trắc nghiệm giáo dục công dân 12 bài 1Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống

Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật cuộc sống sở hữu đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác thi đua trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân 12.

Câu 1. Pháp luật là quy tắc ứng xử công cộng, được vận dụng so với toàn bộ người xem là thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp luật?

Bạn đang xem: trắc nghiệm giáo dục công dân 12 bài 1

Quảng cáo

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính thông dụng.

C. Tính thoáng rộng.

D. Tính nhân bản.

Đáp án: A

Câu 2. Pháp luật vì thế Nhà nước phát hành và đáp ứng thực hiện

A. phẳng phiu quyền lực tối cao Nhà nước.

B. phẳng phiu mái ấm trương của Nhà nước.

C. phẳng phiu quyết sách của Nhà nước.

D. phẳng phiu đáng tin tưởng của Nhà nước.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 3. Pháp luật ko quy toan về những việc này sau đây ?

A. Nên thực hiện       B. Được thực hiện.

C. Phải thực hiện       D. Không được sản xuất.

Đáp án: A

Câu 4. Một trong mỗi đặc thù của pháp lý thể hiện nay ở

A. tính quyền lực tối cao, yêu cầu công cộng.

B. tính tân tiến.

C. tính cơ bạn dạng.

D. tính truyền thống lịch sử.

Đáp án: A

Câu 5. Pháp luật đem thực chất xã hội vì như thế pháp luật

A. bắt mối cung cấp kể từ thực dắt díu cuộc sống xã hội.

B. vì thế Nhà nước phát hành.

C. luôn luôn tồn bên trên vào cụ thể từng xã hội.

D. phản ánh quyền lợi của giai cung cấp gắng quyền.

Đáp án: A

Câu 6. Để cai quản lí xã hội, Nhà nước cần dùng phương tiện đi lại cần thiết nhất này bên dưới đây?

A. Pháp luật       B. giáo dục và đào tạo.

C. Thuyết phục       D. Tuyên truyền.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7. Pháp luật quy toan về những việc được sản xuất, việc cần thực hiện và những việc này bên dưới đây?

A. Không được sản xuất       B. Không nên thực hiện.

C. Cần thực hiện       D. Sẽ thực hiện.

Đáp án: A

Câu 8. Pháp luật sở hữu tính quy phạm thông dụng, vì như thế pháp lý được áp dụng

A. vào cụ thể từng nghành nghề dịch vụ của cuộc sống xã hội.

B. vô một vài nghành nghề dịch vụ cần thiết.

C. so với người vi phạm

D. so với người phát hành marketing.

Đáp án: A

Câu 9. Nội dung của toàn bộ những văn bạn dạng pháp lý đều cần tương thích, ko được trái khoáy với Hiến pháp là thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp luật?

A. Tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Tính tương thích về mặt mày nôi dung.

D. Tính yêu cầu công cộng.

Đáp án: A

Câu 10. Các quy phạm pháp lý vì thế Nhà nước phát hành phù phù hợp với quyền lợi của giai cung cấp gắng quyền là thể hiện nay thực chất này sau đây của phâp luật?

A. Bản hóa học xã hội.

B. Bản hóa học giai cung cấp.

C. Bản hóa học dân chúng.

D. Bản hóa học dân tộc bản địa.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 11. Pháp luật sở hữu tính quyền lực tối cao, yêu cầu công cộng, tức thị quy toan yêu cầu đối với

A. người xem kể từ 18 tuổi hạc trở lên trên.

B. từng cá thể tổ chức triển khai.

C. từng đối tượng người tiêu dùng quan trọng.

D. từng cán cỗ, công chức.

Đáp án: B

Câu 12. Pháp luật phản ánh những yêu cầu, quyền lợi của giai cung cấp, đẳng cấp không giống nhau vô xã hội là thể hiện nay thực chất này sau đây của pháp luật?

A. Bản hóa học xã hội.

B. Bản hóa học giai cung cấp.

C. Bản hóa học dân chúng.

D. Bản hóa học tân tiến.

Đáp án: A

Câu 13. Quy toan trong số văn bạn dạng mô tả đúng đắn, một nghĩa nhằm người xem đều hiểu trúng và triển khai thực sự thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã.

C. Tính nghiêm ngặt và tiện lợi Lúc dùng.

D. Tính quần bọn chúng dân chúng.

Đáp án: B

Câu 14. Hệ thống quy tắc xử xự công cộng vận dụng mang lại từng cá thể, tổ chức triển khai Lúc nhập cuộc vô những mối liên hệ xã hội được gọi là

A. quyết sách         B. pháp lý.

C. mái ấm trương        D. văn bạn dạng.

Đáp án: B

Câu 15. Pháp luật đem thực chất giai cung cấp, vì như thế pháp lý do

A. dân chúng phát hành.

B. Nhà nước phát hành.

C. cơ quan ban ngành những cung cấp phát hành.

D. những đoàn thể quần bọn chúng phát hành.

Đáp án: B

Câu 16. Luật giao thông vận tải đường đi bộ quy toan người cút xe cộ xe máy cần group nón bảo đảm. Quy toan này thể hiện

A. đặc thù công cộng của pháp lý.

B. tính quy phạm thông dụng của pháp lý.

C. tính tương thích của pháp lý.

D. tính phổ biễn thoáng rộng của pháp lý.

Đáp án: B

Câu 17. Pháp luật ko bao hàm đặc thù này sau đây ?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính ví dụ về mặt mày nội dung.

C. Tính quyền lực tối cao, yêu cầu công cộng.

D. Tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã.

Đáp án: B

Câu 18. Nhà nước cai quản lí xã hội bởi vì pháp lý tức là Nhà nước phát hành pháp lý và

A. tổ chức triển khai triển khai pháp lý.

B. xây cất mái ấm trương, quyết sách.

C. xây cất plan trở nên tân tiến nước nhà.

D. tổ chức triển khai triển khai quyền và nhiệm vụ công dân.

Đáp án: A

Câu 19. Pháp luật bắt mối cung cấp kể từ xã hội, vì thế những member của xã hội triển khai, vì như thế sự trở nên tân tiến của xã hội là thể hiện nay thực chất này sau đây của pháp lý ?

A. Bản hóa học giai cung cấp.

B. Bản hóa học xã hội.

C. Bản hóa học ngẫu nhiên.

D. Bản hóa học nhân dân

Đáp án: B

Câu đôi mươi. Pháp luật là phương tiện đi lại đặc trưng đề thể hiện nay và đảm bảo an toàn những độ quý hiếm đạo đức nghề nghiệp – là thể hiện nay những quan hệ này sau đây ?

A. Quan hệ pháp lý với chủ yếu trị.

B. Quan hệ pháp lý với đạo đức nghề nghiệp.

C. Quan hệ pháp lý với xã hội.

D. Quan hệ pháp lý với đạo đức nghề nghiệp.

Đáp án: B

Câu 21. Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước quy toan “... thân phụ u ko được xúi giục, xay buộc con cái thao tác trái khoáy pháp lý, trái khoáy đạo đức nghề nghiệp xã hội” là thể hiện nay quan hệ này sau đây ?

A. Giữa mái ấm gia đình với đạo đức nghề nghiệp.

B. Giữa pháp lý với đạo đức nghề nghiệp.

C. Giữa đạo đức nghề nghiệp với xã hội.

D. Giữa pháp lý với mái ấm gia đình.

Đáp án: B

Câu 22. Căn cứ vô quy toan trong số văn bạn dạng quy phạm pháp lý, công dân triển khai quyền của tớ, được hiểu pháp lý là phương tiện đi lại để

A. công dân triển khai nhiệm vụ của tớ.

B. công dân triển khai quyền của tớ.

C. công dân đạt được mục tiêu của tớ.

D. người xem yên lặng tâm phát hành marketing.

Đáp án: B

Câu 23. Quản lí xã hội bởi vì pháp lý tức thị Nhà nước phát hành pháp lý và tổ chức triển khai triển khai pháp lý, fake pháp lý vô cuộc sống của

A. từng cán cỗ, công chức non sông sở hữu thẩm quyền.

B. từng người dân và của toàn xã hội.

C. một vài đối tượng người tiêu dùng ví dụ vô xã hội.

D. những người dân cần phải dạy dỗ, trợ giúp.

Đáp án: B

Câu 24. Ranh giới nhằm phân biệt pháp lý với những loại quy phạm xã hội không giống thể hiện nay ở trong phần, pháp lý được áp dụng

A. so với toàn bộ người xem.

B. chỉ những người dân kể từ 18 tuổi hạc trở lên trên.

C. chỉ những người dân là công chức Nhà nước.

D. so với những người dân vi phạm pháp lý.

Đáp án: A

Câu 25. Tính quyền lực tối cao, yêu cầu công cộng là Đặc điểm nhằm phân biệt pháp lý với

A. đạo đức nghề nghiệp.       B. tài chính.

C. mái ấm trương.       D. đàng lối.

Đáp án: A

Câu 26. Pháp luật đem thực chất giai cung cấp và bạn dạng chất

A. xã hội.       B. chủ yếu trị.

C. tài chính.       D. văn hóa truyền thống.

Đáp án: A

Câu 27. Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước quy toan phái nam, nữ giới Lúc kết duyên cùng nhau cần tuân bám theo điều kiện: “Việc kết duyên cần được đăng kí và vì thế phòng ban non sông sở hữu thẩm quyền thực hiện”, là thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp lý ?

A. Tính tráng lệ và trang nghiêm.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Tính dân chúng và xã hội.

D. Tính quần bọn chúng thoáng rộng.

Đáp án: B

Câu 28. Pháp luật là phương tiện đi lại nhằm công dân

A. đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của tớ.

B. đảm bảo an toàn từng quyền lợi và nghĩa vụ của tớ.

C. đảm bảo an toàn quyền tự tại vô cùng của tớ.

D. đảm bảo an toàn từng yêu cầu vô cuộc sống đời thường của tớ.

Đáp án: A

Câu 29. Pháp luật là phương tiện đi lại nhằm công dân

A. triển khai quyền của tớ.

B. triển khai mong ước của tớ.

C. đạt được quyền lợi của tớ.

D. thao tác sở hữu hiệu suất cao.

Đáp án: A

Câu 30. Khoản 2 Điều 69 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước quy toan về nhiệm vụ của thân phụ mẹ: “Trông nom, nuôi chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của con cái ko trở thành niên” là thể hiện nay quan hệ đằm thắm pháp lý với

A. tài chính       B. đạo đức nghề nghiệp.

C. chủ yếu trị       D. văn hóa truyền thống.

Đáp án: B

Câu 31. Pháp luật vì thế tổ chức triển khai này sau đây xây cất và phát hành ?

A. Nhà nước.

B. Đoàn thanh niên.

C. Mặt trận tổ quốc nước ta.

D. Công đoàn.

Đáp án: A

Câu 32. Pháp luật sở hữu vái trò ra làm sao so với công dân ?

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

A. chỉ bảo vệ quyền tự tại vô cùng của công dân.

B. chỉ bảo vệ quyền và quyền lợi hợp lí của công dân.

C. chỉ bảo vệ quyền lợi của công dân.

D. chỉ bảo vệ từng yêu cầu của công dân.

Đáp án: B

Câu 33. Luật giao thông vận tải đường đi bộ quy toan cấm xe cộ xe hơi, xe cộ máy, xe đạp điện cút trái hướng. Quy toan này được vận dụng công cộng mang lại người xem nhập cuộc giao thông vận tải. Vấn đề này thể hiện nay Đặc điểm này sau đây của pháp lý ?

A. Tính uy nghiêm trang.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Yêu cầu công cộng mang lại người xem.

D. Quy tắc tin cậy giao thông vận tải.

Đáp án: B

Câu 34. Dấu hiệu này sau đây của pháp lý là 1 trong những trong mỗi Đặc điểm nhằm phân biệt pháp lý với đạo đức nghề nghiệp ?

A. Pháp luật chỉ yêu cầu với cán cỗ, công chức.

B. Pháp luật yêu cầu với từng cá thể, tổ chức triển khai.

C. Pháp luật yêu cầu với những người tội phạm.

D. Pháp luật ko yêu cầu so với trẻ nhỏ .

Đáp án: B

Câu 35. Nội dung của văn bạn dạng vì thế phòng ban cung cấp bên dưới phát hành ko được trái khoáy với nội dung văn bạn dạng vì thế phòng ban cung cấp bên trên phát hành là thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp lý ?

A. Tính xác lập ví dụ về mặt mày nội dung.

B. Tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã.

C. Trình tự động plan của khối hệ thống pháp lý.

D. Trình tự động khoa học tập của pháp lý .

Đáp án: B

Câu 36. Các quy phạm pháp lý được triển khai vô thực dắt díu cuộc sống xã hội vì như thế sự trở nên tân tiến của xã hội là thể hiện nay thực chất này sau đây của pháp lý ?

A. Bản chát giai cung cấp.

B. Bản hóa học xã hội.

C. Bản hóa học chủ yếu trị.

D. Bản hóa học khoa học tập .

Đáp án: B

Câu 37. Pháp luật được những cá thể, đẳng cấp không giống nhau vô xã hội đồng ý, xem là quy tắc ứng xử công cộng, vì như thế pháp lý bắt mối cung cấp từ

A. thực dắt díu cuộc sống xã hội.

B. những đẳng cấp dân sinh sống.

C. những giai cung cấp vô xã hội.

D. dư luận xã hội .

Đáp án: A

Câu 38. Luật giao thông vận tải đường đi bộ quy toan, người xem nhập cuộc gaio thông cần tạm dừng Lúc tín hiệu đèn đỏ, là thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính uy nghiêm trang.

C. Tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã.

D. Tính thống nhất.

Đáp án: A

Câu 39. Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước quy toan phái nam, nữ giới Lúc kết duyên cùng nhau cần tuân bám theo điều kiện: Nam kể từ đầy đủ đôi mươi tuổi hạc trở lên trên, nữa kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên, là thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp lý ?

A. Tính nghiêm trang minh của pháp lý.

B. Tính quy phạm thông dụng.

C. Tính dân chúng và xã hội.

D. Tính quần bọn chúng thoáng rộng.

Đáp án: B

Câu 40. Những người ứng xử ko trúng quy toan của pháp lý có khả năng sẽ bị phòng ban sở hữu thẩm quyền vận dụng những phương án quan trọng nhằm buộc bọn họ cần tuân bám theo. Vấn đề này thể hiện nay đặc thù này sau đây của pháp lý ?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, yêu cầu công cộng.

C. Hiệu lực vô cùng.

D. Khả năng đáp ứng thực hành cao.

Đáp án: B

Câu 41. Pháp luật phát hành nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi của Nhà nước là thể hiện nay thực chất này sau đây của pháp lý ?

A. Bản hóa học xã hội.

B. Bản hóa học giai cung cấp.

C. Bản hóa học non sông.

D. Bản hóa học dân tộc bản địa.

Đáp án: B

Câu 42. Trên hạ tầng Luật Doanh nghiệp, công dân triển khai hoạt động và sinh hoạt phát hành marketing phù phù hợp với kahr năng và ĐK của tớ. Vấn đề này thể hiện nay tầm quan trọng của pháp lý là phương tiện đi lại nhằm dông dân

A. đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của tớ.

B. triển khai quyền của tớ.

C. triển khai quyền và nhiệm vụ công dân.

D. đảm bảo an toàn yêu cầu cuộc sống đời thường của công dân.

Đáp án: B

Câu 43. Khoản 1 Điều 69 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước quy toan về nhiệm vụ của thân phụ mẹ: “Thương yêu thương con cái, tôn trọng chủ ý của con cái, chăm sóc việc học hành, dạy dỗ nhằm con cái trở nên tân tiến uy lực về thể hóa học, trí tuệ, đạo đức” là thể hiện nay quan hệ đằm thắm pháp lý với

A. chủ yếu trị       B. đạo đức nghề nghiệp.

C. tài chính       D. văn hóa truyền thống.

Đáp án: B

Câu 44. Những quy phạm đạo đức nghề nghiệp phù phù hợp với sự trở nên tân tiến và tiến thủ cỗ xã hội được Nhà nước đi vào trong số quy phạm pháp lý là thẻ hiện nay quan hệ đằm thắm pháp lý với

A. chủ yếu trị       B. đạo đức nghề nghiệp.

C. xã hội       D. tài chính.

Đáp án: B

Câu 45. Cơ quan liêu này sở hữu thẩm quyền phát hành loại văn bạn dạng này đều được quy toan ví dụ vô Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp lý đưuọc gọi là

A. tính ví dụ của văn bạn dạng pháp lý.

B. tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã.

C. tính trình tự động phát hành văn bạn dạng pháp lý.

D. tính ví dụ về mặt mày nội dung.

Đáp án: B

Câu 46. Pháp luật yêu cầu so với từng cá thể, tổ chức triển khai, ai ai cũng cần ứng xử bám theo, là thể hiện nay một trong mỗi đặc thù này sau đây của pháp lý ?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, yêu cầu công cộng.

C. Tính xã hội.

D. Tính dân mái ấm.

Đáp án: B

Câu 47. Trên hạ tầng quy toan công cộng của pháp lý về marketing, ông Q tiếp tục ĐK ngỏ cửa hàng đồ ăn và được thuận tình. Việc thực hiện của ông Q thể hiện nay pháp lý là phương tiện đi lại ra làm sao so với công dân ?

A. Để công dân lựa lựa chọn ngành nghề ngỗng marketing.

B. Để công dân sở hữu quyền tự tại hành nghề ngỗng.

C. Để công dân triển khai quyền của tớ.

D. Để công dân triển khai được ý muốn của tớ.

Đáp án: C

Câu 48. Công ty A và doanh nghiệp lớn B nằm trong ko tuân hành những quy toan về đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên vô sản xuát marketing nên đều bị xử trị hành chủ yếu, điều này thể hiện nay Đặc điểm này sau đây của pháp lý ?

A. Tính nghiêm trang minh của pháp lý.

B. Tính trừng trị của pháp lý.

C. Tính quyền lực tối cao, yêu cầu công cộng.

D. Tính dạy dỗ của pháp lý.

Đáp án: C

Câu 49. Để quản lý và vận hành xã hội bởi vì pháp lý, Nhà nước cần thiết tích đặc biệt thực hiện

A. lăng xê pháp lý vô xã hội.

B. thông dụng, dạy dỗ pháp lý vô dân chúng.

C. trang nghiêm từng mái ấm trương, quyết sách.

D. răn đe nhằm người xem cần chấp hành pháp lý.

Đáp án: B

Câu 50. Nội dung này sau đây ko thể hiện nay thực chất xã hội của pháp lý ?

A. Pháp luật bắt mối cung cấp kể từ thực dắt díu cuộc sống xã hội.

B. Pháp luật phản ánh ý chí của giai cung cấp gắng quyền.

C. Pháp luật vì thế những member của xã hội triển khai.

D. Pháp luật được phát hành vì như thế sự trở nên tân tiến của xã hội.

Đáp án: B

Câu 51. Khoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước quy định: “Con sở hữu nhiệm vụ và quyền bảo vệ, nuôi chăm sóc thân phụ u, nhất là Lúc thân phụ u rơi rụng năng lượng hành động dân sự, xót nhức, già nua yếu đuối, khuyết tật” là thể hiện nay quan hệ đằm thắm

A. pháp lý với chủ yếu trị.

B. pháp lý với đạo đức nghề nghiệp.

C. pháp lý với xã hội.

D. mái ấm gia đình và xã hội.

Đáp án: B

Câu 52. Nhà nước tiếp tục phát hành Luật chỉ bảo vệ môi trường thiên nhiên ở khu đô thị, khu vực dân sinh sống, vô hoạt động và sinh hoạt phát hành marketing. Vấn đề này thể hiện nay, pháp lý bắt mối cung cấp kể từ đâu ?

A. Từ cuộc sống đời thường ở khu đô thị.

B. Từ hoạt động và sinh hoạt phát hành marketing.

C. Từ thực dắt díu cuộc sống xã hội.

D. Từ đòi hỏi đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên.

Đáp án: C

Câu 53. Trên hạ tầng quy toan pháp lý về trật tự động tin cậy khu đô thị, Ủy ban dân chúng thành phố Hồ Chí Minh C tiếp tục đòi hỏi người dân ko được nhằm xe cộ bên trên hè phố. Trong tình huống này, pháp lý tiếp tục thể hiện nay tầm quan trọng này sau đây ?

A. Là phương tiện đi lại nhằm đáp ứng mỹ quan liêu thành phố Hồ Chí Minh.

B. Là khí cụ quản lý và vận hành khu đô thị hiệu quả.

C. Là phương tiện đi lại nhằm Nhà nước quản lý và vận hành xã hội.

D. Là mẫu mã chống chế người vi phạm.

Đáp án: C

Câu 54. Năm 2010, Nhà VN tiếp tục phát hành Luật chỉ bảo vệ duyền lợi người chi tiêu dùng làm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ của những người chi tiêu và sử dụng, tách dùng cần hàng nhái, mặt hàng kém cỏi quality tác động cho tới sức mạnh. Việc phát hành Luật này là thể hiện nay vai trờ này sau đây của pháp lý ?

A. Là khí cụ kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt tài chính.

B. Là khí cụ quản lý điều hành hoạt động và sinh hoạt xã hội.

C. Là phương tiện đi lại nhằm Nhà nước quản lý và vận hành xã hội.

D. Là phương tiện đi lại trừng trị người vi phạm.

Đáp án: C

Câu 55. Chị H và anh T yêu thương thời gian nhanh và ham muốn kết duyên, tuy nhiên tía chị H thì lại ham muốn chị kết duyên với những người không giống nên tiếp tục ngăn trở việc kết duyên của chị ấy. Thuyết phục tía ko được, chị H cần viện dẫn điểm b khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước, Từ đó “Việc kết duyên vì thế phái nam và nữ giới tự động nguyện quyết định” thì tía chị mới nhất đồng ý nhằm nhì người kết duyên cùng nhau. Trong tình huống này, pháp lý tiếp tục thể hiện nay tầm quan trọng này sau đây so với công dân ?

A. Là nguyên tố kiểm soát và điều chỉnh tâm lý của người xem.

B. Là nguyên tố tương quan cho tới cuộc sống đời thường mái ấm gia đình.

C. Là phương tiện đi lại nhằm công dân đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của tớ.

D. Là phương tiện đi lại nhằm người xem đấu tranh giành trong mỗi tình huống quan trọng.

Đáp án: C

Câu 56. Trên hạ tầng Luật giáo dục và đào tạo, học viên triển khai quyền học hành phù phù hợp với kỹ năng và ĐK của tớ. Vấn đề này thể hiện nay tầm quan trọng pháp lý là phương tiện đi lại nhằm công dân

A. đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của tớ.

B. triển khai quyền của tớ.

C. triển khai yêu cầu của bạn dạng đằm thắm.

D. đảm bảo an toàn yêu cầu cuộc sống đời thường của công dân.

Đáp án: B

Câu 57. Chị Q sở hữu con cái nhỏ 10 mon tuổi hạc nên thỉnh thoảng phải yêu cầu phép tắc nghỉ ngơi việc nhằm bảo vệ con cái xót. Vì thấy chị van nghỉ ngơi việc nhiều nên Giám đốc Công ty tiếp tục đi ra đưa ra quyết định điều gửi chị lịch sự địa điểm công tác làm việc không giống. Không đồng ý với đưa ra quyết định của Giám đốc, chị đã từng đơn năng khiếu nại vầ đưa ra quyết định ko triển khai. Trong tình huống này, pháp lý tiếp tục thể hiện nay tầm quan trọng này sau đây với từng công dân ?

A. Là hạ tầng nhằm công dân ý kiến đề xuất với cung cấp bên trên.

B. Là hạ tầng hợp lí nhằm công dân đấu tranh giành đảm bảo an toàn vô cùng mang lại quyền lợi và nghĩa vụ của tớ.

C. Là hạ tầng nhằm công dân đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của tớ.

D. Là phương tiện đi lại nhằm công dân đảm bảo an toàn từng đòi hỏi của tớ.

Đáp án: C

Câu 58. Trong trong năm qua loa, di tích lịch sử lịch sử dân tộc - văn hóa truyền thống ở một vài điểm thông thường bị người dân xâm phạm. Trên hạ tầng pháp lý về đảm bảo an toàn di tích văn hóa truyền thống và pháp lý hình sự, những phòng ban tính năng tiếp tục xử lý vi phạm hành chủ yếu với những người dân vi phạm. Trong những tình huống này, pháp lý về đảm bảo an toàn di tích văn hóa truyền thống và pháp lý hình sự tiếp tục thể hiện nay tầm quan trọng này sau đây ?

A. Là phương tiện đi lại nhằm Nhà nước trừng phạt kẻ tội phạm.

B. Là khí cụ nhằm dân chúng đấu tranh giành với những người vi phạm.

C. Là phương tiện đi lại nhằm non sông quản lý và vận hành xã hội.

D. Là khí cụ nhằm hoạch toan plan đảm bảo an toàn di tích văn hóa truyền thống.

Đáp án: C

Câu 59. Xuất vạc kể từ đòi hỏi đảm bảo an toàn tự do vương quốc trên biển khơi, thời điểm năm 2012 Quốc hội VN tiếp tục phát hành Luật Biển nước ta và được vận dụng vô thực dắt díu. Yêu cầu phát hành Luật Biển nước ta đã cho chúng ta thấy pháp lý bắt mối cung cấp từ

A. mục tiêu đảm bảo an toàn tổ quốc.

B. quyền lợi của cán cỗ, chiến sỹ thủy quân.

C. thực dắt díu cuộc sống xã hội.

D. kinh nghiệm tay nghề của những nước trên biển khơi Đông.

Đáp án: C

Câu 60. Theo quy toan của pháp lý, anh K tiếp tục van ngỏ cửa hàng năng lượng điện tử và được cung cấp giấy tờ ghi nhận ĐK marketing. Trong tình huống này, pháp lý tiếp tục thể hiện nay tầm quan trọng này sau đây so với công dân ?

A. Là phương tiện đi lại nhằm công dân triển khai phát hành marketing.

B. Là phương tiện đi lại nhằm công dân triển khai nhiệm vụ marketing.

C. Là phương tiện đi lại nhằm công dân triển khai quyền của tớ.

D. Là phương tiện đi lại nhằm công dân hành xử bám theo pháp lý.

Đáp án: C

Câu 61. Công ty phát hành nước nước mắm nam ngư Y đang được marketing sở hữu hiệu suất cao thì bị báo X đăng tin yêu ko trúng thực sự rằng nước mắm nam ngư của doanh nghiệp lớn Y sở hữu chứa chấp hóa học gây hư tổn mang lại sức mạnh người chi tiêu và sử dụng. Trên hạ tầng quy toan của pháp lý, doanh nghiệp lớn Y tiếp tục ý kiến đề xuất báo X cải chủ yếu vấn đề sai chếch này. Sự việc này đã cho chúng ta thấy, pháp lý sở hữu tầm quan trọng ra làm sao so với công dân ?

A. Pháp luật đảm bảo an toàn từng quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

B. Pháp luật luôn luôn đứng về phía người phát hành marketing.

C. Pháp luật đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của công dân.

D. Pháp luật đảm bảo an toàn từng yêu cầu của công dân.

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

Đáp án: C

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật cuộc sống (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài một năm 2023 (có đáp án)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện nay pháp lý (phần 1)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện nay pháp lý (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài hai năm 2023 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official