người công nhân nhập cách mệnh nước Việt Nam vì thế nguyên tố này quy định?

  A. Do ý mong muốn của Đảng Cộng sản

  B. Do con số giai cung cấp công nhân

  C. Do vị thế kinh tế tài chính, chủ yếu trị, xã hội khách hàng quan tiền của giai cung cấp công nhân

  D. Do kinh tế tài chính của giai cung cấp công nhân


 • Câu 18:

  Theo Xì Gòn, ngôi nhà nghĩa nằm trong sản thích nghi ở đâu dễ dàng hơn?

  A. Tại những nước châu Âu

  B. Tại những nước tư bạn dạng cách tân và phát triển nhất

  C. Tại Châu Phi

  D. Tại những nước châu Á, phương Đông


 • Câu 19: Theo Xì Gòn, đặc thù kinh tế tài chính nổi trội nhất của ngôi nhà nghĩa xã hội là gì?

  A. Khoa học tập – kỹ thuật

  B. Cơ cấu công – nông nghiệp thích hợp lý

  C. Sở hữu về của cải

  D. Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất


 • Câu 20:

  Truyền thống trân quý nhất của dân tộc bản địa nước Việt Nam được Xì Gòn thừa kế và cách tân và phát triển là gì?

  A. Lòng nhân ái

  B. Tinh thần hiếu học

  C. Chủ nghĩa yêu thương nước

  D. Tất cả những truyền thống cuội nguồn nêu trên


 • Câu 21: Xì Gòn đang được người sử dụng hình tượng này sau đây nhằm chỉ ngôi nhà nghĩa tư bản?

  A. Con bạch tuộc

  B. Con đỉa nhì vòi

  C. Con chim đại bàng

  D. Con chim cánh cụt


 • Câu 22:

  Theo giáo trình Tư tưởng Xì Gòn, phương pháp phân phối hầu hết nhập ngôi nhà nghĩa xã hội là gì?

  A. Làm bám theo năng lượng, hưởng trọn bám theo nhu cầu

  B. Làm bám theo năng lượng, hưởng trọn bám theo lao động

  C. Phân phối trung bình cho tới toàn bộ từng người

  D. Làm không nhiều hưởng trọn vừa vặn đủ


 • Câu 23: Theo giáo trình Tư tưởng Xì Gòn, đặc thù nổi trội nhất về chủ yếu trị của ngôi nhà nghĩa xã hội là gì?

  A. Đảng Cộng sản lãnh đạo

  B. Thực hiện nay một nền dân ngôi nhà triệt để

  C. Mọi người thừa hưởng nhân quyền

  D. Thực hiện nay dân quyền


 • Câu 24:

  Ham mong muốn tột cùng của Xì Gòn là gì?

  A. Nước tao được trọn vẹn độc lập

  B. Dân được trọn vẹn tự động do

  C. Đồng bào tao, ai cũng đều có cơm trắng ăn, áo khoác, được học tập hành

  D. Cả a, b, c


 • Câu 25: Theo Xì Gòn, mong muốn xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội trước không còn cần phải có khuôn mẫu gì?

  A. Khoa học tập – kỹ thuật

  B. Kinh tế vạc triển

  C. Kinh tế vạc triển

  D. Con người xã hội ngôi nhà nghĩa

  Xem thêm: những hình xăm ý nghĩa cho nữ