tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Trong nội dung bài học kinh nghiệm chuyến này, Vuihoc tiếp tục reviews cho tới những em một dạng bài mới, này đó là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Chúng bản thân nằm trong dò xét hiểu và thực hiện bài bác tập luyện nhé!

Trong nội dung bài học kinh nghiệm chuyến này, Vuihoc tiếp tục reviews cho tới những em một dạng bài mới, này đó là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Đây là 1 trong trong mỗi dạng toán rất rất kỳ thú vị và rất rất hữu ích. điều đặc biệt tiếp tục xuất hiện tại nhập đề thi đua cuối học tập kì ê. Chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm nhé!

1. Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài toán: Tổng của nhì số là 70. Hiệu của nhì số này đó là 10. Tìm nhì số ê.

Cách loại nhất:

Bài giải:

Ví dụ toán lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

Hai chuyến số bé nhỏ là:

70 - 10 = 60

Số bé nhỏ là:

60 : 2 = 30

Số rộng lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40

                     Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách loại hai:

Ví dụ toán lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

Hai chuyến số rộng lớn là:

70 + 10 = 80

Số rộng lớn là:

80 : 2 = 40

Số bé nhỏ là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40

             Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số rộng lớn = (Tổng+ Hiệu) : 2

2. Cách giải vấn đề lớp 4 dò xét nhì số biết tổng và hiệu

  • Bài toán lớp 4 dò xét 2 số lúc biết tổng và hiệu sẽ tiến hành tiến hành theo đòi quá trình sau: 
  1.    Bước 1: Tóm tắt vấn đề.
  2.    Bước 2: Tìm số bé nhỏ. 
  3.    Bước 3: Tìm số rộng lớn.

Giải vấn đề lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

3. Bài tập luyện áp dụng dò xét nhì số biết tổng và hiệu (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Tuổi phụ vương và tuổi tác con cái nằm trong lại bởi vì 48. Cha rộng lớn con cái 36 tuổi tác tuổi tác. Hỏi phụ vương từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi? (Giải bởi vì nhì cách)

Bài 2: Có 40 học viên đang được tập luyện bơi lội, nhập ê số em biết bơi lội thấp hơn số em không biết bơi lội là 10 em. Hỏi đem từng nào em biết bơi lội, từng nào em ko biết bơi?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Cách 1:

Bài giải:

Hai chuyến tuổi tác của con cái là:

48 – 36 = 12 ( tuổi)

Tuổi của con cái là:

12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của phụ vương là:

6 + 36 = 42 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của phụ vương là 36

             Tuổi của con cái là 6

Cách 2:

Bài giải

Hai chuyến tuổi tác của phụ vương là:

48 + 36 = 84 (tuổi)

Tuổi của phụ vương là:

84 : 2 = 42 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

42 – 36 = 6 (tuổi)

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

Đáp số : Tuổi của phụ vương là 42

              Tuổi của con cái 6

Bài 2: 

Tóm tắt:

Có 40 học viên đang được tập luyện bơi

Biết bơi lội thấp hơn không biết bơi lội 10 em

Biết bơi lội có: ….. em?

Bài giải

Hai chuyến số học viên biết bơi lội là:

40 – 10 = 30 (học sinh)

Số học viên biết bơi lội là:

30 : 2 = 15 (học sinh)

Số học viên không biết bơi:

15 + 10 = 25 (học sinh)

Đáp số: Học sinh biết bơi lội 15 học tập sinh

             Học sinh không biết bơi lội 25 học tập sinh

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 dò xét nhì số biết tổng và hiệu (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Hai lớp 4A và 4B trồng được 545 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 55 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài 2: Thu hoạch kể từ nhì thửa ruộng được 4 tấn 3 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng loại nhất được nhiều hơn thế nữa ở thửa ruộng loại nhì 3 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở từng thửa ruộng từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 3: Nam và Phương đem toàn bộ 45 viên bi. Nếu Nam nhận thêm 5 viên bi thì Nam đem nhiều hơn thế nữa Phương 14 viên. Hỏi khi đầu từng chúng ta đem từng nào viên bi.

4.2. Đáp án

Bài 1: Lớp 4A trồng được 245 cây; Lớp 4B trồng được 300 cây.

Bài 2: Thửa loại nhất thu hoạch được 2300 kg; Thửa thứ hai thu hoạch được 2000kg.

Bài 3: Nam 27 viên, Phương 18 viên.

5. Giải bài bác tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 dò xét nhì số biết tổng và hiệu của nhì số đó

Bài 1 trang 47 SGK Toán 4: 

Tuổi phụ vương và tuổi tác con cái nằm trong lại được 58 tuổi tác. Cha rộng lớn con cái 38 tuổi tác. Hỏi phụ vương từng nào tuổi tác con cái từng nào tuổi?

Đáp án:

Tuổi của con cái là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của phụ vương là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi tác và 48 tuổi

Bài 2 trang 47 SGK Toán 4:

Một lớp học tập đem 28 học viên. Số học viên trai rộng lớn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp ê đem từng nào học viên trai, từng nào học viên gái?

Đáp án:

Lớp ê đem số học viên trai là:

(28 + 4) : 2 = 16 (em)

Lớp ê đem số học viên gái là:

16 – 4 = 12 (em)

Đáp số: 16 em và 12 em

Bài 3 trang 47 SGK:

Cả nhì lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Đáp án:

Lớp 4A trồng được số kilomet là:

(600 – 50) : 2 = 275 (cây)

Lớp 4B trồng được số kilomet là:

275 + 50 = 325 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây;

             Lớp 4B: 325 cây.

Bài 4 trang 47 SGK:

Đáp án:  Các em rất có thể nhẩm như sau

Cách 1:

Vậy số rộng lớn là: (8 + 8) : 2 = 8.

Số bé nhỏ là: 8 - 8 = 0

Cách 2:

Số bé nhỏ là: (8 - 8) : 2 = 0

Xem thêm: tập đọc lớp 5 tập 2

Số rộng lớn là: 0 + 8 = 8

Vậy số bé nhỏ là 0 và số rộng lớn là 8.

Các em vẫn nắm rõ Cách giải vấn đề lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu bằng nhì cơ hội chưa? Rất đơn giản cần không? Đây là dạng toán đem phần mềm cao nhập cuộc sống, hãy ôn tập luyện thiệt nhiều đểu cáng giải toán thiệt thời gian nhanh nhé!