tiêu hóa là quá trình

Câu hỏi:

09/03/2020 31,069

A. thực hiện chuyển đổi đồ ăn trở nên những hóa học hữu cơ

Bạn đang xem: tiêu hóa là quá trình

B. chuyển đổi đồ ăn trở nên dưỡng chất và tạo nên năng lượng

C. chuyển đổi những dưỡng chất với vô đồ ăn trở nên những hóa học đơn giản và giản dị tuy nhiên khung hình hít vào được

Đáp án chủ yếu xác

D. dẫn đến những dưỡng chất và năng lượng

Đáp án C

Khái niệm :

Tiêu hóa là quy trình chuyển đổi những dưỡng chất với vô đồ ăn trở nên những hóa học đơn giản và giản dị tuy nhiên khung hình hít vào được.

Các kiểu dáng tiêu xài hoá :

Tiêu hóa ở động vật hoang dã gồm:

- Tiêu hóa nội bào (tiêu hoá vô tế bào)

- Tiêu hóa nước ngoài bào (tiêu hoá bên phía ngoài tế bào)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thực vật, ren A qui toan ngược đỏ chót trội trọn vẹn đối với ren a qui toan ngược vàng. Cho cây 4n với loại ren aaaa giao phó phấn với cây 4n với loại ren AAaa, thành quả phân tính đời lai là

A. 1 đỏ: 1 vàng

B. 11 đỏ: 1 vàng

C. 3 đỏ: 1 vàng

D. 5 đỏ: 1 vàng

Câu 2:

Đột phát triển thành ren lặn tiếp tục thể hiện bên trên loại hình

A. Lúc ở hiện trạng dị thích hợp tử và đồng thích hợp tử

B. Lúc ở hiện trạng đồng thích hợp tử

C. chỉ ở 1 phần khung hình đem đột biến

D. trở nên loại hình ngay lập tức ở mới sau

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

Câu 3:

Trong opêron Lac, tầm quan trọng của cụm ren cấu hình Z, Y, A là:

A. tổ hợp prôtêin khắc chế phụ thuộc vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

B. tổ hợp những loại enzim nhập cuộc vô phản xạ phân giải đàng lactôzơ

C. tổ hợp prôtêin khắc chế phụ thuộc vào vùng vận hành nhằm ngăn ngừa quy trình phiên mã

D. tổ hợp enzim ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

Câu 4:

Chuỗi pôlipeptit bởi ren đột phát triển thành tổ hợp đối với chuỗi pôlipeptit bởi ren thông thường tổ hợp với số axit amin đều nhau tuy nhiên không giống nhau ở axit amin loại 80. Đột phát triển thành điểm bên trên ren cấu hình này nằm trong dạng

A. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ tía loại 80

B. thêm 1 cặp nuclêôtit vô địa điểm 80

C. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ tía loại 81

D. rơi rụng một cặp nuclêôtit ở địa điểm loại 80

Câu 5:

Trong hệ tuần trả kín, ngày tiết lưu thông

A. với vận tốc nhanh chóng và ko trộn lẫn lộn dịch mô

B. với vận tốc lờ đờ và ko trộn lẫn lộn dịch mô

C. với vận tốc lờ đờ và trộn lẫn lộn dịch mô

D. với vận tốc nhanh chóng và trộn lẫn lộn dịch mô

Câu 6:

Kĩ thuật fake một quãng ADN kể từ tế bào mang đến lịch sự tế bào nhận bởi thể truyền được gọi là

A. kỹ năng tạo nên ADN tái ngắt tổ hợp

B. kỹ năng fake gen

C. kỹ năng ghép những gen

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

D. kỹ năng tổng hợp gen