tinh thue thu nhap ca nhan

Nhập tài liệu thu nhập bám theo mon để tìm hiểu số thuế tạm thời nộp mỗi tháng.

Bạn đang xem: tinh thue thu nhap ca nhan

(?)

Thu nhập mon (thường tính vì như thế chi phí lương lậu ghi bên trên phù hợp đồng): {{fmt(txt_gross)}} đ


Lương đóng góp bảo hiểm: {{fmt(txt_contract_salary)}} đ
Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%)

Mức lương lậu tối nhiều nhằm đóng góp BHXH, BHYT là: 36,000,000

Mức lương lậu tối nhiều nhằm đóng góp BHTN là:

Bảo hiểm bắt buộc = {{ fmt(bhxh_salary) }} x 8% + {{ fmt(bhxh_salary) }} x 1.5% + {{ fmt(bhtn_salary) }} x 1% = {{ fmt(insurance) }}đ

Giảm trừ bạn dạng thân thuộc = 11,000,000

Giảm trừ người dựa vào = {{ fmt(children) }} x 4,400,000 = {{ fmt(children_subtract) }}

Thu nhập tính thuế = {{ fmt(gross) }} - {{ fmt(insurance) }} - 11,000,000 - {{ fmt(children_subtract) }} = {{ fmt(tntt) }}

Mức thuế vận dụng so với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng mặt mày dưới)

Xem thêm: tiếng gọi con tim

Mức thu nhập này sẽ không cần đóng góp thuế TNCN

Thuế thu nhập cá thể cần nộp = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}đ

Lưu ý:

Thu nhập mon (thường tính vì như thế chi phí lương lậu ghi bên trên phù hợp đồng) của tiện nghi này là tổng thu nhập chịu đựng thuế quy ấn định bên trên Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, đang được tính những khoản hạn chế trừ sau:

- Các khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện.

- Các khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.

Mức chi phí lương lậu mon thấp nhất nhằm đóng góp BHXH ko được thấp rộng lớn nút ít nhất vùng bên trên thời khắc đóng góp so với người làm việc thực hiện việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất nhập ĐK làm việc thông thường.

Đây là tiện nghi nhằm mục tiêu canh ty người tiêu dùng rất có thể nhanh gọn lẹ tính được số thuế TNCN cần nộp. Vui lòng xem thêm những địa thế căn cứ pháp luật nhằm tính được sản phẩm đúng đắn nhất.


Căn cứ pháp lý

  • Luật Thuế TNCN trong năm 2007
  • Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Luật thuế thu nhập cá thể thời điểm năm 2012
  • Luật sửa thay đổi những Luật về Thuế năm năm trước
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC
  • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về kiểm soát và điều chỉnh nút hạn chế trừ thuế thu nhập cá thể

Bảng nút thuế thu nhập cá nhân

Trong bảng bên dưới, chữ viết lách tắt TN là số chi phí thu nhập chịu đựng thuế bám theo tháng (sau Lúc đang được trừ lên đường những khoản bảo đảm và hạn chế trừ gia cảnh).

Bậc Thu nhập tháng Số thuế cần nộp
1 TN <= 5tr TN x 5%
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% - 0.25tr
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% - 0.75tr
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% - 1.65tr
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% - 3.25tr
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% - 5.85tr
7 TN > 80tr TN x 35% - 9.85tr

Video Pháp Luật

Cách tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí lương lậu, chi phí công

Xem thêm: Tiêu chí quan trọng khi tìm nguồn sỉ giày Sneaker Rep 1:1