tính đa dạng về loài của quần xã là

Tính nhiều chủng loại về loại của quần xã là:

Bạn đang xem: tính đa dạng về loài của quần xã là

Tính nhiều chủng loại về loại của quần xã là:


Mức chừng đa dạng về con số loại vô quần xã và con số thành viên của từng loài

Mật chừng thành viên của từng loại vô quần xã

Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại vô tổng số vị trí quan liêu sát

Số loại nhập vai trò cần thiết vô quần xã

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tính nhiều chủng loại về loại của quần xã là: Mức chừng đa dạng về con số loại vô quần xã và con số thành viên của từng loại.

Chọn A

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

 • Xem thêm: tiếng gọi con tim

 • Kết trái ngược sau cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

  Kết trái ngược sau cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

 • Cơ quan liêu tương đương là vật chứng triệu chứng tỏ

  Cơ quan liêu tương đương là vật chứng triệu chứng tỏ

 • Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

  Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

 • Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở nên đem ý nghĩa:

  Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở nên đem ý nghĩa:

 • Măt đa phần của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?

  Măt đa phần của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

  Xem thêm: Tiêu chí quan trọng khi tìm nguồn sỉ giày Sneaker Rep 1:1