tính nhân dân của nhà nước ta thể hiện ở việc

Câu hỏi:

04/08/2019 89,590

A. căn nhà VN là Nhà nước của dân chúng, bởi dân chúng, vì như thế dân chúng.

Bạn đang xem: tính nhân dân của nhà nước ta thể hiện ở việc

Đáp án chủ yếu xác

B. căn nhà VN là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước Việt Nam.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng chất lượng rộng lớn.

D. dân chúng tích cực kỳ làm việc vì như thế tổ quốc.

Đáp án: A

Lời giải:

Tính dân chúng của Nhà VN thể hiện: Nhà nước của dân, vì như thế dân, bởi nhân tư thục nên và dân chúng nhập cuộc quản ngại lí.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc Điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cấp cho.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân tộc bản địa của Nhà VN được thể hiện nay như vậy nào?

A. Nhà VN là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước chăm sóc quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.

C. Mỗi dân tộc bản địa đem bạn dạng sắc riêng rẽ của tớ.

D. Dân tộc này cũng đều có chữ ghi chép riêng rẽ.

Câu 3:

Nhà VN thừa kế và pháp huy những truyền thống cuội nguồn chất lượng đẹp nhất của dân tộc bản địa thể hiện

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

A. tính giai cấp cho của Nhà nước.

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng quyết định này tiếp sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà VN là Nhà nước của dân, vì như thế dân, bởi nhân tư thục nên.

B. Nhà VN bởi dân chúng nhập cuộc quản ngại lí.

C. Nhà VN bởi dân chúng quản ngại lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà VN thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 5:

Chức năng này tiếp sau đây của Nhà VN là căn bạn dạng nhất?

A. Chức năng đáp ứng an toàn chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và xây đắp.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, an toàn xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là sơn hà quản ngại lí từng mặt mũi của cuộc sống xã hội vì chưng pháp lý, từng hoạt động và sinh hoạt của những cơ sở sơn hà, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được tiến hành bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: vùng phía tây hoa kỳ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây trong việc phát triển kinh tế

D. niềm tin cẩn.