tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

Câu hỏi:

04/08/2019 92,428

Bạn đang xem: tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

A. Nhà việt nam là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước chăm sóc quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa ở nước ta.

Đáp án chủ yếu xác

C. Mỗi dân tộc bản địa đem phiên bản sắc riêng biệt của tôi.

D. Dân tộc này cũng đều có chữ ghi chép riêng biệt.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: B

Lời giải:

Tính dân tộc bản địa của Nhà việt nam được thể hiện: Nhà nước chăm sóc quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa nhập xã hội dân tộc bản địa ở nước ta, triển khai liên hiệp dân tộc bản địa, coi liên hiệp dân tộc bản địa, liên hiệp toàn dân là lối lối kế hoạch nhằm xây đắp bảo đảm Tổ quốc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc điểm sáng này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cung cấp.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân chúng của Nhà việt nam thể hiện nay ở việc

A. căn nhà việt nam là Nhà nước của dân chúng, tự dân chúng, vì như thế dân chúng.

B. căn nhà việt nam là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước ta.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng chất lượng tốt rộng lớn.

D. dân chúng tích rất rất làm việc vì như thế non sông.

Câu 3:

Nhà việt nam thừa kế và pháp huy những truyền thống lịch sử chất lượng tốt đẹp mắt của dân tộc bản địa thể hiện

Xem thêm: chúc may mắn

A. tính giai cung cấp của Nhà nước.

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng ấn định này sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của dân, vì như thế dân, tự nhân tư thục nên.

B. Nhà việt nam tự dân chúng nhập cuộc quản lí lí.

C. Nhà việt nam tự dân chúng quản lí lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà việt nam thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 5:

Chức năng này sau đây của Nhà việt nam là căn phiên bản nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình yên chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và xây đắp.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình yên xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là non nước quản lí lí từng mặt mũi của cuộc sống xã hội bởi vì pháp lý, từng sinh hoạt của những ban ngành non nước, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

D. niềm tin tưởng.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK