toán lớp 1 nâng cao

Bài luyện Toán lớp 1 nâng cao

Bạn đang xem: toán lớp 1 nâng cao

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp một là tư liệu luyện đua học viên xuất sắc lớp 1 môn Toán hoặc. Tài liệu bao hàm những bài bác luyện Toán lớp 1 nâng lên. Thầy cô và những bậc bố mẹ hoàn toàn có thể xem thêm nhằm mục đích gom những em ôn luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức đang được học tập, tu dưỡng học viên khá xuất sắc lớp 1.

1. Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1 - Đề 1

Câu 1: Hãy khoanh vô vần âm bịa trước đáp án đúng

5 + 0 +1 =

A. 6                             B. 7                               C. 8

1 + 4 + 9 =

A. 13                            B. 14                            C. 15

20 - 10 + 5 =

A. 13                             B. 14                            C. 15

40 - trăng tròn +10 =

A. 20                               B. 30                          C. 40

Câu 2: Hãy khoanh vô số lớn số 1, nhỏ nhất trong những số sau:

a. 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59.

b. 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.

Câu 3: Điền vệt X vô dù trống rỗng chỉ số hình vuông vắn ở hình bên?

4 hình vuông

5 hình vuông

6 hình vuông

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Câu 4: Trên cành với trăng tròn con cái chim đậu, tiếp sau đó có một chục con cái cất cánh lên đường. Hỏi bên trên cành sót lại từng nào con cái chim?

Hãy khoanh vô vần âm bịa trước đáp án đúng

A. 10 con cái chim.

B. trăng tròn con cái chim

C. 30 con cái chim.

Bài 5: Tìm 4 số không giống nhau tuy nhiên Lúc nằm trong lại sở hữu thành phẩm là 12.

...........................................................................

Bài 6: Hoa nói: "Tết này chị bản thân với số tuổi hạc vày thành phẩm của tư số không giống nhau nhỏ nhất nằm trong lại". Hỏi cho tới Tết, chị của Hoa từng nào tuổi?

Bài 7: Điền số phù hợp vô dù trống rỗng sao mang đến với những số theo đuổi mặt hàng ngang, cột dọc, lối chéo cánh được thành phẩm vày 6.

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Bài 8: Số?

69 - 25 = 21 +                                    23 + 65 = 99 -

- 24 = 41 + 11                                    + 15 = 89 - 22

Bài 9:

a) Hà nghĩ về đi ra một vài, lấy số ê trừ 7 nằm trong 6 vày 19. Hỏi số Hà nghĩ về là bao nhiêu?

b) Tìm nhì chữ số sao mang đến Lúc nằm trong lại được thành phẩm vày 10 Lúc lấy số rộng lớn trừ số bé nhỏ cũng đều có thành phẩm vày 10

Bài 10: Em chất vấn anh: "Anh trong năm này từng nào tuổi". Anh trả lời: "3 năm nữa thì tuổi hạc của em vày tuổi hạc của anh ý hiện nay nay". tường rằng tuổi hạc em lúc này là 6 tuổi hạc. Hãy tính coi trong năm này anh từng nào tuổi?

Bài 11: Tìm

- Số ngay lập tức trước của 15 là …

- Số ngay lập tức sau của 29 là …

- Số ngay lập tức sau của 33 là …

- Số ngay lập tức trước của 19 là …

- Số ngay lập tức sau của 90 là …

- Số ngay lập tức trước của 51 là …

Bài 12: Chú của Hà chất vấn chúng ta Hà “Năm ni con cháu học tập lớp bao nhiêu rồi?”. Hà đáp “Lấy số nhỏ nhất với nhì chữ số trừ lên đường số lớn số 1 với cùng một chữ số té ra lớp con cháu đang được học”. Vậy Hà học tập lớp mấy?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 13: Em của Ngọc trong năm này với số tuổi hạc vày thành phẩm của luật lệ nằm trong 5 số không giống nhau nhỏ nhất nằm trong lại. Hỏi trong năm này em của Ngọc từng nào tuổi?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 14: Điền số phù hợp vô vệt *

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Bài 15: Lan chất vấn Hoa: “Năm ni chị chúng ta từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân nhiều hơn thế 7 tuổi hạc tuy nhiên thấp hơn 9 tuổi hạc. Mình thông thường chị bản thân 2 tuổi hạc.” Hỏi chị của công ty Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Bài 16: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng

a) Số 67 bao gồm có:

A. Sáu đơn vị chức năng bảy chục

B. Sáu mươi bảy chục

C. Sáu chục bảy đơn vị

b) Số ngay lập tức trước số 59 là số?

A. 58                       B. 60                             C. 61

c) Số những số với nhì chữ số tính kể từ số 11 cho tới số 21 là:

A. 9                          B. 11                             C. 10

d) Tính kể từ số 30 cho tới số 60, số những số với nhì chữ số tương đương nhau là:

A. 2                          B. 3                                C. 4

e) Một số trừ lên đường 10 được 30. Số ê là:

A. 40                         B. 20                               C. 10

Bài 17: Hùng chất vấn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi”? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trĩnh chục tuổi hạc. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?

2. Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Điền số

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Câu 2: Đúng: ghi Đ - Sai: ghi S vô dù trống

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Câu 3: Tính

a, 10 – 6 + 2 = ..................                                c, 6 – 4 + 5 = ....................

b, 8 + 2 – 6 = ...................                                d, 10 – 7 + 6 = .....................

Câu 4: Đặt tính rồi tính

a, 1 4 + 3                             b, 7 + 11                          c, 19 - 6                            d, 18 - 7

Xem thêm: thịt kho hột vịt

Câu 5: Điền theo đuổi mẫu

10

1

2

4

9

7

5

Câu 6: Viết số phù hợp vô khu vực trống

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

a. Tại bảng bên trên với từng nào số? (Có ....................... số)

b, Chữ số ở mặt hàng nào là tương đương nhau trong những số:

- Tại nằm trong dòng sản phẩm với số 10: (cùng với chữ số ..................... ........là .........)

- Tại nằm trong cột với số 39: (cùng với chữ số ... ........................ là .........)

- Tại đứng thảng hàng với số 39: (cùng với chữ số ............. ........ ......là .........)

Câu 7: Hình vẽ tiếp sau đây có:

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1                         A                              B a, ...................... đoạn trực tiếp                                   		               	b,.................. hình tam giác

a, ...................... đoạn thẳng

b,.................. hình tam giác

Câu 8: Cành bên trên với 10 con cái chim đang được đậu, cành bên dưới với 5 con cái chim đang được đậu. Có 1 con cái chim ở cành bên trên hạ cánh đậu vô cành bên dưới. Hỏi cành bên trên còn bao nhiêu con cái chim? Cành bên dưới với bao nhiêu con cái chim?

Câu 9: Hà và Lan hái được 18 nhành hoa, riêng rẽ Hà hái được 7 nhành hoa.

Hỏi Lan hái được từng nào bông hoa?

Câu 10: Hoa nói: “Tết này chị bản thân với số tuổi hạc vày thành phẩm của tư số không giống nhau nhỏ nhất nằm trong lại”. Hỏi cho tới Tết, chị của Hoa từng nào tuổi?

Câu 11: Hùng chất vấn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trĩnh chục tuổi hạc. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?

Câu 12: Điền số phù hợp vô khu vực trống: 86; 15; 64; 26; 42; 37; ……..; ……..

3. Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1: 8 nhỏ thêm hơn số nào là trong những số sau?

A. 8

B. 6

C. 9

D. 7

Câu 2: Điền số nào là vô khu vực chấm vô luật lệ tính để sở hữu 4 + .... = 10

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 3: Có: 5 kê. Thêm: 4 kê. Có vớ cả: ..... con cái gà?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4: Phép tính nào là sau đó là đúng?

A. 8 – 2 =10

B. 8 + 2 = 10

C. 5 + 3 = 9

D. 9 – 4 = 4

Câu 5: Cho luật lệ tính: 7 + 2 … 9 - 1

Dấu phù hợp nhằm điền vô khu vực chấm là

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 6: Kết trái khoáy của luật lệ tính 2 + 6 – 4 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết những số 3; 8; 7; 6; 1; 0; 9.

Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: ……………………………………………

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………

Câu 8: Mẹ phân tách kẹo mang đến nhì bằng hữu. Em được 8 dòng sản phẩm kẹo, anh được thấp hơn em 3 dòng sản phẩm kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu dòng sản phẩm kẹo?

Trả lời: Anh được u phân tách cho….dòng sản phẩm kẹo.

Tham khảo thêm:

 • Toán lớp 1 nâng lên chương 1: Đếm và những dạng số
 • Toán lớp 1 nâng lên chương 2: Nhập môn luật lệ cộng
 • Toán lớp 1 nâng lên chương 3: Thực hành tài năng cộng
 • Toán lớp 1 nâng lên chương 4: Phép cộng

Bài luyện tự động luyện nâng lên lớp 1

Bài 1. Tìm nhì số tuy nhiên Lúc nằm trong lại thì ngay số nhỏ nhất với 2 chữ số. Nếu lấy số rộng lớn trừ lên đường số bé nhỏ thì thành phẩm cũng ngay số nhỏ nhất với 2 chữ số.

Bài 2. Toàn với một vài bi xanh lơ và đỏ ối. tường rằng số bi của Toàn nhỏ thêm hơn 10. Số bi đỏ ối nhiều hơn thế số bi xanh lơ là 7. Hãy tính coi Toàn với từng nào bi xanh lơ, từng nào bi đỏ?

Bài 3. Nếu u mang đến Dũng tăng 3 viên kẹo thì Dũng với toàn bộ 10 viên kẹo. Hỏi Dũng với toàn bộ từng nào viên kẹo?

Bài 4. Lan mang đến Hồng 5 cuốn sách, Lan sót lại 12 cuốn sách. Hỏi khi đầu Lan với từng nào quyển sách?

Bài 5. Có 3 loại bi màu xanh lá cây, đỏ ối, vàng đựng vào bên trong túi. tường rằng toàn cỗ số bi vào bên trong túi nhiều hơn thế tổng số bi đỏ ối và bi vàng là 5 viên. Số bi xanh lơ thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế số bi đỏ ối là 4 viên. Hỏi vào bên trong túi với từng nào viên bi?

...............

Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1 giành cho những em học viên xem thêm. Dường như, chúng ta xem thêm rèn luyện, gia tăng những dạng bài bác luyện Toán 1 nhằm sẵn sàng mang đến bài bác đua cuối học tập kì 2 lớp 1 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc cụ thể và liên tiếp update cho những thầy cô, những bậc bố mẹ mang đến con trẻ bản thân ôn luyện.

Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá seagame 32