toán 8 nhân đơn thức với đa thức

Bình chọn:

4 bên trên 1267 phiếu

Bạn đang xem: toán 8 nhân đơn thức với đa thức

Lý thuyết nhân đơn thức với tương đối nhiều thức.Muốn nhân một đơn thức với cùng một nhiều thức tớ nhân đơn thức với từng số hạng của nhiều thức rồi với mọi tích cùng nhau. Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy ghi chép một đơn thức và một nhiều thức tùy ý.

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 Làm tính nhân: Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Một miếng vườn hình thang đem nhị lòng vày (5x + 3) mét và (3x + y) mét, độ cao vày 2y mét...

Xem câu nói. giải

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập dượt 1.Làm tính nhân: Xem câu nói. giải

Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập dượt 1.

Thực hiện tại quy tắc nhân, rút gọn gàng rồi tính độ quý hiếm của biểu thức:

Xem câu nói. giải

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập dượt 1.Tìm x, biết: Xem câu nói. giải Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập dượt 1.Rút gọn gàng biểu thức: Xem câu nói. giải

Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập dượt 1.

Giải bài bác 6 trang 6 SGK Toán 8 tập dượt 1. Đánh vết x vô dù tuy nhiên em nghĩ rằng đáp án đúng:

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem câu nói. giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem câu nói. giải