thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Câu hỏi:

26/07/2019 75,417

Đáp án A

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

- Thành phần ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã là ADN.

- Trong quy trình dịch mã, mARN là mạch khuôn (mARN là vật hóa học trung lừa lọc truyền vấn đề DT kể từ ADN trực thuộc nhân mang lại prôtêin nằm tại tế bào chất); tARN nhập cuộc vận trả quánh hiệu axit amin – nguyên vật liệu mang lại quy trình dịch mã; ribôxôm là “nhà máy” tổ hợp prôtêin.

Thành phần nào là tại đây ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã? (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những sự khiếu nại ra mắt nhập quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza chính thức tổ hợp mARN bên trên địa điểm quánh hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza dính vào vùng điều hòa  thực hiện gen toá xoắn nhằm lòi ra mạch gốc sở hữu chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc từ mạch mã gốc bên trên gen sở hữu chiều 3’ → 5’.

(4) Khi ARN polimeraza dịch rời cho tới cuối gen, cặp tín hiệu kết cổ động thì nó ngừng phiên mã.

Trong quy trình phiên mã, những sự khiếu nại bên trên ra mắt theo dõi trình tự động đích thị là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Câu 2:

Trong quy trình phiên mã, enzim ARN polimeraza sở hữu tầm quan trọng gì?

(1) Xúc tác tách 2 mạch của gen.

(2) Xúc tác mang lại quy trình links bổ sung cập nhật trong số những nucleotit của môi trường thiên nhiên nội bào với những nucleotit bên trên mạch khuôn

(3) Nối những đoạn Okazaki lại cùng nhau.

(4) Xúc tác quy trình hoàn mỹ mARN.

Phương án đích thị là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (4)

C. (1), (2), (3) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 3:

Một trong mỗi điểm kiểu như nhau thân thiết quy trình nhân song ADN và quy trình phiên mã ở loại vật nhân thực là

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

A. đều phải sở hữu sự xúc tác của enzim ADN polimeraza nhằm lắp đặt ráp với những nucleotit bên trên mạch khuôn theo dõi nguyên lý bổ sung cập nhật.

B. những quy trình thông thường triển khai một đợt nhập một tế bào.

C. ra mắt bên trên toàn cỗ phân tử ADN.

D. việc lắp đặt ghép những đơn phân được triển khai bên trên hạ tầng nguyên lý bổ sung cập nhật.

Câu 4:

Mạch khuôn của gen sở hữu đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã kể từ mạch khuôn này còn có trình tự động nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Câu 5:

Loại enzim nào là tại đây thẳng nhập cuộc nhập quy trình phiên mã những gen cấu hình ở loại vật nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Câu 6:

Chiều của mạch khuôn bên trên ADN được dùng làm tổ hợp mARN và chiều tổ hợp mARN theo lần lượt là:

A. 5’ → 3’ và 5’ → 3’

B. 3’ → 5’ và 3’ → 5’

C. 5’ → 3’ và 3’ → 5’

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

D. 3’ → 5’ và 5’ → 3’