thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thu được chất nào sau đây

Câu hỏi:

24/02/2020 26,658

Chọn đáp án A

Tinh bột bao gồm nhiều đôi mắt xích α – glucozơ link cùng nhau nên thủy phân trọn vẹn tinh nghịch bột nhập môi trường xung quanh axit, nhận được glucozơ.

(C6H10O5)n + nH2O toH+ nC6H12O6

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một hợp ý hóa học cơ học X sở hữu tỉ lệ thành phần về lượng C : H : O : N theo thứ tự là 3 : 1 : 4 : 7. Hợp hóa học X sở hữu công thức giản dị và đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Đem m1 gam hóa học X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 300ml hỗn hợp NaOH 2M, đun rét nhẹ nhàng đ những phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thì nhận được m2 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m1 và m2 theo thứ tự là

A. 18,0 và 31,8

B. 24,6 và 38,1

C. 28,4 và 46,8

D. 36,0 và 49,2

Câu 2:

Khi xà chống hóa tristearin tự hỗn hợp NaOH (đun nóng), nhận được thành phầm là

A. C17H35COONa và glixerol

B. C15H31COOH và glixerol.

C. C17H35COOH và glixerol

D. C15H31COONa và etanol

Câu 3:

Cho 22,5 gam láo lếu hợp ý những amino axit (chỉ sở hữu Gly, Ala, Val) tính năng với 0,6 mol HCl, toàn cỗ thành phầm sau phản xạ tính năng một vừa hai phải đầy đủ với cùng một,2 mol NaOH. Khối lượng muối hạt nhận được là

A. 70,8

A. 70,8

C. 70,5.

Xem thêm: chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là

D. 91,8

Câu 4:

Oxi hoá trọn vẹn m gam láo lếu hợp ý nằm trong số mol Cu và Al nhận được 13,1 gam láo lếu hợp ý oxit. Giá trị của m là

A. 7,4 gam

B. 8,7 gam

C. 9,1 gam

D. 10 gam

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 37,22 gam láo lếu hợp ý X bao gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 nhập nước dư, nhận được 3,584 lít khí (đktc) H2 và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp H2SO4 dư nhập Y, nhận được 41,94 gam kết tủa. Nếu hít vào trọn vẹn 0,3 mol khí CO2 nhập Y, nhận được m gam kết tủa và hỗn hợp Z chỉ có một hóa học tan độc nhất. Giá trị của m là

A. 42,36

B. 30,54

C. 44,82

D. 34,48

Câu 6:

Cho phản xạ của Fe với oxi như hình vẽ sau:

Vai trò ca nước ở lòng bình là

A. giúp cho tới phản xạ của Fe với oxi xẩy ra đơn giản hơn

B. hòa tan oxi nhằm phản xạ với Fe trong nước

C. tránh vỡ bình vì thế phản xạ lan sức nóng mạnh

Xem thêm: giải sgk anh 10 global success

D. hoà tan thành phầm cháy tạo ra dung dịch