trắc nghiệm sử 12 bài 9Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án): Quan hệ quốc tế nhập và sau thời gian "chiến tranh giành lạnh"

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế nhập và sau thời gian "chiến tranh giành lạnh" sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu thốn những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Đặc điểm của mối liên hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị cho tới năm 1991 là

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 9

Quảng cáo

A. xu thế tự do, liên minh nằm trong trở nên tân tiến càng ngày càng rung rinh ưu thế.

B. ra mắt sự đối đầu khốc liệt trong những nước đế quốc nhằm mục đích tranh giành giành nằm trong địa.

C. toàn cầu nhập quy trình tạo hình trật tự động mới nhất theo đuổi Xu thế nhiều vô cùng.

D. sở hữu sự đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa.

Đáp án: D

Giải thích: Đặc điểm của mối liên hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại II cho tới năm 1991 là sở hữu sự đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa tuy nhiên biểu lộ lớn số 1 là cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo thân thiện Mĩ và Liên Xô.

Câu 2. Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo là

A. Mĩ đưa ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm mục đích viện trợ cho những nước Tây Âu (1947).

B. sự Thành lập của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949).

C. thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947).

D. sự Thành lập của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955).

Đáp án: C

Giải thích: Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo là thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947), xác định sự tồn bên trên của Liên Xô là nguy cơ tiềm ẩn rộng lớn so với nước Mỹ và ý kiến đề xuất viện trợ mang lại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, trở nên nhị nước này trở nên địa thế căn cứ tiền tuyến chống Liên Xô.

Quảng cáo

Câu 3. Nước nào là tiếp sau đây không cần là một trong trong mỗi nước thứ nhất kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ?

A. Canađa.          B. Bỉ.

C. Lúcxămbua.       D. Cộng hòa Liên bang Đức.

Đáp án: D

Giải thích: Năm 1949, 11 nước phương Tây và Mĩ kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, khắc ghi sự xây dựng của NATO. Năm 1955, Cộng hòa Liên bang Đức mới nhất nhập cuộc tổ chức triển khai này.

Câu 4. Một trong mỗi vẹn toàn nhân kéo đến Chiến tranh giành lạnh lẽo là

A. sự trái chiều về tiềm năng và kế hoạch thân thiện nhị cường quốc Xô – Mĩ.

B. xích míc về yếu tố thị ngôi trường trong những cường quốc tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

C. xích míc trong những nước nằm trong địa với những nước đế quốc.

D. xích míc về yếu tố nằm trong địa thân thiện khối tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi vẹn toàn nhân kéo đến Chiến tranh giành lạnh lẽo là việc trái chiều về tiềm năng và kế hoạch thân thiện nhị cường quốc Xô – Mĩ.

Câu 5. Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là

A. liên minh kinh tế tài chính - chủ yếu trị trong những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

B. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược của những nước châu Âu.

C. liên minh kinh tế tài chính - quân sự chiến lược của những nước xã hội ngôi nhà nghĩa ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

D. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang tính chất hóa học chống thủ của những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

Đáp án: D

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang tính chất hóa học chống thủ của những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

Câu 6. Điều vẫn không xẩy ra nhập quy trình thao diễn trở nên của "Chiến tranh giành lạnh" là:

A. Có những xích míc, sự không tương đồng bên trên nghành nghề dịch vụ chủ yếu trị thân thiện Liên Xô và Tây Âu.

B. Những xích míc thâm thúy bên trên nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính thân thiện Liên Xô và Tây Âu.

C. Những trận đánh tranh giành toàn thể xẩy ra ở nhiều điểm bên trên toàn cầu.

D. Những cuộc xung đột thẳng vị quân sự chiến lược thân thiện Liên Xô và Mĩ.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo xẩy ra bên trên toàn bộ những nghành nghề dịch vụ, nước ngoài trừ những cuộc xung đột thẳng vị quân sự chiến lược thân thiện Liên Xô và Mĩ.

Câu 7. Nội dung nào là tiếp sau đây không cần là hệ ngược của việc Mĩ triển khai "Kế hoạch Mácsan" (1947)?

A. Các nước Tây Âu từng bước bình phục kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh.

B. Mĩ vẫn thành công xuất sắc trong các công việc mách bảo, kiểm soát những nước tư bạn dạng Đồng minh.

C. Các nước Tây Âu từng bước băng qua được rủi ro khủng hoảng tích điện . toàn thế giới.

D. Khiến Tây Âu và Đông Âu sở hữu sự phân loại trái chiều về kinh tế tài chính và chủ yếu trị.

Đáp án: C

Giải thích: Các nước Tây Âu từng bước băng qua được rủi ro khủng hoảng tích điện toàn thế giới ko cần là hệ ngược của việc Mĩ triển khai "Kế hoạch Mácsan".

Câu 8. Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị phản ánh điều gì?

A. Liên kết chống đang được là một trong xu thế của toàn cầu.

B. Nỗ lực của những vương quốc nhằm ngăn ngừa một trận đánh tranh giành toàn cầu mới nhất.

C. Sự đối đầu khốc liệt thân thiện nhị vô cùng nhập trật tự động Ianta.

D. Chiến lược toàn thế giới, xác lập tầm quan trọng chỉ dẫn toàn cầu của Mĩ vẫn thất bại.

Đáp án: C

Giải thích: Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị phản ánh sự đối đầu khốc liệt thân thiện nhị vô cùng tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa vì thế Mĩ và Liên Xô hàng đầu.

Câu 9. Nội dung nào là phản ánh tình hình toàn cầu nhập thời gian Chiến tranh giành lạnh?

A. Các nước trở nên tân tiến và những nước tầm thường trở nên tân tiến luôn luôn nhập hiện tượng đối đầu.

B. Các trận đánh tranh giành vị vũ trang từng bước được giới hạn.

C. Các nước tăng mạnh chạy đua vũ trang, kho vũ trang phân tử nhân ngày đa dạng.

D. Xu thế hòa đình, tự do càng ngày càng rung rinh ưu thế bên trên toàn cầu.

Đáp án: C

Giải thích: Trong thời gian Chiến tranh giành lạnh lẽo, những vương quốc, nhất là Liên Xô và Mĩ, tăng mạnh chạy đua vũ trang khiến cho những kho vũ trang phân tử nhân ngày đa dạng, khiến cho toàn cầu luôn luôn nhập hiện tượng căng thẳng mệt mỏi.

Quảng cáo

Câu 10. Chiến tranh giành xâm lăng nước Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) sở hữu điểm gì tương đồng?

A. Là những trận đánh tranh giành xâm lăng thực dân mới nhất.

B. Là những trận đánh tranh giành ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân cũ.

C. Là những trận đánh tranh giành tuy nhiên từng mặt mày tham ô chiến đều chịu đựng tác dụng mạnh mẽ và tự tin của nhị phe : Tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa hoặc Xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Là những trận đánh tranh giành của 2 dân tộc bản địa ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, vì thế tiềm năng song lập dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh giành xâm lăng nước Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) đều là những trận đánh tranh giành tuy nhiên từng mặt mày tham ô chiến đều chịu đựng tác dụng mạnh mẽ và tự tin của nhị phe: tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa hoặc xã hội ngôi nhà nghĩa.

Câu 11. So với cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), cuộc chiến tranh nước Việt Nam (1954 – 1975) sở hữu điểm gì không giống biệt?

A. Không sở hữu sự hiện hữu thẳng của quân team Mĩ.

B. Diễn đi ra nhập ĐK 50% nước vẫn tiến bộ lên thi công ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. Không chịu đựng tác dụng của Chiến tranh giành lạnh lẽo và sự đối đầu Đông - Tây.

D. Thống nhất quốc gia sau khoản thời gian cuộc chiến tranh kết thúc đẩy.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Lúc cuộc chiến tranh nước Việt Nam (1954 – 1975) kết thúc đẩy, quốc gia nước Việt Nam đã và đang được thống nhất một dải kể từ Bắc nhập Nam. Còn cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) kết thúc đẩy với việc kí hiệp nghị đình chiến, nhị quốc gia tồn bên trên riêng biệt rẽ ở nhị miền Nam – Bắc Triều Tiên.

Câu 12.Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ mang lại Tây Âu từng nào chi phí nhằm Phục hồi kinh tế?

A. 17 tỉ USD.

B. 18 tỉ USD.

C. 70 tỉ USD.

D. 71 tỉ USD.

Đáp án: A

Giải thích: Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ mang lại Tây Âu 17 tỉ USD nhằm Phục hồi kinh tế tài chính, mặt mày không giống, Mĩ cũng trải qua plan này nhằm hội tụ những nước Tây Âu nhập liên minh quân sự chiến lược chống Liên Xô và những nước Đông Âu.

Câu 13. Xu thế hoà đình Đông - Tây xuất hiện nay kể từ lúc nào ?

A. Đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối trong thời hạn 70 của thế kỉ XX.

C. Đầu trong thời hạn 80 của thế kỉ XX.

D. Cuối trong thời hạn 80 của thế kỉ XX.

Đáp án: A

Giải thích: Xu thế hoà đình Đông - Tây xuất hiện nay từ trên đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX.

Câu 14. Một trong mỗi biểu lộ của xu thế hoà đình Đông - Tây là:

A. Xô - Mĩ vẫn sở hữu những cuộc chạm chán, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhị nằm trong quan hoài.

B. Xô - Mĩ đang trở thành liên minh kế hoạch của nhau trong vô số yếu tố quốc tế.

C. những nước thực dân gật đầu đồng ý trao trả song lập mang lại nhiều nằm trong địa ở Á - Phi - Mĩ Latinh.

D. những trận đánh tranh giành toàn thể ở nhiều điểm bên trên toàn cầu ra mắt với quy tế bào nhỏ rộng lớn.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi biểu lộ của xu thế hoà đình Đông - Tây từ trên đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX là Xô - Mĩ vẫn sở hữu những cuộc chạm chán, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhị nằm trong quan hoài.

Câu 15. Chiến tranh giành lạnh lẽo đầu tiên kết thúc nhập thời khắc nào là ?

A. Tháng 2/1989.       B. Tháng 12/1991.

C. Tháng 12/1998.       D. Tháng 2/1988.

Xem thêm: thể tích bát diện đều

Đáp án: B

(Giải thích: Tháng 12 – 1989, nhập cuộc bắt gặp ko đầu tiên ở hòn đảo Manta, Tắc thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ vẫn đầu tiên nằm trong tuyên tía chấm dứt Chiến tranh giành lạnh. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh lạnh lẽo thực sự kết thúc đẩy (chính thức kết thức) Lúc Liên bang Xô viết lách sụp ụp nhập mon 12 – 1991)

Câu 16. Xô - Mĩ tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh lẽo (1989) do

A. cuộc đấu tranh giành giải tỏa dân tộc bản địa càng ngày càng trở nên tân tiến mạnh mẽ và tự tin bên trên toàn cầu.

B. cả nhị cường quốc đều bị suy hạn chế thế mạnh về nhiều mặt mày đối với những nước không giống.

C. ngôi nhà nghĩa xã hội vẫn sụp ụp ở Liên Xô và những nước Đông Âu.

D. xích míc trong những nước tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa càng ngày càng thâm thúy.

Đáp án: B

Giải thích: Xô - Mĩ tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh lẽo (1989) vì thế cả nhị cường quốc đều bị suy hạn chế thế mạnh về nhiều mặt mày đối với những nước không giống.

Câu 17. Trật tự động nhị vô cùng Ianta sụp ụp nhập thời khắc nào là ?

A. Năm 1989.       B. Năm 1990.

C. Năm 1991.       D. Năm 1992.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1991, ngôi nhà nghĩa xã hội sụp ụp ở Liên Xô. Sự sụp ụp của Liên Xô vẫn khắc ghi sự sụp ụp của trật tự động

Câu 18. Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) vẫn tác dụng thế nào cho tới tình hình thế giới?

A. Mở đi ra Xu thế xử lý tự do những vụ tranh giành chấp, xung đột.

B. Khiến những tổ chức triển khai chủ yếu trị - quân sự chiến lược bên trên toàn cầu đều bị giải thể.

C. Làm mang lại phạm vi tác động của Mĩ và Liên Xô đều bị thu hẹp.

D. Hình trở nên một trật tự động toàn cầu mới nhất theo đuổi Xu thế nhiều vô cùng.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) vẫn Mở đi ra Xu thế xử lý tự do những vụ tranh giành chấp, xung đột ở những chống bên trên toàn cầu.

Câu 19. Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) sở hữu tác động thế nào cho tới tình hình Đông Nam Á?

A. Khiến những tổ chức triển khai links chống đứng trước nguy cơ tiềm ẩn giải thể.

B. Giúp những vương quốc ở Khu vực Đông Nam Á sở hữu ĐK thiết kế lại quốc gia.

C. Giúp yếu tố Campuchia từng bước được túa gỡ.

D. Thúc đẩy sự Thành lập của tổ chức triển khai chống Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) đã hỗ trợ yếu tố Campuchia từng bước được túa gỡ, kể từ cơ túa quăng quật từng xích mích thân thiện khối nước Đông Dương và khối ASEAN, tạo ra ĐK nhằm ASEAN không ngừng mở rộng member và nâng lên vị thế bên trên ngôi trường quốc tế.

Câu đôi mươi. Những hạ tầng nhằm xác định Mĩ khó khăn hoàn toàn có thể thiết lập được trật tự động toàn cầu "một cực" ?

A. Phạm vỉ tác động của Mĩ sau Chiến tranh giành lạnh lẽo bị thu hẹp.

B. Thế giới đã tạo ra tía trung tâm kinh tế tài chính - tài chủ yếu rộng lớn.

C. Trung Quốc đang được vượt qua mạnh mẽ và tự tin.

D. Tất cả những ý bên trên.

Đáp án: D

Câu 21. Nguyên thủ nhị cường quốc Mĩ và Liên Xô vẫn bắt gặp nhau bên trên đâu nhằm nằm trong tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh?

A.Crưm.        B. Ôđetxa.

C. Manta.        D. Xan Phranxixcô.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1989, tại quần đảo Manta (Địa Trung Hải), vẹn toàn thủ nhị cường quốc Mĩ và Liên Xô vẫn bắt gặp nhau và nằm trong tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh

Câu 22. Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman vẫn đầu tiên trừng trị động cuộc "Chiến tranh giành lạnh" nhằm mục đích mục tiêu gì ?

A. Chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

B. Giữ vững vàng nền tự do, bình yên toàn cầu sau cuộc chiến tranh.

C. Xoa nhẹ nhàng niềm tin đấu tranh giành của người công nhân ở những nước tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

D. Chống lại trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa ở Mĩ - Latinh.

Đáp án: A

Giải thích: Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman vẫn đầu tiên trừng trị động cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo nhằm mục đích chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

Câu 23. Chiến tranh giành lạnh lẽo là

A. cuộc đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa vì thế Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

B. cuộc xung đột thẳng vị quân sự chiến lược thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa vì thế Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

C. trận đánh tranh giành giành thị ngôi trường và nằm trong địa trong những cường quốc tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

D. trận đánh tranh giành giành quyền cai trị toàn cầu trong những cường quốc Liên Xô và Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo là cuộc đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân thiện nhị phe tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa và xã hội ngôi nhà nghĩa vì thế Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe. Chiến tranh giành lạnh lẽo ra mắt bên trên đa số những nghành nghề dịch vụ, nước ngoài trừ sự xung đột thẳng vị quân sự chiến lược thân thiện Mĩ và Liên Xô.

Câu 24. Sự khiếu nại nào là dẫn đến việc đổ vỡ quan hệ Đồng minh chống trừng trị xít thân thiện Liên Xô và Mĩ?

A. Sự tạo hình khối hệ thống xã hội ngôi nhà nghĩa sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

B. Sự Thành lập của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "Chiến tranh giành lạnh" (3 - 1947).

C. Việc Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử (1949).

D. Sự Thành lập của khối NATO (9 - 1949).

Đáp án: B

Giải thích: Sự Thành lập của "chủ nghĩa Truman" và "Chiến tranh giành lạnh" (3 - 1947) vẫn dẫn đến việc đổ vỡ quan hệ Đồng minh chống trừng trị xít thân thiện Liên Xô và Mĩ.

Câu 25. Liên Xô và Mĩ phát triển thành nhị quyền lực đối đầu nhau rồi tiếp cận "Chiến tranh giành lạnh" nhập thời khắc nào?

A. Trước Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

B. Trong Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

C. Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

D. Khi Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị chuẩn bị kết thúc đẩy.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị, kể từ liên minh chống trừng trị xít, Mĩ và Liên Xô nhanh gọn gửi sang trọng thế đối đầu và tiếp cận hiện tượng Chiến tranh giành lạnh lẽo.

Câu 26. Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị, mẹo vật dụng khái quát của Mĩ là

A. chi khử Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

B. chi khử trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa ở Á, Phi, Mĩ La-tinh.

C. chi khử trào lưu người công nhân ở những nước tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa.

D. xác lập địa điểm thống trị độc nhất bên trên toàn toàn cầu.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị, với tiềm năng kinh tế tài chính - quân sự chiến lược hùng cường, Mĩ mẹo vật dụng xác lập địa điểm thống trị độc nhất bên trên toàn toàn cầu. Tuy nhiên Mĩ ko triển khai được mẹo vật dụng dó vì thế sự tồn bên trên của Liên Xô.

Câu 27. Liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư bạn dạng phương Tây vì thế Mĩ đứng đầu nhằm mục đích chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu là

A. tổ chức triển khai NATO.

B. tổ chức triển khai SEATO.

C. tổ chức triển khai CENTO.

D. tổ chức triển khai VÁCSAVA.

Đáp án: A

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư bạn dạng phương Tây vì thế Mĩ đứng đầu nhằm mục đích chống Liên Xô và những nước xã hội ngôi nhà nghĩa Đông Âu.

Câu 28. Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm cho

A. quyết sách tiềm năng của Mĩ sau cuộc chiến tranh.

B. mẹo vật dụng thực hiện thống trị toàn cầu của Mĩ.

C. cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo với Liên Xô.

D. quyết sách chống những nước xã hội ngôi nhà nghĩa.

Đáp án: C

Giải thích: Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm mang lại cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo với Liên Xô.

Câu 29. Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman vẫn ý kiến đề xuất viện trợ khẩn cấp cho 400 triệu USD cho những nước nào là nhằm trở nên những nước này trở nên địa thế căn cứ tiền tuyến chống Liên Xô và Đông Âu?

A. Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

B. Bỉ và Tây Đức.

C. Áo và Phần Lan.

D. Anh và Pháp.

Đáp án: A

Giải thích: Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman vẫn ý kiến đề xuất viện trợ khẩn cấp cho 400 triệu USD mang lại Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trở nên những nước này trở nên địa thế căn cứ tiền tuyến chống Liên Xô và Đông Âu.

Câu 30. Tháng 6 - 1947 ra mắt sự khiếu nại gì sở hữu tương quan cho tới những nước Tây Âu?

A. Mĩ xây dựng khối quân sự chiến lược NATO.

B. Mĩ xây dựng khối CENTO.

C. Mĩ xây dựng khối SEATO.

D. Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san".

Đáp án: D

Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải thích: Tháng 6 – 1947, Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san" nhằm mục đích chung những nước Tây Âu Phục hồi kinh tế tài chính, bên cạnh đó mách bảo những nước này nhập liên minh chống Liên Xô và những nước dân người sở hữu dân Đông Âu.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế nhập và sau thời gian "chiến tranh giành lạnh" (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thế giới hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thế giới hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử vẻ vang toàn cầu kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị cho tới năm 2000 (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử vẻ vang toàn cầu kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị cho tới năm 2000 (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official