theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Câu hỏi:

13/03/2020 11,824

A. Giao phối tình cờ.                        

Bạn đang xem: theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Đáp án chủ yếu xác

C. Đột biến hóa.                    

Đáp án A

Theo thuyết tiến thủ hoá văn minh, yếu tố ko nên là yếu tố tiến thủ hoá là “Giao phối ngẫu nhiên” vì thế giao hợp tình cờ ko thực hiện thay cho thay đổi tần số alen và bộ phận loại gen của quần thể.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột biến hóa cấu hình NST bao hàm những dạng cơ phiên bản sau :

A. tổn thất, tăng, thay cho thế, hòn đảo địa điểm một cặp nuclêôtit.

B. tổn thất hoặc tổn thất một trong những cặp NST.

C. tăng hoặc thay cho thế một trong những cặp NST.

D. tổn thất đoạn, hòn đảo đoạn, gửi đoạn, lặp đoạn.

Câu 2:

Dạng đột biến hóa cấu hình NST được áp dụng nhằm vô hiệu gen rất có hại là

A. gửi đoạn rộng lớn NST.                        

B. tổn thất đoạn nhỏ NST.

C. hòn đảo đoạn NST.                    

D. lặp đoạn NST.

Câu 3:

Cà chua với cỗ NST 2n = 24. Tế bào nào là sau đó là thể nhiều bội lẻ của cà chua?

A. Tế bào với 36 NST.                                                            

B. Tế bào có 48 NST.

Xem thêm: they live in a house that was built in

C. Tế bào có 23 NST.              

D. Tế bào có 25 NST.

Câu 4:

Quá trình bay khá nước ở lá tiến hành qua chuyện những tuyến phố nào?

A. Chỉ bởi vì tuyến phố qua chuyện khí khổng.  

B. Chỉ bởi vì tuyến phố qua chuyện mặt phẳng lá.

C. Chỉ qua chuyện những mép lá.

D. Bằng 2 tuyến phố qua chuyện khí khổng và tuyến phố qua chuyện mặt phẳng lá.

Câu 5:

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, tinh lọc bất ngờ và những nhân tố tình cờ đều phải có công cộng tầm quan trọng nào là sau đây?

A. Loại quăng quật trọn vẹn alen lặn thoát khỏi quần thể.

B. Làm thay cho thay đổi tần số alen của quần thể theo gót một khunh hướng chắc chắn.

C. Cung cấp cho những alen đột biến hóa mang đến quy trình tiến thủ hóa.

D. Làm thay cho thay đổi cấu hình DT của quần thể.

Câu 6:

Phép lai nào là sau đây sẽ là phép tắc lai phân tích?

A. AABB x AaBb          

B. AaBb x AaBb  

C. AaBb x aabb   

Xem thêm: study harder or you will fail the exam

D. aabb x aabb