tìm x biết lớp 6

GiaiToan.com biên biên soạn và đăng lên tư liệu Bài luyện Tìm x biết lớp 6 được biên soạn theo gót lịch trình sách mới nhất (sách Kết nối trí thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng sủa tạo) hùn học viên làm rõ về công thức lần x, lần số vẹn toàn x biết, lần số bất ngờ x biết,  cơ hội lần x đơn giản dễ dàng và dễ dàng nắm bắt, kèm cặp Từ đó là bài xích luyện tập luyện được bố trí theo hướng dẫn cụ thể chào những em học viên nằm trong xem thêm. Chúc chúng ta học hành tốt!

Bạn đang xem: tìm x biết lớp 6

A. Cách giải những dạng toán lần x lớp 6

1. Tìm số hạng không biết nhập một tổng

Muốn lần số hạng không biết nhập một tổng, tao lấy tổng kể từ cút số hạng tiếp tục biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a

Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng không biết, 4 là số hạng tiếp tục biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

Vậy x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng không biết, 25 là số hạng tiếp tục biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

Vậy x = 5

2. Tìm số bị trừ nhập một hiệu

Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ

x - a = b => x = b + a

Ví dụ: Tìm x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng không biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

Vậy x = 11

3. Tìm số trừ nhập một hiệu

Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ cút hiệu

a - x = b => x = a - b

Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng không biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

Vậy x = 6

4. Tìm quá số không biết nhập một tích

Muốn lần quá số không biết nhập một tích tao lấy tích phân tách cho tới quá số tiếp tục biết

a . x = b => x = b : a

Ví dụ: Tìm x biết:

2 . x = 32 (x là quá số không biết, 2 là quá số tiếp tục biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

Vậy x = 16

5. Tìm số bị phân tách nhập một thương

Muốn lần số bị phân tách tao lấy thương nhân với số chia

x : a = b => x = b . a

Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân tách không biết, 5 là số phân tách, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

Vậy x = 50

6. Tìm số phân tách nhập một thương

Muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia cho tới thương

a : x = b => x = a : b

Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị phân tách, x là số phân tách không biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

vậy x = 3

B. Tìm x biết

Ví dụ 1: Tìm số bất ngờ x biết:

Hướng dẫn giải

a) 132 - 2\left( {x - 4} \right) = 46

\begin{matrix}
 2\left( {x - 4} \right) = 132 - 46 \hfill \\
 2\left( {x - 4} \right) = 86 \hfill \\
 x - 4 = 86:2 \hfill \\
 x - 4 = 43 \hfill \\
 x = 43 + 4 = 47 \hfill \\ 
\end{matrix}

Xem thêm: mèo đen vào nhà

Vậy x = 47

c) 9x - 4x = {6^{17}}:{6^{15}} + 48:12

\begin{matrix}
 \left( {9 - 4} \right)x = {6^2} + 4 \hfill \\
 5x = 40 \hfill \\
 x = 40:5 = 8 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 8

Hướng dẫn giải

a) 156 - \left( {x + 32} \right) = 115

\begin{matrix}
 x + 32 = 156 - 115 \hfill \\
 x + 32 = 41 \hfill \\
 x = 41 - 32 = 9 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 9

c) \left( {x:23 + 45} \right).67 = 8911

\begin{matrix}
 x:23 + 45 = 8911:67 \hfill \\
 x:23 + 45 = 133 \hfill \\
 x:23 = 133 - 45 \hfill \\
 x:23 = 88 \hfill \\
 x = 88.23 = 2024 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 2024

Hướng dẫn giải

a) \left[ {\left( {6x - 39} \right):7} \right].4 = 12

\begin{matrix}
 \left( {6x - 39} \right):7 = 12:4 \hfill \\
 \left( {6x - 39} \right):7 = 3 \hfill \\
 6x - 39 = 3.7 \hfill \\
 6x - 39 = 21 \hfill \\
 6x = 21 + 39 \hfill \\
 6x = 60 \hfill \\
 x = 60:6 = 10 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 10

c) 2448.\left[ {119 - \left( {x - 6} \right)} \right] = 24

\begin{matrix}
 119 - \left( {x - 6} \right) = 2448:24 \hfill \\
 119 - \left( {x - 6} \right) = 102 \hfill \\
 x - 6 = 119 - 102 \hfill \\
 x - 6 = 17 \hfill \\
 x = 6 + 17 = 23 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 23

Ví dụ 4: Tìm số bất ngờ x biết:

a) (17x - 11)3 = 216

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

Vậy x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x  - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

Vậy x = 15

C. Tìm số vẹn toàn x biết, Tìm số bất ngờ x biết

Bài 1: Tìm tổng của toàn bộ những số vẹn toàn thỏa mãn:

a) - 4 < x < 3

b) - 1 \leqslant x \leqslant 4

Bài 2: Tìm x biết:

Bài 3: Tìm số vẹn toàn x biết:

Bài 4: Tìm số vẹn toàn x biết

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Bài luyện Tìm x Toán 6 sẽ hùn những em học viên gia tăng, ghi ghi nhớ lý thuyết, bài xích luyện Toán lớp 6 kể từ cơ áp dụng giải những Việc Đại số 6 một cơ hội đơn giản dễ dàng, sẵn sàng hành trang kỹ năng và kiến thức vững chãi nhập năm học tập lớp 6. Chúc những em học tập chất lượng.

Một số thắc mắc Toán lớp 6 quánh sắc:

Xem thêm: năm 2004 là năm con gì

 • Đội thể thao của ngôi trường với 45 vận khuyến khích. Huấn luyện viên ham muốn phân thành những nhóm
 • Tìm số bất ngờ nhỏ nhất sao cho tới khi phân tách số cơ cho tới 3 dư 1, phân tách cho tới 4 dư 2, phân tách cho tới 5 dư 3, phân tách cho tới 6 dư 4 và phân tách không còn cho tới 11
 • Diện tích của một khu vực vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 25 m, chiều lâu năm vì chưng 7/5 chiều rộng lớn là bao nhiêu?
 • Một khu vực vườn hình chữ nhật với diện tích S 3600m² chiều rộng lớn 40m, cửa chính của khu vực vườn rộng lớn 5m. Người tao ham muốn thực hiện mặt hàng rào xung xung quanh vườn vì chưng 2 tầng thừng thép sợi. Hỏi rất cần phải người sử dụng từng nào mét thép sợi nhằm thực hiện mặt hàng rào?
 • Trên một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 12m, chiều rộng lớn 10m, người tao phân loại điểm nhằm trồng hoa, trồng cỏ như hình mặt mày. Hoa sẽ tiến hành trồng ở nhập điểm hình bình hành AMCN, cỏ tiếp tục trồng ở vị trí khu đất còn sót lại. Tiền công nhằm trả cho từng mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số chi phí công cần thiết chi trả nhằm trồng hoa và cỏ.
 • Giá niêm yết của một dế yêu địa hình là 625 ngàn đồng
 • 3 là ước yếu tố của 6 nên 3 cũng chính là ước yếu tố của 18 chính hay
 • Trong mon 7 mái ấm ông Khánh người sử dụng không còn 115 số năng lượng điện. Hỏi ông Khánh cần trả từng nào chi phí điện