toán lớp 2 kì 1

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1

Bạn đang xem: toán lớp 2 kì 1

Bộ 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023 là tư liệu ôn tập luyện gom những thầy cô với mọi bậc bố mẹ cho những em học viên ôn tập luyện và đi ra đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 hiệu suất cao. Đây đó là đề Toán lớp 2 kì 1 đem đáp án tất nhiên gom những em học viên ôn tập luyện và gia tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

>>> Sở đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo đòi Thông tư 27 (Sách mới)

1. 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 đang rất được chuyên chở nhiều: Sở 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Miễn phí

2. Sở đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023

2.1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn xoe chục nhỏ nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: Dãy số được ghi chép theo đòi trật tự tăng dần dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho mặt hàng số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp sau nhập mặt hàng là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhàng rộng lớn các bạn Thư ...

Tổng nhị xô nước là 14 lít .....

Bút chì B nhiều năm 9cm ......

Câu 5: Điền số phù hợp nhập dù rỗng.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đáp án thứu tự của câu a và b là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 6: Lan hái được 24 nhành hoa, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 nhành hoa. Liên hái được số nhành hoa là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà cho tới học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phân phát đá quý cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. hiểu sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi giáo viên còn sót lại từng nào số quà?

A. 70 số quà

B. 45 số quà

C. 25 số quà

D. 35 số quà

Câu 8: Hình mặt mày đem từng nào hình tứ giác?

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a. 63 +18b. 19+ 35c. 61 - 24d. 100 - 82

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 2: Tính (1 điểm)

18 + 34 - 10

26 + 17 + 12

Bài 3: (1 điểm) Điền số đo phù hợp nhập dù trống:

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 4: (2 điểm) Một siêu thị đem 42 cái áo, siêu thị đang được buôn bán 21 cái áo. Hỏi siêu thị tê liệt còn sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bài 5: (1 điểm)

a. Số phù hợp điền nhập vệt căn vặn chấm là .........

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

b. Viết nhập điểm chấm

- Một phép tắc nằm trong đem tổng vì như thế một số trong những hạng:

.............................................................................................................

- Một phép tắc trừ đem số bị trừ vì như thế hiệu:

.............................................................................................................

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn xoe chục nhỏ nhất là:

C. 11

Câu 2: Dãy số được ghi chép theo đòi trật tự tăng dần dần là:

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho mặt hàng số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp sau nhập mặt hàng là:

A. 27; 32

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhàng rộng lớn các bạn Thư Đ

Tổng nhị xô nước là 14 lít S

Bút chì B nhiều năm 9cm S

Câu 5:

A. 18; 38

Câu 6: Lan hái được 24 nhành hoa, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 nhành hoa. Liên hái được số nhành hoa là:

C. 40 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà cho tới học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phân phát đá quý cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. hiểu sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi giáo viên còn sót lại từng nào số quà?

C. 25 số quà

Câu 8:

C. 6

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

a. 63 +18 = 81b. 19 + 35 = 54c. 61 - 24 = 37d. 100 - 82 = 18

Bài 2: (1 điểm)

18 + 34 - 10 = 42

26 + 17 + 12 = 55

Bài 3: (1 điểm)

a, đôi mươi kg; 12 kg; 99 kilogam.

b, 32l; 9l; 27l

Bài 4: (2 điểm)

Bài giải

Cửa mặt hàng tê liệt còn sót lại số áo là:

42 - 21 = 21 cái

Đáp số: 21 cái áo

>> Xem thêm: Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo đòi Thông tư 27 sách Cánh Diều

2.2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: TOÁN - LỚP HAI
THỜI GIAN LÀM BÀI : 35 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

* Khoanh nhập vần âm em cho rằng đúng

Câu 1. Chú mèo này đem phép tắc tính đem thành quả là 12? (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 2: Bao gạo nhập hình sau đây nặng trĩu bao nhiêu Ki-lô-gam? (1 điểm)

A. 2 ki-lô-gam

B. 3 ki-lô-gam

C. 1 ki-lô-gam

D. 4 ki-lô-gam

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 3: Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

A. 3h 30 phút

B. 5 giờ 15 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 3h 15 phút

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 4. Điền thành quả đích : 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

Câu 5: Điền thành quả đúng: 76 – 8 = ? (1điểm)

A. 68

B. 58

C. 67

Câu 6: Điền thành quả đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số nhập hình tam giác và hình trụ sao cho tới tương thích (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 8: Đặt tính rồi tính thành quả (1 điểm)

56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 trái ngược. Chim thần đang được ăn tổn thất 28 trái ngược. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái ngược khế? (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 10: Trong hình sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đích ghi một điểm (câu 3 từng ý 0,5đ)

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M3)

Đáp án

D

A

C

B

A

D

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số nhập hình tam giác và hình trụ sao cho tới tương thích (1 điểm) (M1)

Học sinh điền đích thành quả nhập mỗi hình ghi 0,5 đ

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức

Câu 8: Đặt tính rồi tính thành quả (1 điểm) (M2)

Học sinh biết bịa đặt tính đích và tiến hành đích từng phép tắc tính ghi 0,5đ

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối trí thức

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 trái ngược. Chim thần đang được ăn tổn thất 28 trái ngược. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái ngược khế? (1 điểm) (M2)

Bài giải

Trên cây còn sót lại số trái ngược khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 trái ngược khế

Câu 10: Trong hình sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm) (M3)

Trong hình mặt mày đem 3 hình tam giác.

Ma trận Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Mạch KT - KN

Số câu, số điểm, trở thành tố năng lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

Tổng nằm trong

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các trở thành tố năng lượng được kí hiệu nhập yêu tinh trận đề:

 • Năng lực trí tuệ và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
 • Năng lực giải quyết và xử lý vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
 • Năng lực tiếp xúc toán học: Kí hiệu là GTTH
 • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Xem thêm:

 • Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức
 • 08 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức

2.3. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN:TOÁN 2

(Thời lừa lọc làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi đi ra giấy tờ đáp án đích nhất:

Câu 1: Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 1 chục là:

A. 13

B. 31

C.10

D.30

Câu 2: Số tròn xoe chục lớn số 1 đem nhị chữ số là:

A.10

B. 99

C. 90

D. 50

Câu 3: Số bé xíu nhất đem nhị chữ số giống như nhau là:

A. 1

B. 11

C. 10

D. 98

Câu 4: Hiệu của số lớn số 1 đem nhị chữ số và số bé xíu nhất đem nhị chữ số là:

A. 88

B. 80

C. 89

D. 99

Câu 5: Quả dưa đỏ cân nặng nặng:

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1 đem đáp án

A. 3kg

B. 8kg

C. 7kg

D. 1kg

Câu 6: Số tròn xoe chục ngay lập tức trước số 43 là:

A. 42

B. 40

C. 44

C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất đem nhị chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 19

D. 20

Câu 8: Hình mặt mày đem từng nào đoạn thẳng?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời tạo nên (Kèm đáp án)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

38 + 45 72 - 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = ..................................

= ..................................

b, 47 + 9 – 28 = ....................................

= .....................................

Câu 3: (1 điểm) Số?

Đề đánh giá Toán lớp 2 cỗ Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1 điểm) Bố khối lượng 67 kilogam, con cái khối lượng 23 kilogam. Hỏi cả nhị phụ vương con cái khối lượng từng nào ki – lô - gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính chừng nhiều năm lối vội vã khúc ABCD, biết đoạn trực tiếp AB = 3cm, đoạn trực tiếp BC = 4 centimet, đoạn trực tiếp CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa hạn chế 19 dm nhằm may áo thì miếng vải vóc còn sót lại nhiều năm 45 dm. Hỏi khi đầu miếng vải vóc nhiều năm từng nào đề - xi - mét?

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học viên chỉ ghi vần âm, ko ghi số vẫn cho tới điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

Xem thêm: mèo đen vào nhà

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D. 8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: từng phép tắc tính đích 0,25 điểm, bịa đặt tính chếch hoặc quên kẻ ko cho tới điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: từng phép tắc tính đích 0,5 điểm)

a, 100 - 34 + 28 = 94

b, 47 + 9 - 28 = 24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu ghi chép số đích dù này, cho tới 0,25 điểm dù đó)

Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp hai năm 2021 - 2022

Câu 12: (1 điểm)

Cả nhị phụ vương con cái khối lượng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67 + 23 = 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kilogam 0,25 điểm

Câu 13: một điểm.

Độ nhiều năm lối vội vã khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 centimet 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu miếng vải vóc nhiều năm số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45 + 19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Mạch kiến thức và kỹ năng,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

3. Sở đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

3.1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước đáp án đích.

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 đem phụ vương chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của lối vội vã khúc MNPQ là:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp phù hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm tê liệt Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi các bạn này tới trường sớm trước giờ nhập học?

A. Quý Khách Linh

B. Quý Khách Nga

C. Quý Khách Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ phụ vương điểm trực tiếp mặt hàng nhập hình sau:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

Câu 3: Có nhị group người công nhân sửa lối. Đội Một sửa được 840m lối, group Hai sửa được nhiều hơn thế nữa group Một 50m lối. Hỏi group Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu trang bị tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

b) Có từng nào nhành hoa hồng đang được nở?

b) Số nhành hoa cúc nở nhiều hơn thế nữa số nhành hoa hồng là bao nhiêu bông?

3.2. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 nhập số 72 là:

A. 7

B. 70

C. 9

D. 5

Câu 2: Số bao gồm 2 chục, 5 đơn vị chức năng ghi chép là:

A. 20

B. 5

C. 25

D. 52

Câu 3: Số ngay lập tức sau số nhỏ nhất đem nhị chữ số là:

A. 10

B. 9

C. 11

D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là:

A. 36

B. 72

C. 46

D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là:

A. 35cm

B. 35dm

C. 8dm

D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sắm sáu chục trái ngược trứng. Mẹ Tùng thực hiện đồ ăn không còn 4 trái ngược trứng. Hỏi u Tùng còn sót lại từng nào trái ngược trứng?

A. 2 quả

B. đôi mươi quả

C. 60 quả

D. 56 quả

Câu 7: Hôm ni là công ty nhật ngày 8 mon 12. Sinh nhật Dương vào trong ngày 10 mon 12. Hỏi sinh nhật Dương vào trong ngày loại mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8: Hình mặt mày có:

A. 4 tứ giác

B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác

D. 9 tứ giác

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

54 + 39                 19 + 33                    82 – 17                       76 – 39

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm thắt kim giờ nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 gà. Nhà cô Tư nuôi thấp hơn ngôi nhà chú Ba 17 gà. Hỏi ngôi nhà cô Tư nuôi từng nào con cái gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua sắm 7 lít nước tương, u mong muốn sụp nhập phụ vương loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi u cần thiết từng loại bao nhiêu chai?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Đề cương ôn thi đua học tập kì 1 lớp 2 Sách mới

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 (Sách mới)

5. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023
 • 42 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán theo đòi Thông tư 27 năm 2022-2023
 • 24 Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Tải nhiều 2022
 • Bộ 35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2022
 • Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 đem đáp án năm 2022 - 2023

Trên phía trên, VnDoc.com đang được trình làng cho tới những em Sở 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023. Hình như, những em hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt tư liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 nhằm học tập chất lượng rộng lớn những công tác của lớp 2.

Xem thêm: văn 8 câu trần thuật