theo yêu cầu của quy luật giá trị

Câu hỏi:

11/02/2020 15,510

Bạn đang xem: theo yêu cầu của quy luật giá trị

Theo đòi hỏi của quy luật độ quý hiếm, cách thức ngang giá chỉ Tức là sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B ngang nhau về?

B. mức độ tuyên chiến và cạnh tranh bên trên thị ngôi trường. 

D. thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì vô lưu thông, bên trên thị ngôi trường việc trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa cũng nên dựa vào hạ tầng thời hạn làm việc xã hội quan trọng. Nói cách thứ hai, phải nhờ bám theo cách thức ngang giá chỉ. Điều cơ Tức là thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra rời khỏi sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B đều bằng nhau thì bọn chúng được trao thay đổi cùng nhau. Vậy đáp án thực sự thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi mặt mày tích rất rất của quy luật độ quý hiếm là

A. người tạo ra hoàn toàn có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm & hàng hóa. 

B. người tạo ra càng ngày càng phong phú. 

C. kích ứng lực lượng tạo ra, năng suất làm việc tăng. 

D. người chi tiêu và sử dụng mua sắm được sản phẩm & hàng hóa rẻ rúng.

Câu 2:

Nội dung nào là sau đây không phải là tác dụng của quy luật giá chỉ trị?

A. Thực hiện tại độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa. 

B. Phân hóa nhiều túng bấn Một trong những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa. 

C. Điều tiết tạo ra và lưu thông sản phẩm & hàng hóa. 

D. Kích quí lực lượng tạo ra cải cách và phát triển và năng suất làm việc tạo thêm.

Câu 3:

Quy luật kinh tế tài chính cơ phiên bản của tạo ra và trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa là quy luật nào?

A. Quy luật kinh tế tài chính.

B. Quy luật tuyên chiến và cạnh tranh.

C. Quy luật cung và cầu.

D. Quy luật độ quý hiếm.

Xem thêm: tiếng gọi con tim

Câu 4:

Giá cả sản phẩm & hàng hóa bên trên thị ngôi trường ko thay đổi, năng suất làm việc tăng thực hiện cho tới

A. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tách và lợi tức đầu tư tách. 

B. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và lợi tức đầu tư tách. 

C. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và lợi tức đầu tư tăng. 

D. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tách và lợi tức đầu tư tăng.

Câu 5:

Giá trị xã hội của sản phẩm hoá được xác lập vô ĐK sản xuất

A. điều đặc biệt.

B. Trung bình.

C. Tốt.

D. Xấu.

Câu 6:

Quy luật độ quý hiếm quy ấn định vô tạo ra từng sản phẩm & hàng hóa thể hiện như vậy nào?

A. Giá cả < độ quý hiếm. 

B. Thời gian ngoan làm việc đơn nhất > Thời gian ngoan làm việc xã hội quan trọng. 

C. Giá cả = độ quý hiếm. 

D. Thời gian ngoan làm việc đơn nhất nên tương thích thời hạn làm việc xã hội quan trọng.

Câu 7:

Quy luật độ quý hiếm với tác dụng?

A. Mặt tích cực kỳ cơ phiên bản và trội rộng lớn mặt mày xấu đi.

B. Hoàn toàn tích rất rất. 

C. Hoàn toàn xấu đi.

D. Có tích rất rất, xấu đi.

Xem thêm: 12 tuổi học lớp mấy

TÀI LIỆU VIP VIETJACK