thông tư 30/2014/tt btnmt

  • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
  • Ngày sở hữu hiệu lực: 17/07/2014
Quy lăm le về làm hồ sơ phú khu đất, mang lại mướn khu đất, fake mục tiêu sử dụng khu đất, tịch thu đất
Số ký hiệu 30/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 02/06/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày sở hữu hiệu lực 17/07/2014
Nguồn thu thập Công báo số 713 + 714/2014 Ngày đăng công báo 27/07/2014
Ngành
  • Tài vẹn toàn và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan tiền ban hành/ Chức danh / Người ký Sở Tài vẹn toàn và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Bạn đang xem: thông tư 30/2014/tt btnmt

Thông tin cậy áp dụng

Đối với làm hồ sơ phú khu đất, mướn khu đất, fake mục tiêu dùng khu đất và được cơ quan nước nhà sở hữu thẩm quyền tiêu thụ tuy nhiên cho tới trước thời gian ngày 01 mon 7 năm 2014 chưa sở hữu đưa ra quyết định phú khu đất, mang lại mướn khu đất, được chấp nhận fake mục tiêu dùng đất thì xử lý theo dõi quy lăm le sau đây: a) Người xin xỏ phú khu đất, mướn khu đất, fake mục tiêu dùng khu đất ko nên thực hiện lại hồ sơ vẫn nộp, trừ tình huống quy lăm le bên trên Điểm b Khoản này. Các ban ngành mái ấm nước có thẩm quyền tiến hành theo dõi trình tự động, giấy tờ thủ tục phú khu đất, mang lại mướn khu đất, fake mục đích sử dụng khu đất của Luật Đất đai năm 2003 và những văn phiên bản chỉ dẫn thi đua hành; b) Trường phù hợp làm hồ sơ vẫn nộp ko thích hợp về mẫu mã phú khu đất, mướn đất; về đối tượng xin xỏ phú khu đất, mướn khu đất, fake mục tiêu dùng đất; về ngôi trường hợp chuyển mục tiêu dùng khu đất phải xin phép luật lệ đối với quy lăm le của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị lăm le số 43/2014/NĐ-CP thì ban ngành vẫn tiêu thụ làm hồ sơ hướng dẫn cho những người nộp làm hồ sơ hoàn mỹ làm hồ sơ sẽ được kế tiếp xử lý theo dõi quy định của Luật Đất đai năm trước đó và những văn phiên bản chỉ dẫn thực hành.

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần

Xem thêm: cách đăng ký chạy grab