toán lớp 2 chân trời sáng tạo

[Toán lớp 2 – Chân trời sáng sủa tạo] Với giải bài xích tập dượt Toán lớp 2 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 Tập 1 & Tập 2 hùn học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu tiếng giải kể từ ê biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt môn Toán 2.

 • Toán lớp 2 Tập 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • 1. Ôn tập dượt và bửa sung
 • Toán lớp 2 trang 7, 8, 9, 10 Ôn tập dượt những số cho tới 100
 • Toán lớp 2 trang 11, 12 Ước lượng
 • Toán lớp 2 trang 13, 14, 15, 16 Số hạng – Tổng
 • Toán lớp 2 trang 17, 18 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
 • Toán lớp 2 trang 19, trăng tròn hầu hết rộng lớn hoặc thấp hơn bao nhiêu
 • Toán lớp 2 trang 21, 22, 23 Em thực hiện được những gì?
 • Toán lớp 2 trang 24, 25, 26, 27 Điểm - Đoạn thẳng
 • Toán lớp 2 trang 29, 30 Tia số - Số ngay tắp lự trước, Số ngay tắp lự sau
 • Toán lớp 2 trang 31, 32, 33 Đề-xi-mét
 • Toán lớp 2 trang 34, 35 Em thực hiện được những gì?
 • 2. Phép nằm trong, luật lệ trừ qua chuyện 10 vô phạm vi 20
 • Toán lớp 2 trang 39 Phép nằm trong đem tổng bởi 10
 • Toán lớp 2 trang 40, 9 cùng theo với một số
 • Toán lớp 2 trang 42, 8 cùng theo với một số
 • Toán lớp 2 trang 44, 45, 7 cùng theo với một số trong những, 6 cùng theo với một số
 • Toán lớp 2 trang 46, 47, 48, 49 Bảng cộng
 • Toán lớp 2 trang 50, 51 Đường trực tiếp – Đường cong
 • Toán lớp 2 trang 52, 53 Đường cấp khúc
 • Toán lớp 2 trang 54, 55 Ba điểm trực tiếp hàng
 • Toán lớp 2 trang 56, 57, 58 Em thực hiện được những gì?
 • Toán lớp 2 trang 59 Phép trừ đem hiệu bởi 10
 • Toán lớp 2 trang 61 11 trừ cút một số
 • Toán lớp 2 trang 63 12 trừ cút một số
 • Toán lớp 2 trang 64 13 trừ cút một số
 • Toán lớp 2 trang 66 14, 15, 16, 17, 18 trừ cút một số
 • Toán lớp 2 trang 67, 68, 69, 70 Bảng trừ
 • Toán lớp 2 trang 72 Em giải bài xích toán
 • Toán lớp 2 trang 73 Bài toán nhiều hơn
 • Toán lớp 2 trang 74 Bài toán không nhiều hơn
 • Toán lớp 2 trang 75 Đựng nhiều nước, đựng không nhiều nước
 • Toán lớp 2 trang 76 Lít
 • Toán lớp 2 trang 77, 78, 79, 80 Em thực hiện được những gì?
 • Toán lớp 2 trang 81 Thực hành và thưởng thức - Chơi cắm cờ
 • 3. Phép nằm trong, luật lệ trừ đem lưu giữ vô phạm vi 100
 • Toán lớp 2 trang 83, 84, 85 Phép nằm trong đem tổng là số tròn trĩnh chục
 • Toán lớp 2 trang 86, 87, 88 Phép nằm trong đem lưu giữ vô phạm vi 100
 • Toán lớp 2 trang 89, 90 Em thực hiện được những gì?
 • Toán lóp 2 trang 91, 92 Phép trừ đem số bị trừ là số tròn trĩnh chục
 • Toán lớp 2 trang 93, 94, 95 Phép trừ đem lưu giữ vô phạm vi 100
 • Toán lớp 2 trang 96, 97 Em thực hiện được những gì?
 • Toán lớp 2 trang 98 Thu thập, phân loại, kiểm đếm
 • Toán lớp 2 trang 100, 101, 102, 103, 104 Biểu đồ dùng tranh
 • Toán lớp 2 trang 105 cũng có thể, chắc chắn rằng, ko thể
 • Toán lớp 2 trang 107, 108, 109 Ngày, giờ
 • Toán lớp 2 trang 110, 111 Ngày, tháng
 • Toán lớp 2 trang 112, 113, 114 Em thực hiện được những gì?
 • Ôn tập dượt học tập kì 1
 • Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập dượt những số vô phạm vi 100
 • Toán lớp 2 trang 119, 120, 121, 123, 124 Ôn tập dượt luật lệ nằm trong và luật lệ trừ
 • Toán lớp 2 trang 125, 126 Ôn tập dượt hình học tập và đo lường
 • Toán lớp 2 trang 127, 128, 129 Thực hành và thưởng thức - Đi tàu bên trên sông
 • Toán lớp 2 Tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo
 • 4. Phép nhân – Phép chia
 • Toán lớp 2 trang 7, 8 Tổng những số hạng bởi nhau
 • Toán lớp 2 trang 9, 10, 11, 12 Phép nhân
 • Toán lớp 2 trang 13 Thừa số, tích
 • Toán lớp 2 trang 14, 15 Bảng nhân 2
 • Toán lớp 2 trang 16, 17 Bảng nhân 5
 • Toán lớp 2 trang 19, trăng tròn, 21 Phép chia
 • Toán lớp 2 trang 22 Số bị phân chia – số phân chia – thương
 • Toán lớp 2 trang 23, 24 Bảng phân chia 2
 • Toán lớp 2 trang 25, 26 Bảng phân chia 5
 • Toán lớp 2 trang 27, 28, 29, 30 Giờ, phút, coi đồng hồ
 • Toán lớp 2 trang 31, 32, 33, 34 Em thực hiện được những gì?
 • 5.Các số cho tới 1000
 • Toán lớp 2 trang 38, 39, 40, 41 Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • Toán lớp 2 trang 42, 43, 44 Các số từ là 1 cho tới 110
 • Toán lớp 2 trang 45, 46 Các số kể từ 111 cho tới 200
 • Toán lớp 2 trang 47, 48, 49, 50 Các số đem tía chữ số
 • Toán lớp 2 trang 51, 52 Viết những số trở nên tổng những trăm, chục, đơn vị
 • Toán lớp 2 trang 53, 54 So sánh những số đem tía chữ số
 • Toán lớp 2 trang 55, 56, 57, 58 Em thực hiện được những gì?
 • Toán lớp 2 trang 60, 61, 62 Mét
 • Toán lớp 2 trang 63, 64, 65 Ki-lô-mét
 • Toán lớp 2 trang 66, 67, 68, 69 Khối trụ - khối cầu
 • Toán lớp 2 trang 70 Hình tứ giác
 • Toán lớp 2 trang 71 Xếp hình, cấp hình
 • Toán lớp 2 trang 73, 74, 75, 76 Em thực hiện được những gì?
 • Toán lớp 2 trang 77 Thực hành và thưởng thức - Đo bởi gang tay để hiểu vật nhiều năm từng nào mét
 • 6. Phép nằm trong, luật lệ trừ vô phạm vi 1000
 • Toán lớp 2 trang 79, 80, 81 Phép nằm trong ko lưu giữ vô phạm vi 1000
 • Toán lớp 2 trang 82, 83, 84 Phép trừ ko lưu giữ vô phạm vi 1000
 • Toán lớp 2 trang 85, 86 Nặng rộng lớn, nhẹ nhõm hơn
 • Toán lớp 2 trang 87, 88 Ki-lô-gam
 • Toán lớp 2 trang 89, 90, 91 Phép nằm trong đem lưu giữ vô phạm vi 1000
 • Toán lớp 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ đem lưu giữ vô phạm vi 1000
 • Toán lớp 2 trang 95 Tiền nước ta - Một số tờ tiền
 • Toán lớp 2 trang 96, 97, 98 Em thực hiện được những gì?
 • Ôn tập dượt cuối năm
 • Toán lớp 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập dượt những số vô phạm vi 1000
 • Toán lớp 2 trang 102, 103, 104, 105 Ôn tập dượt luật lệ nằm trong và luật lệ trừ
 • Toán lớp 2 trang 106, 107 Ôn tập dượt luật lệ nhân và luật lệ chia
 • Toán lớp 2 trang 108, 109, 110 Ôn tập dượt hình học tập và đo lường
 • Toán lớ 2 trang 111, 112 Ôn tập: Biểu đồ dùng giành - cũng có thể, chắc chắn rằng, ko thể
 • Toán lớp 2 trang 113 Thực hành và thưởng thức - Dùng tay phân biệt những hình khối tiếp tục học