toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

20 Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Bài ghi chép trăng tròn Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án bao gồm những dạng bài bác tập luyện về Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình lớp 8 kể từ cơ bạn dạng đến nâng lên canh ty học viên lớp 8 biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình.

Bài 1: Mẹ rộng lớn con cái 24 tuổi hạc. Sau hai năm nữa thì tuổi hạc u cấp 3 lượt tuổi hạc con cái. Tuổi của con cái lúc bấy giờ là:

Bạn đang xem: toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Quảng cáo

   A. 5.   B. 10.

   C. 15.   D. trăng tròn.

Lời giải:

Gọi số tuổi hạc của con cái thời điểm hiện tại là x (Tuổi) (x ∈ N)

→ số tuổi hạc của u là x + 24 (Tuổi)

Theo bài bác rời khỏi tớ có: 3(x + 2) = x + 24 + 2

⇔ 3x + 6 = x + 26

⇔ 2x - trăng tròn = 0

⇔ x = 10

Vậy thời điểm hiện tại tuổi hạc của con cái là 10 tuổi hạc.

Chọn đáp án B.

Bài 2: Tìm nhị số bất ngờ chẵn tiếp tục biết biết tích của bọn chúng là 24 là:

   A. 2;4   B. 4;6

   C. 6;8   D. 8;10

Lời giải:

Gọi 2 số chẵn tiếp tục cần thiết thám thính là x; x + 2 (x phân chia không còn 2; x ∈ N)

Theo bài bác rời khỏi tớ có: x(x + 2) = 24 ⇔ x2 + 2x - 24 = 0

⇔ (x - 4)(x + 6) = 0 ⇔ x = 4 (Do x + 6 > 0 ∀ x ∈ N)

Vậy nhị số cần thiết thám thính là 4; 6.

Bài 3: Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 3cm. Chu vi hình chữ nhật là 100cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

Quảng cáo

   A. 23,5cm   B. 47cm

   C. 100cm   D. 3cm

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là x(cm) (x > 0)

→ Chiều nhiều năm hình chữ nhật là x + 3(cm)

Do chu vi hình chữ nhật là 100cm nên tớ có:

2[ x + (x + 3) ] = 100 ⇔ 2x + 3 = 50 ⇔ x = 23,5

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật là 23,5cm

Chọn đáp án A.

Bài 4: Một xe đạp điện xuất phát kể từ điểm A, chạy với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/h. Sau bại liệt 6 giờ, một xe cộ tương đối xua đuổi theo đòi với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Hỏi xe cộ tương đối chạy nhập bao lâu thì đuổi theo kịp xe cộ đạp?

   A. 1h   B. 2h

   C. 3h   D. 4h

Lời giải:

Gọi t ( h ) là thời hạn kể từ khi xe cộ tương đối chạy đến thời điểm đuổi theo kịp xe cộ đạp; t > 0.

⇒ t + 6 ( h ) là thời hạn Tính từ lúc khi xe đạp điện chuồn đến thời điểm xe cộ tương đối đuổi theo kịp.

+ Quãng lối xe đạp điện chuồn được là s1 = 15( t + 6 ) km.

+ Quãng lối xe cộ tương đối chuồn được là s2 = 60t km.

Vì nhị xe cộ xuất trừng trị bên trên điểm A nên lúc bắt gặp nhau s1 = s2.

Khi bại liệt tớ có: 15(t + 6) = 60t ⇔ 60t - 15t = 90 ⇔ t = 2(h) (thỏa mãn)

Vậy xe cộ tương đối chạy được 2 tiếng đồng hồ thì đuổi theo kịp xe đạp điện.

Chọn đáp án B.

Bài 5: Một người chuồn kể từ A cho tới B. Trong nửa quãng lối đầu người bại liệt chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h phần lối sót lại chuồn với vận tốc 30km/h. Vận tốc tầm của những người bại liệt khi chuồn kể từ A cho tới B là:

Quảng cáo

   A. 20km/h   B. 20km/h

   C. 25km/h   D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời tầm của những người bại liệt là: x(km/h)

Gọi chừng nhiều năm nửa quãng lối AB là: a(km)

Khi bại liệt tớ có:

+ Thời gian lận chuồn nửa quãng lối đầu là: a/20(h)

+ Thời gian lận chuồn nửa quãng lối sau là: a/30(h)

→ Thời gian lận chuồn cả quãng lối AB là:

Do bại liệt tớ có:Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời cần thiết thám thính là 24km/h

Chọn đáp án B.

Bài 6: Một người chuồn xe đạp điện kể từ A cho tới B xa nhau 24km. Khi chuồn kể từ B về bên A người bại liệt tăng véc tơ vận tốc tức thời thêm thắt 4km/h đối với khi chuồn, nên thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là nửa tiếng. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện khi chuồn kể từ A cho tới B.

   A. 12km /h     B. 15km/h

   C. 20km/h     D.16km/h

Lời giải:

Đổi nửa tiếng = Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án giờ.

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện khi chuồn kể từ A cho tới B là x (km/h, x > 0). Thời gian lận xe cộ chuồn kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ).

Đi kể từ B về A, người bại liệt chuồn với véc tơ vận tốc tức thời x + 4 (km/h). Thời gian lận xe cộ chuồn kể từ B về A là Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Do thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là nửa tiếng nên tớ sở hữu phương trình:

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Giải phương trình:

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Đối chiếu với ĐK tớ sở hữu véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện chuồn kể từ A cho tới B là 12km/h.

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 7: Một người công nhân theo đòi plan nên thực hiện 85 thành phầm nhập một khoảng tầm thời hạn dự tính. Nhưng vì thế đòi hỏi đột xuất, người người công nhân bại liệt nên thực hiện 96 thành phầm. Do người người công nhân từng giờ đã trải gia tăng 3 thành phầm nên người này đã hoàn thành xong việc làm sớm rộng lớn đối với thời hạn dự tính là trăng tròn phút. Tính coi theo đòi dự tính từng giờ người bại liệt nên thực hiện từng nào thành phầm, hiểu được từng giờ chỉ thực hiện được không thực sự trăng tròn thành phầm.

   A. 10     B. 12

   C. 15     D. 18

Lời giải:

Gọi số thành phầm người công nhân dự tính thực hiện nhập một giờ là x (0 < x ≤ 20).

Thời gian lận dự loài kiến người bại liệt thực hiện hoàn thành 85 thành phầm là Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thực tế từng giờ thực hiện gia tăng 3 thành phầm nên số thành phầm thực hiện được từng giờ là x + 3.

Do bại liệt 96 thành phầm được tạo trong Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian lận hoàn thành xong việc làm thực tiễn sớm rộng lớn đối với dự tính là trăng tròn phút = Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án giờ nên tớ sở hữu phương trình

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy theo đòi dự tính từng giờ người bại liệt nên thực hiện 15 thành phầm.

Chọn đáp án C

Bài 8: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có tính nhiều năm lối chéo cánh là 13m và chiều nhiều năm to hơn chiều rộng lớn là 7m. Tính chiều nhiều năm của mảnh đất nền bại liệt.

   A. 5m     B. 8m

   C. 12m     D. 10m

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là x (m) (0 < x < 13)

Chiều nhiều năm mảnh đất nền hình chữ nhật to hơn chiều rộng lớn 7m nên chiều nhiều năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là x + 7 (m)

Biết chừng nhiều năm lối chéo cánh là 13m nên theo đòi quyết định lý Pitago tớ sở hữu phương trình:

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là 5m và chiều nhiều năm mảnh đất nền này đó là 12m.

Chọn đáp án C

Bài 9: Một xe hơi vận chuyển chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h. Sau 1 giờ nửa tiếng thì một xe cộ con cái cũng xuất trừng trị chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 60km/h và cho tới B đồng thời với xe tải lớn. Tính quãng lối AB.

   A. 270 km     B. 200km

   C. 240 km     D. 300km

Lời giải:

Gọi chừng nhiều năm quãng lối AB là x (đơn vị km, x > 0)

Thời gian lận xe hơi vận chuyển chuồn kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian lận xe cộ con cái chuồn kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Vì xe cộ con cái xuất trừng trị sau xe tải lớn 1 giờ nửa tiếng = Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án giờ nên tớ sở hữu phương trình:

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy chừng nhiều năm quãng lối AB là 270km.

Chọn đáp án A

Bài 10: Hai bến sông A và B xa nhau 40km. Cùng một khi với ca nô xuôi kể từ bến A sở hữu một cái bè trôi kể từ bến A với véc tơ vận tốc tức thời 3km/h. Sau lúc tới bến B, ca nô cù về bên bến A ngay lập tức và bắt gặp bè, khi bại liệt bè tiếp tục trôi được 8km. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng biệt của ca nô.

   A. 20km/h     B. 25km/h

   C. 27 km /h     D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời ca nô là x(km/h), x > 3. Vận tốc ca nô xuôi loại là x + 3(km/h)

Thời gian lận ca nô xuôi loại kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Vận tốc ca nô ngược loại là x - 3 (km/h)

Quãng lối ca nô ngược loại kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là : 40 - 8 = 32 km

Thời gian lận ca nô ngược loại kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là: Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian lận bè trôi là:

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Ta sở hữu phương trình:

Bài tập luyện Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 sở hữu đáp án

So sánh với ĐK thì chỉ mất nghiệm x = 27 vừa lòng, suy rời khỏi véc tơ vận tốc tức thời của ca nô là 27km/h.

Chọn đáp án C

Bài 11: Một xưởng đan theo đòi plan thường ngày nên đan 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng đan được 40 áo nên tiếp tục hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho thêm thắt đươc trăng tròn cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu đích. Nếu gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30). Thì phương trình của Việc là:

A. 40x = 30(x – 3) – 20                     

B. 40x = 30(x – 3) + 20

C. 30x = 40(x – 3) + 20                     

D. 30x = 40(x – 3) – 20

Lời giải

Gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30)

Tổng số áo theo đòi plan là 30x (áo)

Vì team hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày nên thời hạn tuân theo thực tiễn là x – 3 ngày

Vì theo đòi thực tiễn team thực hiện thêm thắt được trăng tròn thành phầm nên tớ sở hữu phương trình

40(x – 3) = 30x + trăng tròn ⇔ 40(x – 3) – trăng tròn = 30x.

Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

Đáp án nên cần chọn là: D

Bài 12: Một xưởng đan theo đòi plan thường ngày nên đan 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng đan được 40 áo nên tiếp tục hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho thêm thắt đươc trăng tròn cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu đích. Nếu số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N) thì phương trình của Việc là:

Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Lời giải

Gọi số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N).

Thời gian lận dự loài kiến hoàn thành là: Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (ngày)

Vì theo đòi thực tiễn team thực hiện được thêm thắt trăng tròn thành phầm nên số thành phầm thực tiễn thực hiện được là: x + trăng tròn (sản phẩm)

Thời gian lận thực tiễn là: Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (ngày)

Vì team hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày nên tớ sở hữu phương trình Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Đáp án nên cần chọn là: B

Bài 13: Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 25 km/h. Lúc về người bại liệt chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h nên thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là trăng tròn phút. Tính quãng lối AB?

A. 40 km        

B. 70 km        

C. 50 km        

D. 60 km

Lời giải

Gọi quãng lối AB nhiều năm x ( x > 0, km)

Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vì thời hạn về thấp hơn thời hạn chuồn là trăng tròn phút (= 1/3 h) nên tớ sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy quãng lối AB nhiều năm 50km

Đáp án nên cần chọn là: C

Bài 14: Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B, với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Lúc về người bại liệt chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. Do bại liệt thời hạn về lâu rộng lớn thời hạn chuồn là nửa tiếng. Thời gian lận khi chuồn là:

A. 1 giờ          

B. 2 giờ          

C. 1,5 giờ       

D. 2,5 giờ

Lời giải

Đổi nửa tiếng = Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (h).

Gọi thời hạn khi chuồn là x (giờ), quãng lối AB nhiều năm là: 30x (km)

Thời gian lận người bại liệt chuồn quãng lối AB khi về là: Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (h)

Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Đáp án nên cần chọn là: B

Bài 15: Một ca nô xuôi loại kể từ A cho tới B không còn 1h20 phút và ngược loại không còn 2h. sành véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng biệt của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 20km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng biệt của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc khi xuôi loại là x + 3 (km/h)

Vận tốc khi ngược loại là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ trăng tròn phút = 4/3 giờ. Vì ca nô xuôi loại và ngược loại bên trên khúc sông AB nên tớ sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng biệt của ca nô là 15 (km/h)

Đáp án nên cần chọn là: D

Bài 16: Một ca nô xuôi loại kể từ A cho tới B không còn 1h24 phút và ngược loại không còn 2h. sành véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng biệt của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 17km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng biệt của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc khi xuôi loại là x + 3 (km/h)

Vận tốc khi ngược loại là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ trăng tròn phút = 7/5 giờ. Vì ca nô xuôi loại và ngược loại bên trên khúc sông AB nên tớ sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng biệt của ca nô là 17 (km/h)

Đáp án nên cần chọn là: C

Bài 17: Một hình chữ nhật sở hữu chu vi 372 m nếu như tăng chiều nhiều năm 21m và tăng chiều rộng lớn 10m thì diện tích S tăng 2862m2. Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

A. 132m         

B. 124m         

C. 228m         

D. 114m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 372 : 2 = 186 (m)

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 186)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 186 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(186 – x) = 186x – x2 (m2)

Tăng chiều nhiều năm lên 21m thì chiều nhiều năm mới mẻ là: x + 21 (m)

Tăng chiều rộng lớn lên 10m thì chiều rộng lớn là: 186 – x + 10 = 196 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới mẻ là: (x +21)(196 – x) = 175x – x2 + 4116 (m2)

Theo đề bài bác tớ sở hữu phương trình: 186x – x2 + 2862 = 175x – x2 + 4116

⇔ 11x = 1254 ⇔ x = 114 (TM)

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật là 114m.

Đáp án nên cần chọn là: D

Bài 18: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi 56m. Nếu tăng chiều nhiều năm 4m và hạn chế chiều rộng lớn 2m thì diện tích S tăng 8m2. Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

A. 16m           

B. 18m

C. 15m

D. 32m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 56 : 2 = 28 (m)

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 28)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(28 – x) = 28x – x2 (m2)

Tăng chiều nhiều năm lên 21m thì chiều nhiều năm mới mẻ là: x + 4 (m)

Giản chiều rộng lớn 2m thì chiều rộng lớn mới mẻ là: 28 – x – 2 = 26 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới mẻ là: (x +4)(26 – x) = 104 + 22x – x2 (m2)

Theo đề bài bác tớ sở hữu phương trình: 28x – x2 + 8 = 104 + 22x – x2

⇔ 6x = 96 ⇔ x = 16 (TM)

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật là 16m.

Đáp án nên cần chọn là: A

Bài 19: Năm ni tuổi hạc u cấp 3 lượt tuổi hạc Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ từ cấp gấp đôi tuổi hạc Phương. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

A. 13 tuổi       

B. 14 tuổi       

C. 15 tuổi       

D. 16 tuổi

Lời giải

Gọi x là tuổi hạc của Phương trong năm này. Điều kiện: x vẹn toàn dương.

Tuổi của u trong năm này là 3x tuổi hạc.

13 năm nữa tuổi hạc của Phương là: x + 13 (tuổi)

13 năm nữa tuổi hạc của u Phương là: 3x + 13 (tuổi)

13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ từ cấp gấp đôi tuổi hạc Phương nên tớ sở hữu phương trình:

3x + 13 = 2(x + 13) ⇔ 3x + 13 = 2x + 26 ⇔ x = 13 (tm)

Vậy Phương trong năm này 13 tuổi

Đáp án nên cần chọn là: A

Bài 20: Hình chữ nhật sở hữu lối chéo cánh 10cm. Chiều rộng lớn thông thường chiều nhiều năm 2cm. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 24cm2        

B. 36cm2        

C. 48cm2        

D. 64cm2

Lời giải

Giả sử hình chữ nhật ABCD sở hữu chiều nhiều năm AB = x (cm), (x > 2)

Chiều rộng lớn BC là: x – 2 (cm)

Độ nhiều năm lối chéo cánh AC = 10cm, theo đòi quyết định lí Pitago tớ có:

x2 + (x – 2)2= 102

⇔ x2 + x2 – 4x + 4 = 100

⇔ 2x2 – 4x – 96 = 0

⇔ (x – 8)(x + 6) = 0

Trắc nghiệm Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Do bại liệt chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 8(cm) và chiều rộng lớn là 8.6 = 48 (cm2)

Đáp án nên cần chọn là: C

Xem thêm thắt những phần lý thuyết, những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 8 sở hữu đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình
 • Tổng thích hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 3 Đại số 8
 • Lý thuyết Liên hệ thân thiết trật tự và phép tắc cộng
 • Bài tập luyện Liên hệ thân thiết trật tự và phép tắc cộng
 • Lý thuyết Liên hệ thân thiết trật tự và phép tắc nhân
 • Bài tập luyện Liên hệ thân thiết trật tự và phép tắc nhân

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập luyện Toán 8
 • Giải sách bài bác tập luyện Toán 8
 • Top 75 Đề ganh đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài tập luyện Toán lớp 8 sở hữu lời nói giải chi tiết sở hữu không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài bác sở hữu lời nói giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học