thành tựu của chính sách dân số triệt để của trung quốc là

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Bạn đang xem: thành tựu của chính sách dân số triệt để của trung quốc là

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Thành tựu của quyết sách số lượng dân sinh triệt nhằm của Trung Quốc là
A. thực hiện tăng con số làm việc phái đẹp.

B. thực hiện tăng chênh chếch cơ cấu tổ chức nam nữ.
C. tách tỉ suất tăng thêm số lượng dân sinh bất ngờ.

D. thực hiện tăng con số làm việc.

⇒ Chính sách số lượng dân sinh triệt nhằm của Trung Quốc tiếp tục tác động:

Xem thêm: có mấy cách để đo các đại lượng vật lý

-Tích cực: Đời sinh sống quần chúng được nâng cao, giải quyết và xử lý yếu tố về sự việc thực hiện, nhiều khu đất đai nhằm cải cách và phát triển nông nghiệp.

- Hạn chế:

- Chính sách số lượng dân sinh tiếp tục làm mất đi cân đối tỉ trọng nam giới và nữ giới ở Trung Quốc, người già nua thiếu thốn người đỡ đần, xẩy ra những tệ nàn xã hội

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: giải sgk anh 10 global success

4.8

53 vote