thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Câu hỏi:

31/07/2019 28,861

A. Màng trước xináp       

Bạn đang xem: thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

D. Màng sau xináp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại vô quy trình tuyền tin cẩn qua loa xináp là?

A. Các hóa học trung gian ngoan chất hóa học gắn vô thụ thể màng sau thực hiện xuất hiện nay xung thần kinh trung ương rồi Viral chuồn tiếp

B. Các hóa học trung gian ngoan chất hóa học trong những bóng Ca2+ gắn vô màng trước vỡ tung và qua loa khe xináp cho tới màng sau

C. Xung thần kinh trung ương Viral tiếp kể từ màng sau cho tới màng trước

D. Xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thực hiện Ca2+ đi vô vào chùy xináp

Câu 2:

Chất trung gian ngoan chất hóa học phổ cập nhất ở động vật hoang dã với vú là?

A. Axêtincôlin và đôpamin

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Câu 3:

 Qua trình truyền tin cẩn qua loa xináp ra mắt theo đòi trật tự?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 4:

Xináp là diện xúc tiếp giữa?

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh trung ương cùng nhau hoặc thân mật tế bào thần kinh trung ương với tế bào không giống loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 5:

Trong xináp, hóa học trung gian ngoan chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Chùy xináp

C. Màng sau xináp       

D. Khe xináp

Câu 6:

Điều ko chính với axêtincôlin sau khoản thời gian xuất hiện nay xung thần kinh trung ương là?

A. Axêtincôlin được tái mét chế phân bổ tự tại vô chùy xináp

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải trở thành axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin quay về màng trước, chuồn vô chùy xináp và được tái mét tổ hợp trở thành axêtincôlin

Xem thêm: đề văn cuối kì 1 lớp 9

D. Axêtincôlin tái mét chế được chứa chấp trong những bóng xináp