trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm tương đối đầy đủ những mức phỏng nhận ra, thông hiểu, áp dụng gom học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước Việt Nam trọn vẹn giải tỏa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tao tiến thủ nhập tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên binh Pháp ở đầu cuối rút ngoài nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước Việt Nam nhập toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng pháp luật được quy tấp tểnh bên trên Hiệp tấp tểnh đã và đang được ngừng.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục ngừng gửi phú từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ mang lại tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến thủ từng việc mang lại công việc thống nhất nước nhà vì thế tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều pháp luật nhập Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ không được ngừng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là kêu ca tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko cởi lối mang lại ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa.

D. Cách social căn nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là kêu ca tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko cởi lối mang lại căn nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là sau đây phản ánh đích thị tình hình cộng đồng của cách mệnh nước Việt Nam sau năm 1954?

A. nước Việt Nam tiếp tục triển khai xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

B. nước Việt Nam tiếp tục triển khai xong cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục triển khai xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Một nửa nước nhà tiếp tục triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân đã và đang được xác định phen trước tiên nhập văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước phen loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân đã và đang được xác định phen trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang lại dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao tiếp tục tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh đích thị trở nên tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước Việt Nam trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước Việt Nam được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ chi tiêu trọn vẹn quyền lực kinh tế tài chính của giai cung cấp địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa căn nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh đích thị sai lầm đáng tiếc nhưng mà miền Bắc bắt gặp cần nhập công việc triển khai xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy thiếu sót một trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa căn nhà phong con kiến.

B. Không nhìn nhận đúng chuẩn những địa căn nhà nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân tấp tểnh bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang lại dân cày nên non nước không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước Việt Nam tiếp tục tiến thủ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. triển khai xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ tạo ra.

C. tôn tạo mối liên hệ tạo ra, những bước đầu tiên trở nên tân tiến kinh tế tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên kiến thiết hạ tầng vật hóa học mang lại căn nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối liên hệ tạo ra xã hội căn nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập tạo ra nông nghiệp.

C. trở nên tân tiến bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. trở nên tân tiến những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy rộng lớn vì thế khu vực quản lí lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được kiến thiết trong mỗi ngành kinh tế tài chính nào là ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là sau đây phản ánh tương đối đầy đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa sổ bộ phận tách bóc lột nhập cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi tạo ra, đấu giành giật buộc Pháp thực hành Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ tạo ra, những bước đầu tiên trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời hạn 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục triển khai xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ tạo ra, những bước đầu tiên trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau thời điểm Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. kiến thiết hạ tầng vật hóa học kỹ năng mang lại căn nhà nghĩa xã hội.

C. triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, yêu sách thực hành Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, bảo đảm an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và trở nên tân tiến lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang kháng Mĩ - Diệm, triển khai xong giải tỏa Miền Nam, thống nhất nước nhà, đem toàn quốc tiến thủ lên căn nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình kháng cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất nước nhà vì thế tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, triển khai xong sự nghiệp giải tỏa dân tộc bản địa, thống nhất nước nhà.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời hạn 1954 - 1958, Đảng căn nhà trương nhằm quần chúng. # miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi tê liệt quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vì thế vũ lực.

C. tao tôn trọng, trang nghiêm chấp hành Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, nhờ vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm hiện nay đấu giành giật vì thế quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tao ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ hội quần chúng. # nhập một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn phát triển thành Miền Nam nước Việt Nam trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại từng nào tiếp tục ra quyết định nhằm quần chúng. # miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sụp tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phen loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phen loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phen loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phen loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục ghi lại bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam gửi kể từ thế ... sang trọng thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải tỏa Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam nước Việt Nam là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lúc lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, cởi lối cho việc trở nên tân tiến liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sụp tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh lốt bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước phen loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. Hà Thành.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước phen loại III tiếp tục xác định cách mệnh miền Bắc

A. sở hữu tầm quan trọng quyết thẳng so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

B. sở hữu tầm quan trọng ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tân tiến hoá nước nhà.

C. sở hữu tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước Việt Nam là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, giải tỏa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social căn nhà nghĩa nhập phạm vi toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất nước nhà.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập phạm vị toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất nước nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng toàn nước phen loại III?

A. Ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phải chăng.

D. Kết thích hợp trở nên tân tiến công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước phen loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 7

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 phen đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh lúc lắc tỉ trọng 93% nhập tổng vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, đái tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất mang lại quần chúng. #.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên trở nên tân tiến nên đã sở hữu được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được kiến thiết nhập thời gian miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu thi đua đua tạo ra nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. thi đua đua nhị “tốt”.

D. thi đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu thi đua đua tạo ra nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước phen loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc tiếp tục triển khai xong công việc kiến thiết và tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa, quần chúng. # đang được phấn khởi tin yêu tưởng hợp tác kiến thiết cơ chế mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã thử mang lại lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng. # tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng tự do bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được gửi sang trọng thế tấn công, miền Bắc tiếp tục triển khai xong cải tân ruộng khu đất và Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước phen loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra tuyến phố trở nên tân tiến của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên căn nhà nghĩa xã hội, cởi đi ra thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục mang đến "nguồn ánh sáng” mới nhất mang lại dân tộc bản địa nước Việt Nam triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập toàn quốc và quá nhiều lên căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục cởi đi ra 1 thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử hào hùng nước Việt Nam - thời kỳ toàn quốc tiến thủ lên tuyến phố xã hội căn nhà nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, dẫn đường mang lại cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng. # miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. ra quyết định cởi tuyến phố này của Thủ tướng mạo là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định cởi lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức cởi lối sở hữu 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì thế thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định cởi lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới nhất của căn nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vì thế quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vì thế Quân team binh tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vì thế quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là

A. điểm triệu tập quản lí lí hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính của quần chúng. # miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô kiến thiết kinh tế tài chính - xã hội vì thế Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục đích cướp lại ruộng khu đất của quần chúng. # tao, tạo nên ĐK cho những quyền lực địa căn nhà - tư sản hoá ở miền Nam trở nên tân tiến thực hiện chỗ tựa xã hội mang lại tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là một trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành giật phá hủy vì thế thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, thông dụng phương án "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" mang lại quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét dọn quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang lại tổ chức chính quyền Diệm, kiến thiết và trở nên tân tiến lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao đem căn nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân ái một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là một trong cuộc kháng chiến ngăn chặn căn nhà nghĩa thực dân mới nhất, cần tích cực kỳ binh vận nhằm thực hiện tan chảy, sụp sụp ngụy quân, ngụy quyền - chỗ tựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, sử dụng binh vận là một trong mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên vạc động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao đem căn nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên vạc động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành giật kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải tỏa ý nghĩa ra quyết định mang lại thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân ái lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào buôn bản kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của quần chúng. # tao nhằm mục đích vượt qua kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa lịch sử hào hùng của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh lốt bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác định quân dân miền Nam sở hữu đầy đủ kỹ năng vượt qua quân team TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn, thân ái Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh lốt một thất bại cần thiết của Mĩ trong các công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tiếp tục lung lúc lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong các công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh đích thị tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục đúng lúc đem Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định tấp tểnh tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời xong xuôi.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam gom tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi tiêu của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình tấp tểnh sở hữu trọng tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh đích thị nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược nhập nhộn nhịp - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam nước Việt Nam.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu thi đua đua ở miền Nam nhập thời gian pk kháng kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tiến công.

B. lần Mĩ nhưng mà tiến công, lần ngụy nhưng mà khử.

C. thi đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được vạc động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu thi đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được vạc động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không cần là trọng trách của miền Bắc nước Việt Nam sau 1954?

A. Viện trợ mang lại mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa.

C. Trực tiếp kháng cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật kháng cơ chế Mĩ – Diệm, này là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn sự tiếp viện của Mĩ mang lại tổ chức chính quyền TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam sở hữu tầm quan trọng thế nào trong các công việc tiến công sụp thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, giải tỏa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Hà Thành được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

C. Chuyển sang trọng tổ chức cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất nước nhà về mặt mày non nước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo nên, khác biệt của Đảng nhập thời kháng Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam và cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh tương đối đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang lại cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội, tiếp viện mang lại miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ sở hữu dân, bảo đảm an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục liên hiệp dân cày nhập cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân địch mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong con kiến.

C. đem dân cày lên vị thế thực hiện căn nhà ở vùng quê.

D. tiếp tục tiến công sụp toàn cỗ giai cung cấp địa căn nhà phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc sở hữu 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành quả của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa.

D. kiến thiết liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. lý do cơ bạn dạng nhất kéo theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị phen loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang lại cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng. # miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền nước nhà thẳng pk kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải pk một vừa hai phải tạo ra (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền nước nhà thẳng pk kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải pk một vừa hai phải tạo ra (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official