trắc nghiệm sử 12 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài đôi mươi (có đáp án): Cuộc kháng chiến cả nước chống

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến cả nước chống thực dân Pháp kết cổ động (1953-1954) với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức chừng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Bước lịch sự năm 1953, thái chừng của Pháp về trận đánh giành ở Đông Dương với gì thay cho đổi?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 20

Quảng cáo

A. Muốn kết cổ động nhanh chóng trận đánh giành.

B. Muốn trì ngừng việc thương thảo hoà bình.

C. Muốn rút ngoài trận đánh nhập danh dự.

D. Muốn kéo dãn dài trận đánh giành.

Đáp án: C

Giải thích: Sau 8 năm tổ chức cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta, thực dân Pháp bị tổn thất áp lực. Cách lịch sự năm 1953, Pháp đưa ra plan Nava với kỳ vọng trong khoảng 18 mon tiếp tục giành lấy một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết cổ động cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

Câu 2. Kế hoạch Nava (1953) được đưa ra với hy vọng tiếp tục giành thắng lợi đưa ra quyết định nhập bao lâu?

A. 12 mon.         B. 16 mon.

C. 18 mon.         D. đôi mươi mon.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1953, Pháp đưa ra plan Nava với kỳ vọng trong khoảng 18 mon tiếp tục giành lấy một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết cổ động cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

Câu 3. Khó khăn lớn số 1 của quân Pháp bên trên mặt trận Đông Dương từ thời điểm năm 1953 là

A. thiếu thốn hẳn một lực lượng cơ động mạnh nhằm ứng phó với những cuộc tấn công mới nhất của quân tao.

B. Mỹ không hề viện trợ mang đến trận đánh giành xâm lăng Đông Dương của Pháp.

C. thiếu thốn một vị lãnh đạo xuất sắc, trung thành với chủ với quyền lợi của nước Pháp.

D. quân Pháp không hề tài năng tiến công trả quân group nước ta.

Đáp án: A

Giải thích: Khó khăn lớn số 1 của quân Pháp bên trên mặt trận Đông Dương từ thời điểm năm 1953 là thiếu thốn hẳn một lực lượng cơ động mạnh nhằm ứng phó với những cuộc tấn công mới nhất của quân tao.

Câu 4. Nhận toan này tiếp sau đây không đích về Kế hoạch Nava (1953) của thực dân Pháp?

Quảng cáo

A. Là nỗ lực tối đa của quân Pháp với việc hỗ trợ của Mĩ.

B. Phản ánh sự phụ thuộc thâm thúy của Pháp nhập Mĩ nhập trận đánh giành Đông Dương.

C. Thể hiện nay tính khinh suất của quân Pháp lúc không xử lý được xích míc thân thích yếu tố triệu tập và phân nghiền quân.

D. Khẳng toan quân Pháp tiếp tục giành được thế công ty Động bên trên toàn mặt trận.

Đáp án: D

Giải thích: Kế hoạch Nava (1953) của thực dân Pháp được triển khai khi Pháp thất lạc thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận chủ yếu Bắc Sở, vì thế plan này sẽ không xác minh quân Pháp tiếp tục giành được thế công ty Động bên trên toàn mặt trận.

Câu 5. Trong bước loại nhất của Kế hoạch Nava, Pháp triệu tập lưu giữ thế phòng vệ kế hoạch ở đâu ?

A. Bắc Sở, Trung Sở.         B. Bắc Sở.

C. Nam Sở, Trung Sở.         D. Nam Sở.

Đáp án: B

Giải thích: Trong bước loại nhất của Kế hoạch Nava, Pháp triệu tập lưu giữ thế phòng vệ kế hoạch ở Bắc Sở, tấn công kế hoạch ở miền Trung và Nam Đông Dương.

Câu 6. Cách nhập Đông - Xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mĩ là

Quảng cáo

A. giành một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết cổ động cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

B. giành lấy một thắng lợi quân sự chiến lược nhằm kế tiếp trận đánh giành xâm lăng nước ta.

C. giành lại quyền dữ thế chủ động kế hoạch bên trên mặt trận chủ yếu Bắc Sở.

D. giành thắng lợi quân sự chiến lược nhằm nâng lên vị thế của nước Pháp bên trên toàn cầu.

Đáp án: A

Giải thích: Cách nhập Đông Xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mĩ là giành một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết cổ động cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

Câu 7. Phương phía kế hoạch của tao nhập Đông - Xuân 1953 - 1954 là

A. tiến công về đồng tự, điểm Pháp triệu tập binh sĩ nhằm cướp lưu giữ.

B. tiến công nhập những địa thế căn cứ của Pháp vùng rừng núi, điểm quân tao hoàn toàn có thể đẩy mạnh ưu thế tác chiến.

C. tiến công nhập những phía cần thiết về kế hoạch tuy nhiên địch kha khá yếu ớt.

D. tiến công nhập những địa điểm kế hoạch tuy nhiên địch kha khá yếu ớt ở nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Phương phía kế hoạch của tao nhập Đông - Xuân 1953 - 1954 là triệu tập lực lượng tiến công nhập những phía cần thiết về kế hoạch tuy nhiên địch kha khá yếu ớt.

Câu 8. Trong cuộc Tiến công kế hoạch Đông - Xuân 1953 – 1954, tao tiếp tục buộc địch nên phân nghiền binh sĩ ở những vị trí bên dưới đây?

A. Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Plâyku.

B. Điện Biên Phủ, Luông Phabang, Xênô, Plâyku, Lai Châu.

C. Điện Biên Phủ, Mường Sài, Xênô, Plâyku, Kon Tum.

D. Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Kon Tum.

Đáp án: A

Giải thích: Trong cuộc Tiến công kế hoạch Đông - Xuân 1953 – 1954, ngoài Đồng phẳng phiu Bắc Sở, tao tiếp tục buộc địch nên phân nghiền binh sĩ ở Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Plâyku.

Câu 9. Để triển khai plan Nava, kể từ thu – đông đúc 1953, Nava luyện 44 tè đoàn cơ động ở

A. đồng tự Bắc Sở.

B. Tây Bắc.

C. Thượng Lào.

D. Bắc Trung Sở.

Đáp án: A

Giải thích: Để triển khai plan Nava, kể từ thu – đông đúc 1953, Nava luyện 44 tè đoàn cơ động ở đồng tự Bắc Sở.

Câu 10. Nội dung này không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho Pháp phát triển thành Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn lớn cứ ưu điểm nhất ở Đông Dương?

A. Kế hoạch Nava nhập quy trình triển khai tiếp tục với sự kiểm soát và điều chỉnh.

B. Điện Biên Phủ trở nên điểm quyết đấu kế hoạch tự Pháp dữ thế chủ động lựa lựa chọn.

C. Pháp cực kỳ ý thức về địa điểm kế hoạch cần thiết của Điện Biên.

D. Kế hoạch Nava của Pháp đã biết thành thất bại trọn vẹn.

Đáp án: D

Giải thích: Kế hoạch Nava của Pháp đã biết thành thất bại trọn vẹn ko nên là nguyên vẹn nhân khiến cho Pháp phát triển thành Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn lớn cứ ưu điểm nhất ở Đông Dương

Câu 11. Điện Biên Phủ được tổ chức triển khai trở thành bao nhiêu phân quần thể, với từng nào cứ điểm?

A. 2 phân quần thể, 45 cứ điểm.

B. 3 phân quần thể, 49 cứ điểm.

C. 3 phân quần thể, 59 cứ điểm.

D. 2 phân quần thể, 49 cứ điểm.

Đáp án: B

Giải thích: Điện Biên Phủ được tổ chức triển khai trở thành 3 phân quần thể với 49 cứ điểm.

Câu 12. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân nước ta đã

A. lưu lại mốc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. thực hiện vỡ nợ trọn vẹn plan Nava của thực dân Pháp.

C. buộc Pháp nên ngồi xuống thương thảo bên trên Giơnevơ.

D. bước đầu tiên thực hiện vỡ nợ plan Nava của thực dân Pháp.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân nước ta đã trải vỡ nợ trọn vẹn plan Nava của thực dân Pháp.

Câu 13. Điểm yếu ớt của tập đoàn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ tự Pháp kiến tạo năm 1953 là

A. nằm ở vị trí vùng lòng chảo Điện Biên, tứ phía đều phải sở hữu núi xung quanh, cực kỳ thuận tiện mang đến tao tổ chức triển khai tấn công.

B. không ở gần hậu phương của Pháp, rất giản đơn xa lánh khi đàng đổ xô bị kiểm soát.

C. nằm ở vị trí địa phận trọng yếu ớt, cả nhì mặt mũi đều quyết tâm cướp lưu giữ.

D. khối hệ thống công sự không tồn tại địa hình địa vật chở che, rất giản đơn bị tao tấn công kiểm soát.

Đáp án: D

Giải thích: Điểm yếu ớt của tập đoàn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ tự Pháp kiến tạo năm 1953 là khối hệ thống công sự không tồn tại địa hình địa vật chở che, rất giản đơn bị tao tấn công kiểm soát.

Câu 14. Nội dung hầu hết nhập bước loại nhất của Kế hoạch Nava là

A. phòng vệ kế hoạch ở miền Nam, tiến công kế hoạch ở miền Bắc.

B. tiến công kế hoạch ở nhì miền Bắc – Nam.

C. phòng vệ kế hoạch ở miền Bắc, tiến công kế hoạch ở miền Nam.

D. phòng vệ kế hoạch ở nhì miền Bắc – Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Nội dung hầu hết nhập bước loại nhất của Kế hoạch Nava là phòng vệ kế hoạch ở miền Bắc, tiến công kế hoạch ở miền Nam.

Câu 15. Nội dung này không nên là chân thành và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử hào hùng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam?

A. Đập tan plan Nava và từng ý đồ dùng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

B. Giáng đòn đưa ra quyết định nhập ý chí xâm lăng của Pháp.

C. Làm xoay gửi viên diện cuộc chiến tranh Đông Dương.

D. Hoàn trở thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty bên trên phạm vi toàn quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Hoàn trở thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty bên trên phạm vi toàn quốc ko nên là chân thành và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử hào hùng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam

Câu 16. Nội dung này phản ánh đích tình hình của Pháp ở Điện Biên Phủ sau cuộc tấn công loại nhì của quân tao (4/1954)?

A. Toàn cỗ phân quần thể Nam bị chi khử.

B. Sân cất cánh Mường Thanh bị kiểm soát, phân quần thể Nam bị chi khử.

C. hầu hết du lịch phía đông đúc phân quần thể Trung tâm đã biết thành thất lạc, cầu tiếp viện mặt hàng không xẩy ra kiểm soát.

Xem thêm: thể tích bát diện đều

D. Phân quần thể Bắc tê liệt liệt, phân quần thể Nam và phân quần thể Trung tâm bị vây hãm nghiêm ngặt.

Đáp án: D

Giải thích: Sau cuộc tấn công loại nhì của quân tao (4/1954), phân quần thể Bắc của Pháp ở Điện Biên Phủ bị tê liệt liệt, phân quần thể Nam và phân quần thể Trung tâm bị vây hãm nghiêm ngặt.

Câu 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quần chúng nước ta (1945 – 1954) kết cổ động tự sự khiếu nại

A. chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 giành thắng lợi.

B. chiến dịch Biên giới thu – đông đúc năm 1950 giành thắng lợi.

C. Hiệp toan Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 – 7 – 1954).

D. cuộc Tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 giành thắng lợi.

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quần chúng nước ta (1945 – 1954) kết cổ động tự sự khiếu nại Hiệp toan Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 – 7 – 1954).

Câu 18. Thắng lợi này tiếp sau đây tiếp tục đập tan trọn vẹn Kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

A. Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954.

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

C. Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết.

D. Chiến thắng Bắc Tây Nguyên mon 2 – 1954.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 tiếp tục đập tan trọn vẹn Kế hoạch Nava của thực dân Pháp.

Câu 19. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ thời điểm ngày 13 cho tới ngày 17-3-1954, quân tao tấn công và chi khử địch ở

A. cụm cứ điểm Him Lam và toàn cỗ phân quần thể Bắc.

B. những cứ điểm phía đông đúc phân quần thể Trung tâm.

C. toàn cỗ phân quần thể Trung tâm.

D. toàn cỗ phân quần thể Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ thời điểm ngày 13 cho tới ngày 17-3-1954, quân tao tấn công và chi khử địch ở cụm cứ điểm Him Lam và toàn cỗ phân quần thể Bắc.

Câu đôi mươi. Năm 1953, Sở Chính trị Trung ương Đảng đưa ra quyết định hé chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục đích

A. chi khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Bắc Lào.

B. chi khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Hạ Lào.

C. chi khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Thượng Lào.

D. chi khử sinh lực địch, tạo nên ĐK giải hòa Việt Bắc.

Đáp án: A

Giải thích: Năm 1953, Sở Chính trị Trung ương Đảng đưa ra quyết định hé chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục đích chi khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Bắc Lào.

Câu 21. Ai là trưởng phi hành đoàn đại biểu nước ta cho tới dự Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Nguyễn Duy Trinh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Xuân Thuỷ.

D. Nguyễn Thị Bình.

Đáp án: B

Giải thích: Phạm Văn Đồng là trưởng phi hành đoàn đại biểu nước ta cho tới dự Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

Câu 22. Quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng tuy nhiên quần chúng nước ta được ghi nhận nhập nội dung Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là

A. quyền tự động công ty, dân tộc bản địa tự động quyết, trọn vẹn bờ cõi.

B. song lập, độc lập, ko can thiệp nhập việc làm nội cỗ.

C. song lập, độc lập, thống nhất và trọn vẹn bờ cõi.

D. song lập, thống nhất, quyền tự động quyết và quyền đồng đẳng.

Đáp án: C

Giải thích: Quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng tuy nhiên quần chúng nước ta được ghi nhận nhập nội dung Hiệp toan Giơ-ne-vơ là song lập, độc lập, thống nhất và trọn vẹn bờ cõi.

Câu 23. Theo Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nước ta tiếp tục thống nhất giang sơn tự con cái đường

A. tổng tuyển chọn cử tự tại nhập toàn quốc bên dưới sự giám sát của một Ủy ban quốc tế.

B. thỏa thuận hợp tác thân thích cơ quan ban ngành nhì mặt mũi nhằm sát nhập 2 miền sau thời điểm Pháp rút không còn.

C. trưng cầu dân ý nhì miền nhằm xác lập việc thống nhất tiếp tục ra mắt bằng phương pháp thức này.

D. trưng cầu chủ kiến của quần chúng Nam Sở nhằm xác lập sau này của miền Nam nước ta.

Đáp án: A

Giải thích: Theo Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nước ta tiếp tục thống nhất giang sơn tự tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại nhập toàn quốc bên dưới sự giám sát của một Ủy ban quốc tế.

Câu 24. Ủy ban quốc tế giám sát việc thực hành Hiệp toan Giơ-ne-ve ở nước ta bao hàm những nước nào?

A. In-đô-nê-xia, chặn Độ, Ba Lan

B. In-đô-nê-xia, chặn Độ, Ca-na-đa

C. Ca-na-đa, chặn Độ, Ba Lan

D. Ca-na-đa, chặn Độ, Nam Tư

Đáp án: C

Giải thích: Ủy ban quốc tế giám sát việc thực hành Hiệp toan Giơ-ne-ve ở nước ta bao hàm chặn Độ, Ba Lan, Ca-na-đa.

Câu 25.Thắng lợi quân sự chiến lược này của quân dân nước ta đã trải vỡ nợ bước đầu tiên Kế hoạch Nava?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

B. Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân (1953-1954).

C. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông đúc (1947).

D. Chiến dịch Biên Giới thu – đông đúc (1950).

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân (1953-1954) đã trải vỡ nợ bước đầu tiên Kế hoạch Nava.

Câu 26. Pháp lại gật đầu đồng ý thương thảo với nước ta ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vì

A. mức độ nghiền của Liên Xô.

B. Pháp ngại Trung Quốc trả quân lịch sự hỗ trợ nước ta.

C. bị thất bại ở Điện Biên Phủ.

D. dư luận quần chúng toàn cầu phản đối.

Đáp án: C

Giải thích: Pháp lại gật đầu đồng ý thương thảo với nước ta ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vì như thế bị thất bại ở Điện Biên Phủ.

Câu 27.Nguyên nhân cơ bạn dạng đưa ra quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) của quần chúng nước ta là

A. sự chỉ huy thông minh của Đảng, hàng đầu là Chủ tịch Xì Gòn.

B. truyền thống lâu đời yêu thương nước, nhân vật quật cường của dân tộc bản địa.

C. địa thế căn cứ hậu phương vững chãi và khối cấu kết toàn dân.

D. tình cấu kết chiến tranh của quần chúng tía nước Đông Dương.

Đáp án: A

Giải thích: vì sao cơ bạn dạng đưa ra quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) của quần chúng nước ta là sự việc chỉ huy thông minh của Đảng, hàng đầu là Chủ tịch Xì Gòn.

Câu 28. Thắng lợi lớn số 1 tuy nhiên Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 đem đến so với quần chúng nước ta là

A. những mặt mũi tham ô chiến triển khai ngừng phun, lập lại độc lập ở nước ta.

B. những mặt mũi tham ô chiến triển khai cuộc tập trung, gửi quân, gửi uỷ thác điểm.

C. hiệp nghị cấm trả quân group và vũ trang quốc tế nhập nước ta.

D. những nước tham gia khẳng định tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của nước ta.

Đáp án: D

Giải thích: Thắng lợi lớn số 1 tuy nhiên Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 đem đến so với quần chúng nước ta là những nước tham gia khẳng định tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của nước ta.

Câu 29. Theo Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954, lực lượng kháng chiến Lào tiếp tục tập trung ở

A. Sầm Nưa, Viêng Chăn.

B. Phong-xa-lì, Thà Khẹt.

C. Sầm Nưa, Phong-xa-lì.

D. Luông-pha-băng, Thà Khẹt.

Đáp án: C

Giải thích: Theo Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954, lực lượng kháng chiến Lào tiếp tục tập trung ở Sầm Nưa và Phong-xa-lì.

Câu 30. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lăng của quần chúng Đông Dương (1953 – 1954) kết cổ động tự giải pháp

A. chủ yếu trị.

B. quân sự chiến lược.

C. kinh tế tài chính.

D. văn hóa truyền thống.

Đáp án: A

Giải thích: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lăng của quần chúng Đông Dương (1953 – 1954) kết cổ động tự biện pháp chủ yếu trị, này đó là thương thảo và kí tiếp Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

Câu 31. Hạn chế của Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 so với nước ta là

A. ko giải hòa được vùng này ở VN.

B. mới nhất giải hòa được miền Bắc.

C. chỉ giải hòa được miền Nam.

D. chỉ giải hòa được vùng Tây Bắc.

Đáp án: B

Xem thêm: biện pháp nào sau đây đã được trung quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp

Giải thích: Hạn chế của Hiệp toan Giơnevơ năm 1954 so với nước ta là mới nhất giải hòa được miền Bắc. Cuộc đấu giành cách mệnh vẫn nên kế tiếp nhằm giải hòa miền Nam, thống nhất giang sơn.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến cả nước chống thực dân Pháp kết cổ động (1953-1954) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành chống Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành chống Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng chiến tranh chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải chiến tranh một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng chiến tranh chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải chiến tranh một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official