thể tích dung dịch hno3 67 5

Câu hỏi:

18/06/2019 158,895

Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (khối lượng riêng biệt là một trong,5 gam/ml) cần thiết dùng làm ứng dụng với xenlulozơ tạo ra trở thành 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :

Bạn đang xem: thể tích dung dịch hno3 67 5

D. 70 lít.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Hướng dẫn:

Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản xạ chỉ đạt ngưỡng 80%. Gọi x là số kilogam HNO3 đem phản xạ thì lượng HNO3 phản xạ là x.80% kilogam.

Phương trình phản xạ :

Theo (1) và fake thiết tớ thấy lượng HNO3 vẹn toàn hóa học tiếp tục nhập cuộc phản xạ là :

Thể tích hỗn hợp HNO3 vẹn toàn hóa học nhớ dùng là :

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozo trinitrat được pha chế kể từ xenlulozo và axit nitric quánh với xúc tác axit sunfuric quánh, rét. Để với 29,7 kilogam xenlulozo trinitrat, cần thiết dựng sử dụng dịch chứa chấp m kilogam axit nitric (hiệu suất phản xạ đạt 90%). Giá trị của m là :

A. 30 kg

B. 42kg

C. 21kg

D. 10kg

Câu 2:

Lên men hỗn hợp chứa chấp 300 gam glucozơ nhận được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo ra trở thành ancol etylic là :

A. 60%

B. 40%.

C. 80%

D. 54%.

Câu 3:

Xenlulozơ trinitrat được pha chế kể từ phản xạ thân thích axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản xạ 60% tính theo đuổi xenlulozơ). Nếu sử dụng 2 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat pha chế được là :

Xem thêm: trường đại học thành đông

A. 2,97 tấn.

B. 3,67 tấn.

C. 2,trăng tròn tấn.

D. 1,10 tấn.

Câu 4:

Đun rét 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 nhận được 15 gam Ag, độ đậm đặc của hỗn hợp glucozơ là :

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 30%.

Câu 5:

Đi từ 150 gam tinh nghịch bột sẽ điều chế được từng nào ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml

B. 93,75 ml

C. 21,5625 ml

D. 187,5 ml.

Câu 6:

Cho 34,2 gam khuôn mẫu saccarozơ với láo nháo mantozơ phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, nhận được 0,216 gam Ag. Tính phỏng tinh nghịch khiết của khuôn mẫu saccarozơ trên?

A. 1%

B. 99%

C. 90%

Xem thêm: they live in a house that was built in

D. 10%