toán 12 ôn tập chương 1Bài ôn luyện chương I

Để học tập đảm bảo chất lượng Giải tích 12, phần này giúp đỡ bạn giải những bài xích luyện nhập sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo dõi nội dung sách Giải tích 12.

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán 12 ôn tập chương 1

Bài tập

 • Bài 1 (trang 45 SGK Giải tích 12): 1. Phát biểu những ĐK đồng đổi mới và nghịch tặc đổi mới ...

  Xem điều giải

 • Bài 2 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cơ hội dò thám cực to, vô cùng tè của hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 3 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cơ hội dò thám đi ra tiệm cận ngang và tiệm cận...

  Xem điều giải

 • Bài 4 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nhắc lại sơ đồ gia dụng tham khảo sự đổi mới thiên ...

  Xem điều giải

 • Bài 5 (trang 45 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y=2x3+2mx+m-1 sở hữu đồ gia dụng thị

  Xem điều giải

 • Bài 6 (trang 45 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị (C )...

  Xem điều giải

 • Bài 7 (trang 45 SGK Giải tích 12): ) Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị hàm số....

  Xem điều giải

 • Bài 8 (trang 46 SGK Giải tích 12): cho tới hàm số : f(x)=x3-3mx2+3(2m-1)x+1

  Xem điều giải

 • Bài 9 (trang 46 SGK Giải tích 12): tham khảo sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị ( C ) ...

  Xem điều giải

  Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

 • Bài 10 (trang 46 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y=-x4+2mx2-2m+1

  Xem điều giải

 • Bài 11 (trang 46 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị (C) ...

  Xem điều giải

 • Bài 12 (trang 47 SGK Giải tích 12): Cho hàm số:f(x)...

  Xem điều giải

Quảng cáo

Bài luyện trắc nghiệm

 • Bài 1 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm vô cùng trị của hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 2 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm cực to của hàm số ...

  Xem điều giải

 • Bài 3 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số lối tiệm cận của đồ gia dụng thị hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 4 (trang 47 SGK Giải tích 12): Khoảng đồng đổi mới của hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 5 (trang 47 SGK Giải tích 12): Tiếp tuyến bên trên điểm vô cùng tè của đồ gia dụng thị...

  Xem điều giải

  Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

 • Lý thuyết tổ hợp chương Ứng dụng đạo hàm nhằm tham khảo hàm số (hay, chi tiết) Xem chi tiết

Quảng cáo

Các bài xích giải Toán 12 Giải tích Tập 1 khác:

 • Bài 5: Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số
 • Bài 1: Lũy thừa
 • Bài 2: Hàm số lũy thừa
 • Bài 3: Lôgarit
 • Bài 4: Hàm số nón. Hàm số lôgarit

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official