tải vssid về điện thoại

“VssID - Báo hiểm xã hội số”
là phần mềm của Báo hiểm xã hội nước ta
bên trên nền tảng thiết bị di động”.

Lưu ý: Điện thoại, Tablet dùng hệ quản lý điều hành Android 4.1 hoặc IOS 9.0 trở lên trên

Xem thêm: cách tính của một số