thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online

Thủ tục rút bảo đảm xã hội một đợt online năm 2023

Bạn đang xem: thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online

Thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Điều khiếu nại, giấy tờ thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023 được quy ấn định bên trên Quyết ấn định 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022 như sau:

1. Điều khiếu nại rút BHXH một đợt online

Điều khiếu nại rút BHXH một đợt online bao gồm:

- Đủ ĐK bảo đảm xã hội một lần;

Xem thêm: BHXH một đợt năm 2023: Cập nhật tiên tiến nhất ĐK, nấc hưởng

- Đã được cấp cho buột BHXH theo đuổi quy ấn định bên trên Quyết ấn định 1188/QĐ-BHXH và Quyết ấn định 505/QĐ-BHXH;

- Có thông tin tài khoản bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia và chữ ký số tích ăn ý nhập phần mềm bên trên tranh bị địa hình, đem đòi hỏi triển khai giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công.

2. Thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023

* Cách 1: Kê khai và nộp hồ nước sơ

- Người làm việc kê khai không hề thiếu, đúng đắn vấn đề theo đuổi Mẫu số 14A-HSB được hỗ trợ bên trên Cổng công ty công, triển khai ký số nhập Mẫu số 14A-HSB, đăng lên những làm hồ sơ năng lượng điện tử hoặc dẫn mối cung cấp tư liệu kể từ Kho vận hành tài liệu năng lượng điện tử của cá thể và nộp làm hồ sơ bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công.

- Người làm việc ko nên khai, nộp lại tài liệu, làm hồ sơ, sách vở và giấy tờ tiếp tục đem nhập hạ tầng tài liệu vì thế cơ sở BHXH đang được vận hành hoặc đã và đang được cơ sở đem thẩm quyền số hóa, lưu lưu giữ, liên kết, share vấn đề với Cổng công ty công, Hệ thống vấn đề một cửa ngõ năng lượng điện tử.

* Cách 2: Tiếp nhận hồ nước sơ

- Cán cỗ thành phần Một cửa ngõ truy vấn ứng dụng Tiếp nhận và vận hành làm hồ sơ nhận làm hồ sơ fake tới từ Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công và đánh giá nội dung kê khai bên trên Mẫu số 14A-HSB, bộ phận làm hồ sơ, tính đúng đắn của làm hồ sơ, vấn đề bên trên làm hồ sơ nhằm thực hiện:

+ Trường ăn ý làm hồ sơ ko trúng, ko đầy đủ bộ phận thì gửi thông tin Mẫu số 03/TB-GDĐT phát hành tất nhiên Quyết ấn định 838/QĐ-BHXH cho những người làm việc bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công nhằm hoàn hảo làm hồ sơ theo đuổi quy ấn định.

+ Trường ăn ý làm hồ sơ hợp thức thì thông tin giải quyết và xử lý làm hồ sơ giao dịch thanh toán năng lượng điện tử và trả thành phẩm so với làm hồ sơ giao dịch thanh toán năng lượng điện tử (Mẫu số 03/TB-GDĐT phát hành tất nhiên Quyết ấn định 838/QĐ-BHXH) cho những người làm việc và phản hồi hiện trạng xử lý mang đến Cổng công ty công Quốc gia.

+ Chuyển toàn cỗ làm hồ sơ tiếp tục tiêu thụ mang đến Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH nhằm giải quyết và xử lý.

- Nhận buột BHXH phiên bản giấy tờ vì thế người làm việc gửi cho tới Lúc đã và đang được giải quyết và xử lý tận hưởng BHXH một đợt, triển khai tàng trữ hoặc fake chống Quản lý làm hồ sơ tàng trữ theo đuổi quy ấn định nằm trong làm hồ sơ đã và đang được giải quyết và xử lý tận hưởng kể từ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH.

* Cách 3: Giải quyết và lập list chi trả

Cán cỗ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH thực hiện:

- Tiếp nhận làm hồ sơ kể từ ứng dụng Tiếp nhận và vận hành làm hồ sơ, triển khai đánh giá, so sánh vấn đề theo đuổi quy ấn định bên trên tiết 1.1.một điểm 1.1 khoản 1 Điều 7 Chương III Quyết ấn định 166/QĐ-BHXH.

- Truy cập Hệ thống vận hành quyết sách (TCS) nhằm xét duyệt và trình hướng dẫn phê duyệt Quyết ấn định về sự tận hưởng BHXH một đợt (Mẫu số 07B-HSB), Bản quy trình đóng góp BHXH (Mẫu số 04-HSB).

Xem thêm: barbie ngôi nhà trong mơ

Sau Lúc được hướng dẫn phê duyệt, fake sản xuất về thành phần Một cửa ngõ phiên bản giấy tờ (nếu cá thể ý kiến đề nghị trả thành phẩm là phiên bản giấy) và phiên bản năng lượng điện tử hoặc chỉ phiên bản năng lượng điện tử (nếu cá thể ý kiến đề nghị chỉ trả phiên bản năng lượng điện tử) Quyết ấn định về sự tận hưởng BHXH một đợt, Bản quy trình đóng góp BHXH.

- Lập list chi trả BHXH một đợt theo đuổi quy ấn định bên trên khoản 4 Điều 1 Quyết ấn định 3503/QĐ-BHXH.

- Thời hạn giải quyết: Tối nhiều 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đuổi quy ấn định.

* Cách 4: Chi trả

Cán cỗ Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu tiêu thụ list C97-HD kể từ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH và triển khai chi trả theo đuổi quy ấn định bên trên khoản 6 Điều 1 Quyết ấn định 3503/QĐ-BHXH.

Chỉ triển khai trả chi phí giải quyết và xử lý tận hưởng BHXH một đợt (bằng chi phí mặt mày hoặc qua loa thông tin tài khoản cá nhân) sau khoản thời gian người ý kiến đề nghị giải quyết và xử lý chính sách đã nhận được được Quyết ấn định tận hưởng trợ cấp cho BHXH một đợt, buột BHXH còn thời hạn nhập cuộc BHTN ko tận hưởng (nếu có) và tiếp tục nộp lại buột BHXH phiên bản giấy tờ.

Thực hiện nay đánh giá, so sánh Lúc chi trả BHXH một đợt như sau:

- Trường ăn ý người tận hưởng ĐK nhận chính sách BHXH một đợt thẳng vì thế chi phí mặt mày bên trên cơ sở BHXH: bên trên hạ tầng CMND/CCCD/Hộ chiếu đã và đang được thành phần Một cửa ngõ so sánh, xác thực nhân thân ái. Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu triển khai đánh giá so sánh chữ ký của những người tận hưởng bên trên Đơn ý kiến đề nghị tận hưởng trợ cấp cho BHXH một đợt (Mẫu số 14A-HSB) với chữ ký bên trên list chi trả trợ cấp cho BHXH một đợt (Mẫu số C97-HD).

- Đối với tình huống trả qua loa thông tin tài khoản cá nhân: Trả theo đuổi thông tin tài khoản của cá thể người làm việc, trước lúc fake chi phí nhập thông tin tài khoản, cán cỗ Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu contact với những người tận hưởng theo đuổi số Smartphone nhằm soát lại vấn đề và thông tin việc fake chi phí chính sách BHXH một đợt nhằm xác nhận.

* Cách 5: Trả thành phẩm giải quyết

Bộ phận Một cửa ngõ thực hiện:

- Tiếp nhận: Hồ sơ đã và đang được giải quyết và xử lý kể từ Sở phận/Phòng Chế chừng BHXH nhằm trả cho những người nộp gồm:

+ Quyết ấn định về sự tận hưởng BHXH một đợt (Mẫu số 07B-HSB), Bản quy trình đóng góp BHXH (Mẫu số 04-HSB);

+ Sổ BHXH phiên bản năng lượng điện tử hoặc buột BHXH phiên bản giấy tờ theo đuổi cách thức tiếp tục ĐK so với tình huống tận hưởng BHXH một đợt còn thời hạn đóng góp BHTN ko tận hưởng kể từ Sở phận/Phòng vận hành thu, buột thẻ.

- Trả kết quả

Sau Lúc đem thành phẩm giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu, cán cỗ bên trên thành phần Một cửa ngõ Smartphone thẳng và thông tin cho những người tận hưởng nhận thành phẩm theo như hình thức tiếp tục ĐK và chỉ dẫn người tận hưởng nộp lại buột BHXH phiên bản giấy tờ. Trường ăn ý nhận thành phẩm bên trên thành phần một cửa ngõ cơ sở BHXH thì lúc tới nhận thành phẩm đem theo đuổi CMND/CCCD/Hộ chiếu nhằm so sánh và buột BHXH phiên bản giấy tờ nhằm nộp lại mang đến cơ sở BHXH.

+ Trường ăn ý người tận hưởng ĐK nhận thành phẩm thẳng bên trên cơ sở BHXH

Cán cỗ trả thành phẩm triển khai so sánh CMND/CCCD/Hộ chiếu/Thông tin cậy thông tin tài khoản cá thể (nếu nhận qua loa thông tin tài khoản cá nhân) theo đuổi những vấn đề của những người tận hưởng bên trên hồ nước sơ; scan CMND/CCCD/Hộ chiếu, ký số phiên bản scan nhằm lưu làm hồ sơ, ý kiến đề nghị người tận hưởng ký nhận bên trên buột theo đuổi dõi trả thành phẩm.

Sau bại vấn đề mang đến Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu nhằm triển khai trả vì thế chi phí mặt mày hoặc fake chi phí nhập thông tin tài khoản người tận hưởng (trường ăn ý trả vì thế chi phí mặt mày, hướng dẫn cho những người tận hưởng nhận trực tiếp; tình huống chuyển sang thông tin tài khoản cá thể, vấn đề đúng lúc về sự tiếp tục trả thành phẩm cho những người tận hưởng nhằm Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu triển khai việc fake tiền).

+ Trường ăn ý người tận hưởng chỉ ĐK nhận thành phẩm phiên bản năng lượng điện tử: Bản năng lượng điện tử được gửi nhập kho vận hành tài liệu năng lượng điện tử của cá thể bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công.

Xem thêm: tiếng trung dương châu

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi dành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui mừng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].