tất cả các kim loại fe zn cu ag đều tác dụng được với dung dịch

Câu hỏi:

30/11/2019 48,808

B. HNO3 loãng.

Bạn đang xem: tất cả các kim loại fe zn cu ag đều tác dụng được với dung dịch

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lấy m gam láo lếu thích hợp bột Al và Fe2O3 lấy phản xạ sức nóng nhôm. Để nguội thành phầm tiếp sau đó tạo thành nhị phần không đồng đều nhau. Phần 1 mang lại tính năng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc) và phần ko tan sở hữu lượng vày 44,8% lượng phần 1. Phần 2 hòa tan trọn vẹn vô hỗn hợp HCl nhận được 2,688 lít H2 (đktc). tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 57,5

B. 50,54.

C. 83,21.

D. 53,2.

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn trăng tròn,88 gam một oxit Fe vày hỗn hợp H2SO4 quánh, rét nhận được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử có một không hai, ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam muối hạt sunfat khan. Giá trị của m là

A. 58,0.

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.

Câu 3:

Cho m gam Fe tính năng với oxi một thời hạn, nhận được 14, 64 gam láo lếu thích hợp rắn X. Hòa tan toàn cỗ X vô V lít hỗn hợp HNO3 0,2M, nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp muối hạt và 1,344 lít khí NO ( thành phầm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Cho hỗn hợp NaOH dư vô Y, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được trăng tròn,94 gam kết tủa. độ quý hiếm của V là

A. 3,0.

B. 3,5.

C. 2,5.

Xem thêm: they live in a house that was built in

D. 4,0.D. 4,0.

Câu 4:

Đốt cháy este 2 chức mạch hở X (được tạo ra kể từ axit cacboxylic no, nhiều chức, phân tử X không tồn tại vượt lên 5 link π) nhận được tổng thể tích CO2 và H2O cuống quýt 5/3 lượt thể tích O2 nhớ dùng. Lấy 21,6 gam X tính năng trọn vẹn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn. Giả trị lớn số 1 của m là

A. 28,0.

B. 24,8

C. 24,1

D. 26,2

Câu 5:

Hỗn thích hợp X bao gồm Fe2O3, FeO và Cu (Trong cơ Fe cướp 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tính năng với 420 ml hỗn hợp HCl 2M (dư) cho tới phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp Y và sót lại 0,2 m gam hóa học rắn ko tan. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô Y, nhận được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 20.

B. 32.

C. 36.

D. 24.

Câu 6:

Cho láo lếu thích hợp bao gồm Cu2S và FeS2 tính năng không còn với hỗn hợp chứa chấp 0,52 mol HNO3, nhận được hỗn hợp X (không chứa chấp NH4+) và láo lếu thích hợp khí bao gồm NO và 0,3 mol NO2. Để tính năng không còn với những hóa học vô X nhớ dùng 260 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung vô không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 6,4 gam hóa học rắn. Tổng lượng hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp X gần nhất với độ quý hiếm này sau đây

A. 21,0

B. 19,2

C. 18,0

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

D. trăng tròn,0