tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

 • Câu hỏi:

  Tất cả những alen của những gen nhập quần thể tạo nên nên

  • A. Vốn gen của quần thể
  • B. Tính trạng của quần thể
  • C. Kiểu hình của quần thể
  • D. Thành phần loại gen của quần thể

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

  Đáp án đúng: A

  Tất cả những alen của những gen nhập quần thể tạo thành vốn liếng gen của quần thể.

  ⇒ Đáp án: A

  Xem thêm: cấp số nhân cấp số cộng

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Đặc điểm nào là tiếp sau đây về quần thể là ko đúng?
 • Tất cả những alen của những gen nhập quần thể tạo nên nên
 • Giả sử ở một quần thể loại vật sở hữu bộ phận loại gen là d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1)
 • Một quần thể sở hữu bộ phận KG: 0,6AA + 0,4Aa = 1
 • Một quần thể sở hữu cấu tạo DT 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số kha khá của alen A, a thứu tự là
 • Cấu trúc DT của quần thể tự động phối sở hữu F0: 0,4Aa : 0,6aa. Dự đoán nào là tại đây đúng? 
 • Số những cây trái ngược tròn trĩnh thuần chủng ở mới xuất phân phát cướp tỉ trọng bao nhiêu?
 • Có từng nào đánh giá trúng trong những đánh giá trên?
 • Tỉ lệ những loại gen nhập quần thể ban sơ là bao nhiêu?
 • Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể bên trên là bao nhiêu?